OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację miasta Bydgoszczy, jego walorów historycznych, przyrodniczych i krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży. Odznaka jest stała – jednostopniowa.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

Odznakę mogą zdobywać dzieci i młodzież w wieku od 6 lat. Warunkiem uzyskania odznaki jest:

 1. Udział w 2 Rajdach Młodego Turysty, organizowanych przez Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy, potwierdzony pieczątką organizatora.

 2. Kurs Bydgoskim Tramwajem Wodnym potwierdzony biletem.

 3. Obecność na spektaklu, koncercie lub widowisku w bydgoskim teatrze, filharmonii lub operze potwierdzona biletem.

 4. Wizyta w jednym z bydgoskich muzeów potwierdzona pieczątką lub biletem.

 5. Krótki opis oraz samodzielnie wykonany rysunek obiektów krajoznawczych z niżej podanego zestawienia. Zamiast rysunku może być zdjęcie przedstawiające osobę zdobywającą odznakę na tle obiektu.

 6. Wymagane obiekty:

  • kościoły: katedra św. Marcina i Mikołaja, bazylika św. Wincentego à Paulo, kościół klarysek pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,

  • średniowieczne mury miejskie,

  • 2 pomniki (do wyboru z zestawienia): Łuczniczka, Fontanna Potop, króla Kazimierza Wielkiego, Przechodzący przez rzekę, Mariana Rejewskiego, Leona Barciszewskiego,

  • Fordon – Bydgoska Golgota,

  • Kanał Bydgoski,

  • Bydgoska Wenecja (Wyspa Młyńska),

  • 2 parki bydgoskie,

  • 3 pomniki przyrody z terenu Bydgoszczy,

  • Myślęcinek – Ogród Botaniczny,

  • Myślęcinek – Ogród Fauny Polskiej,

  • rezerwat przyrody „Wielka Kępa Ostromecka”.

III. WERYFIKACJA

 1. Dokumentację wycieczek należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie, jednak musi ona zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, daty i trasy odbytych wycieczek oraz potwierdzenia ich odbycia.

 2. Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny odznaki powołany przez Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy (ul. Henryka Sienkiewicza 1/I, 85-037 Bydgoszcz).

 3. Odznaka jest wydawana bezpłatnie – dofinansowana ze środków Miasta Bydgoszczy.

 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

Regulamin został zatwierdzony uchwałą nr 9/VI/2010 z dnia 29.09.2010 roku przez Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy i wchodzi w życie z datą 30.09.2010 roku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”
ul. Henryka Sienkiewicza 1/I
85-037 Bydgoszcz
tel. (0-52) 322-35-89, fax 322-17-58
http://www.pttk.bydgoszcz.pl
e-mail: szlakbrdy@pttk.bydgoszcz.pl