Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Postanowienia ogólne.

 2. 1.1. Odznaka ustanowiona została w celu przybliżenia mieszkańcom Gliwic i powiatu gliwickiego historii i walorów krajoznawczych regionu oraz zwrócenie uwagi na ochronę zabytków.

 3. 1.2. W rajdzie może uczestniczyć każda osoba w dowolnym wieku (dzieci pod opieką osób pełnoletnich) przy użyciu dowolnego środka lokomocji.

 1. Zasady zdobywania odznaki.

 2. 2.1. Zdobywanie odznaki polega na pokonywaniu samodzielnie bądź grupowo z przewodnikiem punktowanych tras wyznaczonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic „Gliwickie Metamorfozy”.

 3. Mapy tras wraz z zadaniami do wykonania są do pobrania ze strony internetowej Stowarzyszenia: www.gliwiczanie.pl.

 1. Podstawa weryfikacji odznaki.

 2. 3.1. Świadectwem zaliczenia trasy pieszej jest złożenie organizatorom mapki potwierdzającej wykonanie przynajmniej części zadań przewidzianych dla danej trasy bądź w przypadku tras, dla których przewidziane jest oprowadzanie – uzyskanie potwierdzenia przez przewodnika.

 3. 3.2. Świadectwem zaliczenia trasy na terenie powiatu jest fotografia własnej osoby na tle wskazanego obiektu, bądź w razie niemożności jej wykonania uzyskanie potwierdzeń terenowych w wyznaczonych miejscowościach, alternatywnie potwierdzenie udziału przez przewodnika turystyki kolarskiej prowadzącego zorganizowaną grupę.

 4. 3.3. Punktacja poszczególnych tras znajduje się na stronie Stowarzyszenia. Na niektórych trasach ustanowione zostaną premie za zwiedzanie w dniach wyznaczonych.

 5. 3.4. Warunkiem dodatkowym zdobycia odznaki dla mieszkańców Gliwic jest pomoc członkom Stowarzyszenia w pracach na Cmentarzu Hutniczym w wymiarze 3 godzin dla każdego ze stopni, a dla osób spoza Gliwic potwierdzenie pracy na rzecz obiektów historycznych w miejscu zamieszkania bądź jednorazowe (ważne dla wszystkich stopni odznaki) odwiedzenie Cmentarza Hutniczego w jedną z sobót w okresie od maja do września.

 6. 3.5. W jednym roku kalendarzowym można zdobywać tylko jeden stopień odznaki, ale nadwyżkę zdobytych punktów można zaliczyć na poczet wyższego stopnia.

 7. 3.6. Materiały stanowiące podstawę weryfikacji odznaki danego stopnia należy składać lub przesyłać najpóźniej do 15 października roku, w którym zdobywana jest odznaka, w siedzibie Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP), ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice.

 8. 3.7. Weryfikację i rejestr przyznanych odznak prowadzi Zarząd Stowarzyszenia wraz z Komisją Rewizyjną.

 1. Punktacja.

 2. 4.1. Odznaka w stopniu brązowym – 40 pkt.

 3. 4.2. Odznaka w stopniu srebrnym – 80 pkt.

 4. 4.3. Odznaka w stopniu złotym – 120 pkt. (wymóg zaliczenia co najmniej trzech pieszych tras miejskich).

 5. 4.4. Drużyny szkolne, liczące 5-8 uczestników, oprócz odznak indywidualnych otrzymują dyplomy grupowe.

 1. Postanowienia końcowe.

 2. 5.1. Uczestnictwo w rajdzie odbywa się na zasadach własnej odpowiedzialności uczestnika.

 3. 5.2. Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic „Gliwickie Metamorfozy”.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
„Gliwickie Metamorfozy”
ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice
tel. (+48) 515 509 354
http://www.gliwiczanie.pl
e-mail: gliwickie_metamorfozy@op.pl