Odznaka   Odznaka 1. Odznaka powstała z inicjatywy Koła Turystycznego przy Ośrodku Kultury w Miejskiej Górce z okazji 2 Rowerówki Dookoła Gminy 25 czerwca 2004 r., przejęta przez Towarzystwo Turystyczne „TRAMP” mocą uchwały z dnia 2 lutego 2006 r.

 2. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość gminy Miejska Górka, jej historii, tradycji, zabytków kultury, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych.

 3. Odznakę zdobywa się podczas wycieczek turystyczno-krajoznawczych zbiorowych lub indywidualnie, pieszych lub rowerowych.

 4. Odznaka jest jednostopniowa, mogą ją zdobywać osoby, które ukończyły 8. rok życia. Nadaje się drugi stopień odznaki honorowy za zasługi i szczególną znajomość gminy, jak również osobom, które posiadają stopień podstawowy odznaki i ukończyły 60. rok życia, nie wcześniej jednak jak po 5. latach od zweryfikowania stopnia podstawowego.

 5. Odznakę przyznaje Komisja Weryfikacyjna Towarzystwa Turystycznego „TRAMP” w stopniu podstawowym, w stopniu honorowym Zarząd Towarzystwa na wniosek osób trzecich lub na własny.

 6. Warunkiem zdobycia odznaki jest odwiedzenie miejscowości i miejsc wymienionych w załączonym wykazie.

 7. Potwierdzeń można dokonać poprzez uzyskanie pieczątki z nazwą miejscowości, w której znajduje się obiekt. Potwierdzenia zbieramy w specjalnej książeczce Odznaki Turystycznej „Znam Gminę Miejska Górka” lub samodzielnie wykonanym dzienniczku.

 8. Książeczka i odznaka stopnia podstawowego jest odpłatna i można ją zakupić po zweryfikowaniu w siedzibie TT „TRAMP” w Miejskiej Górce.

 9. Interpretacja regulaminu należy do Zarządu TT „TRAMP”.

 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2004 r., zatwierdzony i poprawiony przez Zarząd TT „TRAMP” 2 lutego 2006 r.

Miejsce składania książeczek do weryfikacji: Towarzystwo Turystyczne „TRAMP”, pl. 700-lecia 2, 63-910 Miejska Górka.

Część szczegółowa

W celu zdobycia Odznaki Turystycznej „Znam Gminę Miejska Górka” należy spełnić wymogi według pkt. 1-5:

 1. Uzyskać potwierdzenia terenowe w miejscowościach wg załącznika.

 2. Zwiedzić obiekty i uzyskać potwierdzenia terenowe w miejscowościach wg wykazu.

 3. Wziąć udział w Rowerówce Dookoła Gminy na Dni Miejskiej Górki.

 4. Zdobyć 50 pkt. turystyki kwalifikowanej na terenie gminy Miejska Górka.

 5. Odbyć wycieczkę czerwonym szlakiem turystycznym „Walk Powstańców Wielkopolskich o Rawicz” na terenie gminy Miejska Górka na odcinku z Niemarzyna do Karolinek lub przejechać odcinek czerwonego szlaku rowerowego „Dookoła Gminy Miejska Górka” zaliczając przynajmniej 3 miejsca pamięci Powstańców Wlkp.

Odznaka jest w kształcie koła o średnicy 4 cm. W środku na złotym tle przedstawia zarys budynku Domu Kultury w Miejskiej Górce. Na pierwszym planie u dołu herb Miejskiej Górki. Na otoku w granatowej emalii napis – Odznaka Turystyczna „Znam Gminę Miejska Górka”. Odznaka mocowana jest na słupek z nakrętką.

Wzór odznaki i projekt regulaminu opracował: Robert Kolbuch.

Projekt graficzny odznaki wykonał Marek Stach.

Załącznik do Regulaminu

 1. Uzyskać potwierdzenia terenowe w miejscowościach:

  • Dąbrowa,

  • Melanów,

  • Roszkowo,

  • Rzyczkowo,

  • Topólka,

  • Woszczkowo,

  • Zalesie.

 2. Zwiedzić obiekty i uzyskać potwierdzenia w miejscowościach:

  • Annopol – Konny Ośrodek Jeździecki,

  • Dłoń – neobarokowy pałac z 1910 r., park pałacowy,

  • Gostkowo zespół pałacowo-parkowy,

  • Gajówka „Zwierzęcina”, Folwark Antoniewo,

  • Kołaczkowice – kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1901 r.,

  • Konary – kościół pw. Michała Archanioła z 1512 r., krzyż pokutny „Owczarz”,

  • Oczkowice – zespół dworsko-parkowy z kon. XIX w.,

  • Piaski – zespół pałacowo-parkowy z kon. XIX w.,

  • Roszkówko – zespół pałacowo-parkowy z XIX w.,

  • Rozstępniewo – cegielnia,

  • Sobiałkowo – kościół pw. św. Jakuba z 1606 r., przebudowany w 1890 r.,

  • Zakrzewo – kościół drewniany modrzewiowy pw. św. Klemensa z 1728 r., Sanktuarium Ziemi Rawickiej „Matki Bożej Pocieszenia”,

  • Zmysłowo – zespół dworsko-parkowy,

  • Miejska Górka – kościół pw. św. Mikołaja i Marii Magdaleny z 1607 r., Dom Kultury, kościół poewangelicki z 1777 r., Cukrownia Miejska Górka z 1884 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Towarzystwo Turystyczne „TRAMP”
pl. 700-lecia 2
63-910 Miejska Górka
tel. (0-65) 547-41-81
http://www.tramp.freehost.pl
e-mail: tttramp@wp.pl