OdznakaOdznaka Turystyczna „Poznajemy Archidiecezję Łódzką” była ustanowiona z inicjatywy Parafialnego Klubu Sportowego MARKUS z okazji 81. rocznicy utworzenia archidiecezji łódzkiej.

Celem odznaki było zainteresowanie wszystkich, zwłaszcza dzieci i młodzieży poznaniem kościołów, zabytków sztuki sakralnej, miejsc pamięci, tradycji i pomników religijnych, a także upowszechnienie dorobku artystycznego archidiecezji łódzkiej oraz materialnego dziedzictwa kościoła łódzkiego.TYMCZASOWY BRAK REGULAMINU ODZNAKI

Parafialny Klub Sportowy MARKUS
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Łodzi
ul. Klonowa 5/7 lok. 14, 91-036 Łódź
tel. (0-42) 642-09-05, 653-19-27
mobile: (+48-0) 601-340-021
http://www.archidiecezja.lodz.pl/markus
e-mail: markus@archidiecezja.lodz.pl