EWV – Europäische Wandervereinigung – Europejski Związek Wędrownictwa
AIT – Alliance Internationale de Tourisme – Międzynarodowy Związek Turystyczny
NFI – Naturfreunde International – Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyjaciół Przyrody
CMAS – Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques – World Underwater Federation – Światowa Konfederacja Działalności Podwodnej
EUROPARC Federation – Federation of Nature and National Parks of Europe – Europejska Federacja Parków Narodowych i Krajobrazowych – Federacja EUROPARC