OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Garwoznawcy jest Odznaką Turystyczno-Krajoznawczą ustanowioną przez Stowarzyszanie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa” w celu popularyzacji walorów przyrodniczych i kulturowych powiatu garwolińskiego.

 2. Odznakę mogą zdobywać wszystkie osoby, które ukończyły 5. rok życia. Dzieci i młodzież do 15. roku życia mogą zdobywać punkty do odznaki tylko pod opieką osób pełnoletnich.

 3. Nadzór nad Odznaką Garwoznawcy sprawuje Stowarzyszanie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa”.

II. Warunki zdobywania Odznaki Garwoznawcy

 1. Odznakę zdobywa się odbywając wycieczki piesze, rowerowe i kajakowe po powiecie garwolińskim, przestrzegając zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, terenach leśnych i na wodach.

 2. Warunkiem zdobycia odznaki jest odwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów i przebycie określonej liczby kilometrów szlaków turystycznych powiatu garwolińskiego.

 3. Odznakę można zdobywać w trzech kategoriach wiekowych.

 4. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

 5. Obiekty i miejsca, które należy odwiedzić, wraz z liczbą punktów, wymienione są w załączniku do regulaminu.

 6. Potwierdzeniem zdobytych punktów są wpisy w „Książeczce Odznaki Gwaroznawcy”.

 7. Obiekt raz uwzględniony w „Książeczce Odznaki Gwaroznawcy” nie może być ponownie wliczany do punktacji.

 8. Punkty za pokonanie odcinka szlaku w danym kierunku mogą zostać wliczone do punktacji tylko jeden raz.

 9. „Książeczkę Odznaki Gwaroznawcy” można nabyć w siedzibie Stowarzyszania Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa”.

III. Zasady weryfikacji Odznaki Garwoznawcy

 1. Podstawą do zweryfikowania punktów potrzebnych do zdobycia odznaki jest „Książeczka Odznaki Gwaroznawcy”.

 2. Weryfikacja następuje po złożeniu „Książeczki Odznaki Gwaroznawcy” w siedzibie Stowarzyszanie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa”.

 3. Książeczka po weryfikacji podlega zwrotowi Uczestnikowi.

 4. Przyznanie odznaki wpisuje się do rejestru prowadzonego przez Stowarzyszanie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa”.

 5. Odznakę Garwoznawcy można wykupić w siedzibie Stowarzyszanie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa”.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Zdobywanie odznaki odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika.

 2. Wszelkie koszty zdobywania odznaki ponosi Uczestnik.

 3. Interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie ustanawiającemu odznakę.

OGÓLNA LICZBA PUNKTÓW

Obiekty/szlaki

Dla osób w wieku
od 5 do 10 lat

Dla osób w wieku
od 11 do 15 lat

Dla osób w wieku
powyżej 15 lat


50

100

200

w tym minimum punktów za odwiedzenie poszczególnych typów obiektów

Zabytek architektury

5

10

20

Muzeum, izba muzealna

1

1

2

Izba przyrodniczo-leśna

2

2

2

Miejsce pamięci narodowej

1

5

20

Park zabytkowy

5

5

Rezerwat

1

1

Hodowla dzikich zwierząt

2

2

1

Skansen bojowy

2

2

2

w tym minimum punktów za kilometry szlaków

pokonane rowerem

20

50

150

pokonane pieszo

10

10

30

pokonane kajakiem

5

20

PUNKTACJA OBIEKTÓW

Gmina

Miejscowość

Obiekt

Liczba
punktów

Borowie

Borowie

kościół pw. Św. Trójcy

1

zespół dworski

1

Głosków

zespół dworski

1

Garwolin

Garwolin

kościół pw. Przemienienia Pańskiego

1

zespół dworski (ul. Studzińskiego 28)

