KORONA GÓR SANOCKO-TURCZAŃSKICH (KGS-T)

Wykaz szczytów

Lp.

Szczyt

Wysokość
[m n.p.m.]

1.

Trohaniec

939

2.

Jaworniki

909

3.

Kamienna Laworta

768

4.

Jawor Soliński

741

5.

Wielki Król

732

6.

Brańcowa

677

7.

Słonny

668

8.

Mały Król

641

9.

Słonna

639

10.

Czalnia

576

Wymagana liczba szczytów na poszczególne stopnie

Stopień odznaki

Liczba szczytów

Popularna

1

Brązowa

Srebrna

5

Złota

10Pobierz Wykaz szczytów MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl