Odznaka 1. Regionalna Pracownia Krajoznawcza oraz Oddziałowa Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy ustanawiają Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Znani Bydgoszczanie – Marian Rejewski”.

 2. Jest to pierwsza odznaka z cyklu „Znani Bydgoszczanie”.

 3. Odznaka ma na celu poznanie i przybliżenie sylwetki znanego polskiego matematyka i kryptologa oraz miejsc w Bydgoszczy z nim związanych.

 4. Odznaka jest jednostopniowa i można ją zdobywać po ukończeniu 10. roku życia.

 5. Warunkiem zdobycia odznaki jest odwiedzenie 10 miejsc na terenie Bydgoszczy związanych z Marianem Rejewskim do wyboru spośród zawartych w załączniku.

 6. Dopuszczalne jest odwiedzenie innych miejsc na terenie Bydgoszczy, związanych z Marianem Rejewskim, pod warunkiem udokumentowania tego (artykuł z prasy, zdjęcie, kopia dokumentu archiwalnego itp.).

 7. Dokumentację zwiedzanych obiektów należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie, jednak musi ona zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, daty zwiedzania obiektów oraz ich potwierdzenia.

 8. Potwierdzeniem zwiedzenia może być odcisk pieczęci obiektu, bilet wstępu do muzeum, fotografia zwiedzającego na tle lub w obiekcie, potwierdzenie przez członka kadry PTTK (instruktora, przodownika, przewodnika turystycznego, organizatora turystyki, opiekuna SKKT itp.).

 9. Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje Zespół Weryfikacyjny Regionalnych Odznak Krajoznawczych przy R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody oraz RPK przy R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

 11. Niniejszy regulamin wraz z załącznikiem odznaki został zatwierdzony przez Zarząd R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy Uchwałą nr 9/IX/2018 z dnia 17.04.2018 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Załącznik
do Regulaminu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej
„Znani Bydgoszczanie – Marian Rejewski”

 1. Ławeczka Mariana Rejewskiego – u zbiegu ulic Gdańskiej i Śniadeckich.

 2. Tablica na budynku, w którym w latach 1946-1962 mieszkał Marian Rejewski – ul. Dworcowa 10.

 3. Ulica Mariana Rejewskiego.

 4. Mural na szczycie kamienicy – ul. Gdańska 10.

 5. Tablica na budynku, w którym mieszkał Marian Rejewski – ul. Gdańska 10.

 6. Tramwaj Swing „Marian Rejewski”.

 7. Tablica na budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 (tutaj w 1923 r. Marian Rejewski zdał maturę) – Plac Wolności 9.

 8. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4.

 9. Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego – Białe Błota, ul. Czysta 1a.

 10. Bydgoska Fabryka Kabli, w której pracował Marian Rejewski – ul. Fordońska 152.

 11. Tablica na budynku, w którym urodził się Marian Rejewski – ul. Wileńska 6.

 12. Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego – Osowa Góra, ul. Puszczykowa 11.

 13. Wystawa poświęcona Enigmie i Marianowi Rejewskiemu w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy – ul. Czerkaska 2.

 14. Tablica na ścianie obok Muzeum Wojsk Lądowych – ul. Czerkaska 2.

 15. Pociąg TLK „Rejewski” Bydgoszcz – Warszawa.

Pomysł i realizacja Marek Klain i Piotr Kluszczyński. Bydgoszcz sierpień 2017 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Bydgoszczy
Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”
ul. Henryka Sienkiewicza 1/I
85-037 Bydgoszcz
tel. (0-52) 322-35-89, fax 322-17-58
http://www.bydgoszcz.pttk.pl
e-mail: szlakbrdy@gmail.com
e-mail: bydgoszcz@pracowniapttk.pl