1.      Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego ustanawia odznakę „Przyjaciel Parków Krajobrazowych”, zwaną dalej odznaką.

2.      Celem odznaki jest zachęcenie turystów do poznawania walorów krajobrazowych i przyrodniczych poszczególnych Parków Krajobrazowych należących do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego:

-       Żywieckiego Parku Krajobrazowego,

-       Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego,

-       Parku Krajobrazowego Beskidu Małego,

-       Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd,

-       Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą,

-       Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

3.      Odznaka ma 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

4.      Zdobywanie odbywa się w kolejności stopni.

5.      W ciągu jednego roku można zdobyć tylko jeden stopień.

6.      Odznakę można zdobywać poprzez zwiedzanie ścieżek edukacyjnych i tras rowerowych znajdujących się na terenie obejmującym ZPKWŚ wraz z otulinami poszczególnych parków.

7.      Odznakę może zdobywać każdy turysta.

8.      Czas spełniania wymagań dla zdobycia odznaki nie może przekroczyć 12 miesięcy.

9.      Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka „Przyjaciela Parków Krajobrazowych” z udokumentowanymi przebytymi ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi oraz trasami rowerowymi w poszczególnych parkach krajobrazowych ZPKWŚ. Potwierdzenia te mogą być w postaci pieczątek różnych instytucji, szkół, sklepów, schronisk, kościołów itp. lub potwierdzić swój udział wklejając zdjęcie.

10. Na odznakę w stopniu brązowym należy zwiedzić minimum 7 ścieżek przyrodniczych na terenie ZPKWŚ wymienionych w wykazie. Potwierdzenia odwiedzanych ścieżek dokumentować w Tabeli 1.

11. Na odznakę w stopniu srebrnym należy zwiedzić 15 ścieżek przyrodniczych na terenie ZPKWŚ wymienionych w wykazie, w tym 3 występujące w różnych parkach krajobrazowych. Potwierdzenia odwiedzanych ścieżek dokumentować w Tabeli 2.

12. Na odznakę w stopniu złotym należy zwiedzić 25 ścieżek przyrodniczych na terenie ZPKWŚ wymienionych w wykazie, w tym 6 ścieżek występujące w różnych parkach krajobrazowych. Potwierdzenia odwiedzanych ścieżek dokumentować w Tabeli 3.

13. Trasy ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych i rowerowych nie ulegają sumowaniu w kolejnych stopniach.

14. Wypełnioną książeczkę „Przyjaciela Parków Krajobrazowych” po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie należy dostarczyć do: Biura ZPKWŚ w Będzinie ul. Krasickiego 25 lub najbliższego Oddziału ZPKWŚ: w Herbach ul. Lompy 35, w Złotym Potoku ul. Kościuszki 9, w Rudach ul. Raciborska 10, w Żywcu ul. Łączki 44.

15. Odznaka jest bezpłatna.

16. Weryfikacje odznaki prowadzi: Biuro ZPKWŚ w Będzinie ul. Krasickiego 25 oraz Oddziały ZPKWŚ: w Herbach ul. Lompy 6, w Złotym Potoku ul. Kościuszki 9, w Rudach ul. Raciborska 10, w Żywcu ul. Łączki 44.

17. Wykaz ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych i rowerowych zalecanych dla zdobycia Odznaki „Przyjaciela Parków Krajobrazowych”.

·        PARK KRAJOBRAZOWY „ORLICH GNIAZD”

-        Ścieżka dydaktyczna po rezerwacie Sokole Góry,

-        Ścieżka dydaktyczna po rezerwacie Parkowe,

-        Ścieżka dydaktyczna po rezerwacie Ostrężnic,

-        Ścieżka dydaktyczna po zespole pałacowo-parkowym w Złotym Potoku,

-        Ścieżka dydaktyczna Góra Birów,

-        Ścieżka dydaktyczna „Dolina Białej Przemszy”,

-        Ścieżka dydaktyczna po rezerwacie Góra Chełm,

-        Ścieżka dydaktyczna Rzędkowice – Morsko,

-        Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna po Gminie Ogrodzieniec,

-        Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Dolina Wodąca” (w książeczce „Przyjaciel Parków Krajobrazowych ZPKWŚ” ścieżka ta nie została uwzględniona, jednak przy weryfikacji będzie brana pod uwagę).

·        PARK KRAJOBRAZOWY CYSTERSKIE KOMPOZYCJE KRAJOBRAZOWE RUD WIELKICH

-        Ścieżka dydaktyczna po rezerwacie Łężczok,

-        Ścieżka dydaktyczna „Żywy las” w Nędzy,

-        Ścieżka dydaktyczna „Charakterystyczne ekosystemy w CKKRW”,

-        Ścieżka po parku przypałacowym w Rudach.

·        ŻYWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY

-        Ścieżka dydaktyczna Korbielów Kamienna – Pilsko – Sopotnia Wielka,

-        Ścieżka dydaktyczna Masyw Wielkiej Raczy,

-        Ścieżka dydaktyczna Ujsoły i okolice,

-        Ścieżka dydaktyczna Węgierska Górka – Romanka – Rysianka – Lipowska,

-        Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna po rezerwacie „Grapa” w Żywcu,

-        Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Dolina Nickuliny”,

-        Ścieżka rowerowa „Pawel Mała – Węgierska Górka”

·        PARK KRAJOBRAZOWY BESKIDU ŚLĄSKIEGO

-        Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna na Baranią Górę – doliną Czarnej Wisełki,

-        Ścieżka przyrodniczo-leśna Skalnica,

-        Ścieżka dydaktyczna w grupie Klimczoka Beskidu Śląskiego,

-        Ścieżka przyrodniczo-leśna Czantoria,

-        Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Dolina Zimnika”,

-        Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna w Cygańskim Lesie (Bielsko-Biała),

-        Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Gościnnej Dolinie” (Bielsko-Biała),

-        Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna na stokach Kołowrotu w Beskidzie Śląskim

·        PARK KRAJOBRAZOWY BESKIDU MAŁEGO

-        Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Masywie Magurki.

·        PARK KRAJOBRAZOWY LASY NAD GÓRNĄ LISWARTĄ

-        Ścieżka dydaktyczna na Brzozę,

-        Ścieżka dydaktyczna „Cisy nad Liswartą”,

-        Ścieżka dydaktyczna „Kierzkowskie Bagna”.

18. Odznaka „Przyjaciel Parków Krajobrazowych ZPKWŚ” może być przyznawana honorowo osobom, które wykazują szczególne zainteresowanie w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Biuro Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego
ul. Krasickiego 25, 42-500 Będzin
tel. (0-32) 267-44-82, fax 267-04-22
http://zpk.com.pl
e-mail: biurozpk@zpk.com.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI