Odznaka   OdznakaI. Postanowienia wstępne.

 1. Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK „Sudecki Gwarek Waloński”, zwana dalej Odznaką ustanowiona została przez Komisję Krajoznawczą Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Sudeckie Bractwo Walońskie w Szklarskiej Porębie.

 2. Celem Odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz popularyzacja miejsc związanych z eksploracją gór przez dawnych Walonów, górników i skalników na terenie Sudetów Polskich.

 3. Nadzór nad zdobywaniem Odznaki sprawuje Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.

 4. Odznaka posiada dwa stopnie: srebrny i złoty. Zdobycie Odznaki wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

II. Warunki zdobywania odznaki.

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7. roku życia. Odznaka jest zdobywana bez limitu czasowego.

 2. Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek turystycznych przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Na teren kopalni można wchodzić tylko z uprawnionym przewodnikiem.

 3. Odznakę w stopniu srebrnym zdobywa się przez odwiedzenie 4. dowolnie wybranych, biorących udział w akcji, dawnych kopalni lub muzeów minerałów w dowolnie wybranej kolejności z terenu Sudetów Zachodnich i 3 dowolnie wybrane, biorące udział w akcji, dawne kopalnie lub muzea minerałów w dowolnie wybranej kolejności z terenu Sudetów Wschodnich i Środkowych.

 4. Odznakę w stopniu złotym zdobywa się przez odwiedzenie pozostałych, biorących udział w akcji, dawnych kopalni i muzeów minerałów w dowolnie wybranej kolejności.

 5. Odznakę w stopniu złotym można zdobywać po zweryfikowaniu książeczki/karty weryfikacyjnej Odznaki w stopniu srebrnym.

 6. Zdobywanie Odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Sudetów.

III. Weryfikacja.

 1. Podstawą weryfikacji Odznaki jest książeczka/karta weryfikacyjna zdobywcy Odznaki PTTK „Sudecki Gwarek Waloński”. W książeczce/karcie weryfikacyjnej winno znajdować się imię i nazwisko osoby zdobywającej Odznakę, miejscowość zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, data urodzenia oraz niżej wymienione rubryki z wpisami:

  • data wycieczki,

  • nazwa odwiedzonej kopalni,

  • krótki opis kopalni,

  • miejsce na potwierdzenie, bilet wstępu (zdjęcie).

 2. Podstawą do zaliczenia odwiedzenia kopalni są potwierdzenia terenowe zebrane w książeczce, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile uczestniczyli w wędrówce albo przebywali na trasie wędrówki.

 3. Odznakę PTTK „Sudecki Gwarek Waloński” przyznaje Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.

 4. Książeczkę/kartę weryfikacyjną prawidłowo wypełnioną z poświadczeniami odbycia wędrówek i odwiedzenia kopalni/muzeów należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, lub przesłać pocztą na adres: ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia Góra wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi.

 5. Zweryfikowana książeczka/karta weryfikacyjna upoważnia do wykupienia i noszenia Odznaki PTTK „Sudecki Gwarek Waloński”.

 6. Zakupu Odznaki można dokonać w miejscu weryfikacji.

IV. Przepisy przejściowe i końcowe.

 1. Wnioskuje się o uroczyste wręczanie Odznaki PTTK „Sudecki Gwarek Waloński”.

Załącznik
do Regulaminu Odznaki PTTK „Sudecki Gwarek Waloński”

Wykaz miejsc do odwiedzenia:

Lp.

Nazwa kopalni (muzeum)
trasy turystycznej

Adres

Sudety Zachodnie

1.

Muzeum Złota

ul. Zaułek 2, 59-500 Złotoryja

2.

Muzeum Ziemi Juna – Strażnica Walońska

ul. Jeleniogórska 9, 58-580 Szklarska Poręba

3.

Muzeum Mineralogiczne

ul. Jana Kilińskiego 20, 58-580 Szklarska Poręba

4.

Sztolnie Kowary

ul. Podgórze 55, 58-530 Kowary

5.

Kopalnia Uranu „Liczyrzepa”

ul. Podgórze 54, 58-530 Kowary

6.

Kopalnia Złota „Aurelia”

ul. Stroma, 59-500 Złotoryja

7.

Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”

ul. Piotra Wysockiego 29, 58-100 Wałbrzych

8.

Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold”

ul. Romualda Traugutta 12g, 58-371 Boguszów-Gorce

9.

Sudecka Zagroda Edukacyjna

Dobków 66, 59-540 Świerzawa

10.

Muzeum Regionalne w Lubaniu – wystawa
minerały Sudetów Zachodnich

Rynek-Ratusz, 59-800 Lubań

11.

Skansen Górniczo-Hutniczy

ul. Leszczyńska 1, 59-213 Leszczyna

12.

Żelazny Tygiel Waloński

ul. 1 Maja 66, 58-580 Szklarska Poręba

13.

Centrum Informacyjne KPN

ul. Leśna 9, 58-540 Karpacz

14.

Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN

ul. Stefana Okrzei 28, 58-580 Szklarska Poręba

Sudety Wschodnie i Środkowe

15.

Kopalnia Uranu

Kletno 40, 57-550 Kletno

16.

Kopalnia Niklu, Chryzoprazu i Opalu

Szklary-Huta 24, 57-200 Szklary

17.

Kopalnia Węgla Kamiennego

ul. Obozowa 4, 57-401 Nowa Ruda

18.

Średniowieczna Osada Górnicza

ul. Złota 2, 57-250 Złoty Stok

19.

Kopalnia Złota

ul. Złota 7, 57-250 Złoty StokPobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Sudety Zachodnie”
w Jeleniej Górze
ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia Góra
tel. (75) 752-58-51
tel./fax (75) 752-36-27
http://www.pttk-jg.pl
e-mail: pttk@pttk-jg.pl