KORONA ŚWIĘTOKRZYSKA (KŚ)

Wykaz szczytów

Lp.

Szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

1.

Łysica

612

2.

Łysa Góra

594

3.

Szczytniak

554

4.

Góra Jeleniowska

533

5.

Bukowa Góra

484

6.

Klonówka

473

7.

Kiełki

452

8.

Radostowa

451

9.

Drogosiowa

447

10.

Sieniawska Góra

444

11.

Włochy

427

12.

Kamień Michniowski

423

13.

Sosnowica

413

14.

Telegraf

408

15.

Góra Zamkowa

360

Wymagana liczba szczytów na poszczególne stopnie

Stopień odznaki

Liczba szczytów

Popularna

1

Brązowa

5

Srebrna

10

Złota

15Pobierz Wykaz szczytów MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl