Odznaka   Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regionalna Odznaka PTTK „Kurpie” ustanowiona zostaje przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Ostrołęce w celu popularyzacji wartości turystycznych i krajoznawczych regionu kurpiowskiego, oraz idei ochrony walorów naturalnych tego regionu.

Odznaka posiada dwie kategorie: turystyczną i honorową.

 1. Odznaka turystyczna ma trzy stopnie:

  1. brązowy zdobywany w ciągu 1-2 lat,

  2. srebrny zdobywany w ciągu 1-3 lat,

  3. złoty zdobywany w ciągu 1-5 lat.

 2. Odznakę może zdobywać każdy kto ukończył 14 lat.

 3. Odznakę należy zdobywać w kolejności stopni.

 4. Odznaka honorowa jest przyznawana w dowód uznania za działalność naukową, popularyzatorską, krajoznawczą lub turystyczną w regionie kurpiowszczyzny. Odznaka posiada dwa stopnie: srebrny i złoty.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA RO PTTK „KURPIE” W KATEGORII TURYSTYCZNEJ

 1. RO PTTK „Kurpie” w stopniu brązowym może być przyznana osobie, która na terenie województwa ostrołęckiego zdobędzie następującą ilość punktów w jednej z wymienionych dyscyplin turystyki kwalifikowanej wg zasad ich regulaminów:

  • kajakowej – 150 pkt.

  • pieszej – 60 pkt.

  • kolarskiej – 100 pkt.

  • motorowej – 100 pkt.

 2. oraz przedstawi potwierdzenia z pobytu przynajmniej w 8. z wymienionych miejscowości: Ostrołęka, Kadzidło, Myszyniec, Dąbrówka gm. Lelis, Łyse, Lipniki, Przasnysz, Brodowe Łąki, Zaręby, Baranowo, Chorzele, Jednorożec, Krzynowłoga Mała, Krasnosielc, Drążdżewo, Szczuki, Żelazna, Parciaki, Maków Mazowiecki, Jaciążek, Sypniewo, Różan, Przystań, Sieluń, Kleczkowo, Czerwin, Grodzisk, Goworowo, Brzeźno PGR, Szczawin, Susk Stary, Lubotyń Stary, Trynosy, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka, Brok, Wyszków, Małkinia, Zatory, Długosiodło, Zambski Kościelne, Obryte, Laskowo-Głuchy, Porządzie, Sieczychy, Rząśnik, Pniewo, Barcice, Brańszczyk, Kamieńczyk, Popowo, Somianka, Chrzęsne.

 1. RO PTTK „Kurpie” w stopniu srebrnym przyznawana jest osobie, która spełni niżej wymienione wymogi:

  1. zdobędzie odpowiednią ilość punktów w jednej z wymienionych dyscyplin:

   • kajakowa – 300 pkt.

   • piesza – 100 pkt.

   • kolarska – 400 pkt.

   • motorowa – 400 pkt.

  2. oraz na terenie województwa ostrołęckiego:

  1. przejdzie 2 szlaki piesze,

  2. odwiedzi 10 miejsc pamięci narodowej. Potwierdzeniem pobytu jest pieczątka miejscowości.

  3. zwiedzi jeden z rezerwatów przyrody.

 2. RO PTTK „Kurpie” w stopniu złotym przyznawana jest za spełnienie jednego z niżej wymienionych wymogów:

  1. opracowanie 2 szlaków pieszych na terenie województwa ostrołęckiego,

  2. opracowanie tematu związanego z ochroną lub stanem przyrody na terenie województwa ostrołęckiego,

  3. opracowanie tematu związanego z zabytkami województwa ostrołęckiego.

III. PRZEPISY KOŃCOWE

Odznaka przyznawana jest w grudniu w rocznicę powstania PTTK. Odznakę weryfikuje i przyznaje Zarząd Wojewódzki w Ostrołęce. Podstawą do przyznania odznaki jest książeczka turystyki kwalifikowanej z potwierdzonymi wpisami spełnienia warunków podanych w regulaminie. Dowodem otrzymania odznaki jest odpowiednia legitymacja.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Zarząd Wojewódzki PTTK w Ostrołęce
ul. króla Stanisława Leszczyńskiego 10B
07-400 Ostrołęka


REGIONALNĄ ODZNAKĘ PTTK „KURPIE” ZASTĄPIŁA
ODZNAKA REGIONALNA PTTK „KURPIE”