ZDOBYWCA KORONY BESKIDU NISKIEGO (ZKBN)

Wykaz szczytów

Lp.

Szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

1.

Lackowa

997

2.

Ostry Wierch

938

3.

Biała Skała

903

4.

Jaworze

882

5.

Jaworzyna Konieczniańska

881

6.

Kamień nad Jaśliskami

857

7.

Wielki Bukowiec (Pasika)

848

8.

Kozie Żebro

847

9.

Wątkowa

846

10.

Magura Małastowska

813

11.

Świerzowa

801

12.

Chełm

780

13.

Tokarnia

778

14.

Baranie

754

15.

Maślana Góra

753

16.

Cergowa

716

17.

Łysa Góra

641

18.

Kopa (Przymiarki)

640

19.

Zamczyska

568

20.

Żabia

549

Wymagana liczba szczytów na poszczególne stopnie

Stopień odznaki

Liczba szczytów

Popularna

1

Brązowa

5

Srebrna

10

Złota

20Pobierz Wykaz szczytów MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl