Latarnie morskie nie stanowią jeszcze reliktu przeszłości, ale powoli zaczyna się zmieniać ich przeznaczenie. Przez wieki ich podstawowym zadaniem było wskazywanie statkom bezpiecznej drogi do portu przeznaczenia. Obecnie, w dobie coraz większej automatyzacji, komputer dotarł także na mostek kapitański. Latarnie nie przestały być potrzebne, ale marynarze przestali z nich korzystać. Wystarcza im urządzenie nawigacji satelitarnej, dzięki któremu znają pozycję nawigacyjną statku niezależnie od pory dnia i pogody. A więc co dalej z przyszłością latarń, zwanych po kaszubsku blizami? Zainteresowali się nimi turyści. Dziesiątki organizacji na świecie remontuje i uatrakcyjnia swoje latarnie, chcąc zachęcić do ich zwiedzania. Zorganizowano „Światowy Dzień Latarnika”, który obchodzimy również w Polsce, już od kilku lat, zawsze w trzecią niedzielę sierpnia. Organizatorzy ruchu turystycznego w Polsce postanowili także włączyć się do tej akcji. Wprowadzamy w tym celu, od roku 2006, dla wszystkich, którzy odwiedzą latarnie, możliwość zdobycia Odznaki Turystycznej Miłośnika Latarń Morskich „BLIZA”.

OT Miłośnik Latarń Morskich ''BLIZA'' - brązowa OT Miłośnik Latarń Morskich ''BLIZA'' - srebrna OT Miłośnik Latarń Morskich ''BLIZA'' - złota1.   Odznakę Turystyczną Miłośnika Latarń Morskich „BLIZA” wprowadza się w celu upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie morskim, a zwłaszcza o historii i dniu dzisiejszym oznakowania nawigacyjnego, nierozerwalnie związanego z bezpiecznym żeglowaniem po morzach i oceanach.

2.   Odznaka Turystyczna „BLIZA” jest trójstopniowa: brązowa, srebrna, złota*) i można zdobywać ją wielokrotnie.

3.   Odznakę brązową zdobyć może turysta, który udokumentuje odwiedziny pięciu dowolnych latarń morskich w Polsce, udostępnionych do zwiedzania, w okresie nie dłuższym niż kolejne dwa lata.

4.   Odznakę srebrną zdobyć może każdy posiadacz odznaki brązowej, który udokumentuje odwiedziny pozostałych polskich latarń, udostępnionych do zwiedzania.

5.   Odznakę złotą zdobyć może każdy posiadacz odznaki srebrnej, który udokumentuje odwiedziny minimum trzech latarń poza granicami Polski.

6.   Odwiedziny latarń morskich można udokumentować jednym z niżej wymienionych sposobów:

a)   poprzez załączenie, do wniosku o przyznanie odznaki danego stopnia, książeczki potwierdzeń odwiedzin latarń, zwanej „Paszportem miłośnika latarń morskich” i zawierającej, określoną niniejszym Regulaminem, wymaganą ilość odcisków stempli okolicznościowych zwanych „wizami pobytu”, wstawianych wraz z datą przez pracowników obsługi ruchu turystycznego w latarniach;

b)   poprzez załączenie, do wniosku o przyznanie odznaki danego stopnia, wymienionego powyżej „Paszportu” wraz z wymaganą ilością, uzyskanych w latarniach, biletów wstępu i/lub paragonów fiskalnych będących dowodem opłaty wstępu;

c)   poprzez załączenie, do wniosku o przyznanie odznaki danego stopnia, w/w „Paszportu” wraz z wymaganą łączną ilością zarówno „wiz pobytu”, biletów wstępu i/lub paragonów fiskalnych będących dowodem opłaty wstępu;

d)   w przypadku zdobywania odznaki złotej dopuszcza się załączenie do „Paszportu” również innych dowodów, potwierdzających terminy pobytów w latarniach morskich, znajdujących się poza granicami Polski;

e)   „wiza pobytu” jest wstawiana do „Paszportu” przez pracowników obsługi ruchu turystycznego wyłącznie po zakończeniu zwiedzania latarni morskiej.

7.   Odznakę Turystyczną Miłośnika Latarń Morskich „BLIZA’ przyznaje Towarzystwo Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

8.   Odznakę BLIZA może zdobywać każdy turysta mający ukończone 7 lat, z tym, że turyści małoletni mogą zwiedzać latarnie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

9.   „Paszport Miłośnika Latarń Morskich”, zawierający: Regulamin Odznaki BLIZA, wykaz latarń morskich polskiego wybrzeża, udostępnionych do zwiedzania oraz druki wniosków o przyznanie Odznaki BLIZA, można nabyć w każdej latarni wschodniego wybrzeża, tj. Stilo, Rozewiu, Helu, Krynicy Morskiej i Gdańsku – Nowym Porcie.

10. Wnioski przyjmuje oraz przyznaną Odznakę BLIZA odsyła, wraz z legitymacją oraz „Paszportem”, na podany przez zainteresowanych adres korespondencyjny, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół CMM. Koszt przesyłki w/w materiałów ponosi organizator.

*) Odznaki nie będą wykonane z kruszców szlachetnych.

Gdańsk, dnia 27 sierpnia 2007 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Towarzystwo Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego
ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk
tel. (0-58) 301-86-11 do 12, w. 304, 325
http://www.tpcmm.pl
e-mail: towarzystwo@tpcmm.pl