Odznaka    Odznaka 1. Celem odznaki jest popularyzacja Gminy Poraj, zapoznanie z zabytkami, miejscami pamięci narodowej, historią i przyrodą.

 2. Odznakę może zdobyć każdy turysta w ramach uprawianej przez siebie turystyki.

 3. Dzieci mogą zdobywać odznakę pod opieką osób dorosłych.

 4. Odznaka posiada 2 stopnie: srebrny i złoty.

 5. Okres uzyskania wymagań na dany stopień nie jest ograniczony.

 6. Potwierdzenia należy zbierać w książeczce Porajskiej Odznaki Krajoznawczej lub samodzielnie sporządzonej przez siebie kronice. Potwierdzeniem są pieczątki, które można zdobyć w obiektach wymienionych w Regulaminie, robiąc zdjęcie zdobywającego odznakę na tle danego obiektu, albo na tle gminnych tablic opisujących obiekt lub potwierdzić zwiedzanie przez organizatora w czasie udziału w imprezie turystycznej. Potwierdzeń w kronice mogą również dokonywać członkowie kadry programowej PTTK obecni w trakcie wycieczki.

 7. Na odznakę w stopniu srebrnym należy zwiedzić 10 dowolnych obiektów z wymienionych w wykazie.

 8. Na odznakę w stopniu złotym należy zwiedzić dalszych 10 obiektów.

 9. Odznaka może być przyznana bez konieczności wypełnienia norm osobom szczególnie zasłużonym w popularyzacji Gminy Poraj i okolicy.

 10. Wypełnioną książeczkę lub kronikę po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie należy dostarczyć do Oddziału PTTK w Poraju, ul. 3 Maja 25, 42-360 Poraj.

 11. Odznakę można zakupić po zweryfikowaniu wyłącznie w Oddziale PTTK Poraj.

 12. Ostateczna interpretacja Regulaminu odznaki należy do Komisji Krajoznawczej Oddział PTTK w Poraju.

 13. Regulamin i wzór odznaki został zatwierdzony Uchwałą nr 2/01/2021 przez Zarząd Oddziału PTTK w Poraju w dniu 18.01.2021 r.

Regulamin opracował Michał Całka Instruktor Krajoznawstwa Regionu, Przodownik Turystyki Pieszej.

Wzór odznaki opracowała Marta Rudzka Instruktor Krajoznawstwa Regionu, Przodownik Turystyki Pieszej.

WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZANIA NA ODZNAKĘ

Poraj:

Kuźnica Stara:

Jastrząb:

Żarki-Letnisko:

Choroń:

Dębowiec:


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Poraju
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj
e-mail: krajoznawcapl@gmail.com