ORZEŁ BIAŁY

 

Jak długo w sercach naszych

choć kropla polskiej krwi,

jak długo w sercach naszych

ojczysta miłość tkwi –

 

Ref:   Stać będzie kraj nasz cały,

stać będzie Piastów gród,

zwycięży Orzeł Biały,

zwycięży Polski Lud!

 

Jak długo na Wawelu

brzmi zygmuntowski dzwon,

jak długo z gór karpackich

rozbrzmiewa polski ton –

 

Jak długo Wisła wody

na Bałtyk będzie słać,

jak długo polskie grody

nad Wisłą będą stać –