1

Górki

sanktuarium maryjne

1

Huta Garwolińska

leśna ścieżka przyrodniczo-kulturowa

2

Miętne

zespół dworski

1

Górzno

Górzno

kościół pw. św. Jana Chrzciciela

1

zespół dworski

1

Maciejowice

Krępa Stara

rezerwat Kopiec Kościuszki

2

Maciejowice

kościół pw. Wniebowzięcia NMP

2

ratusz i muzeum

2

Oblin

spichlerz

1

Podzamcze

zespół pałacowy i izba przyrodniczo-leśna

2

Samogoszcz

kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej

1

Miastków Kościelny

Miastków Kościelny

kościół pw. Nawiedzenia NMP

1

zespół pałacowy

1

Zwola Poduchowna

kościół pw. św. Anny

1

Parysów

Parysów

kościół pw. Wniebowzięcia NMP

1

wiatrak koźlak

1

Pilawa

Łucznica

zespół dworski

1

Trąbki

zespół huty szkła „Czechy”

2

Sobolew

Chotynia

dwór

1

Gończyce

kościół pw. Świętej Trójcy

1

park dworski

1

Nowa Krępa

zespół dworski

1

Sobolew

kościół pw. śś. Piotra i Pawła

1

Kaleń II

grodzisko

1

Drzewo Kościuszki

1

Trojanów

Korytnica

kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła

1

zespół dworski

1

Trojanów

zespół dworski

1

Życzyn

zespół dworski

1

Wilga

Celejów

park dworski

1

Cyganówka

hodowla dzikich zwierząt i Dąb Dwernickiego

2

Mariańskie Porzecze

kościół klasztorny Marianów

1

Wilga

kościół pw. Wniebowzięcia NMP

1

skansen bojowy

2

Żelechów

Żelechów

rynek i ratusz z sukiennicami

1

kościół pw. Zwiastowania NMP

1

zespół pałacowy

1

kirkut (Os. Chłopickiego)

1

WYKAZ MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ

Miejscowość

Rodzaj obiektu

Liczba
punktów

Babice

pomnik

1

Borowie

mogiła wojenna

1

Dąbrowa Kolonia

mogiła wojenna

1

Garwolin

mogiła wojenna (cmentarz parafialny)

1

pomnik (ul. Stanisława Staszica)

1

pomnik (skrzyżowanie ul. T. Kościuszki i ul. S. Staszica)

1

pomnik (ul. Senatorska)

1

pomnik (most na rz. Wildze)

1

pomnik (Aleja Legionów)

1

Głosków

mogiła powstańców

1

Gocław

mogiła powstańców

1

Godzisz

Drzewo Kościuszki

1

Gończyce

groby z 1939 r. (cmentarz parafialny)

1

Jaźwiny (gm. Borowie)

pomnik

1

Jaźwiny (gm. Pilawa)

pomnik

1

Kobyla Wola

obelisk

1

Korytnica

mogiła

1

Lipówki

pomnik

1

Łaskarzew

groby wojenne (cmentarz parafialny)

1

pomnik

1

Łucznica

mogiła

1

obelisk

1

Łukówiec

obelisk

1

Maciejowice

pomnik (Rynek)

1

pomnik (szkoła)

1

pomnik kosynierów

1

Miastków Kościelny

pomnik

1

Miętne, Lisie Jamy

miejsce rozstrzelań

1

Parysów

pomnik (Rynek)

1

Pilawa

tablica pamiątkowa

1

pomnik

1

Piotrówek

pomnik mjr M. Biernaciaka

1

pomnik żołnierzy

1

Podzamcze

pomnik Tadeusza Kościuszki

1

Pogorzelec

cmentarz

1

Puznówka

tablica pamiątkowa

1

Rębków

obelisk

1

Sobolew

mogiła

1

pomnik

1

Stara Krępa

Kopiec Kościuszki

1

Stary Puznów

tablica pamiątkowa

1

Stary Żabieniec

obelisk

1

Tarnów

pomnik

1

Unin

pomnik

1

Wnaty

pomnik

1

Wilga

pomnik

1

mogiły wojenne (cmentarz parafialny)

1

cmentarz wojenny (Wilga osiedle)

1

Żelechów

groby i pomnik na cmentarzu parafialnym

1

pomnik Konstytucji 3-go Maja

1

pomnik (ul. Pudło)

1Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast
Powiatu Garwolińskiego
„Wspólnota Powiatowa”
ul. Władysława Sikorskiego 39
08-400 Garwolin
tel. (0-25) 682-26-88; fax 682-20-51
mobile: (+48-0) 600899671
http://www.wspolnota.garwolin.pl
e-mail: wspolnypowiat@interia.pl