OT im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - brązowa OT im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - srebrna OT im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - złota

„Nie lękajcie się być świętymi.
Uczyńcie Nowe Tysiąclecie erą ludzi świętych!”
Jan Paweł III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   W pierwszym roku Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa – roku Prymasa Tysiąclecia, Parafialny Klub Sportowy MARKUS przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Łodzi ustanawia Odznakę Turystyczną im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

2.   Celem odznaki jest upamiętnienie życia i działalności oraz przybliżenie turystom postaci Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

3.   Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.   Zdobywanie odznaki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2001 roku.

2.   Odznakę może zdobywać każdy turysta w czasie dowolnego rodzaju wycieczek: pieszych, kolarskich, motorowych, poprzez zwiedzanie miejscowości, obiektów związanych z życiem i działalnością Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

3.   Dla poszczególnych stopni odznaki wymagane jest uzyskanie następującej liczby punktów:

Stopień odznaki

Wymagana
ilość punktów

brązowa

30

srebrna

40

złota

50

4.   Za zwiedzanie poszczególnych miejscowości, obiektów lub udział w uroczystościach przyznawana będzie następująca liczba punktów:

·    Miejscowości związane z życiem i działalnością ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego: 10 pkt.

 1. Zuzela nad Bugiem k/Małkinii Górnej (miejsce urodzin, Muzeum Prymasa, kościół św. Mikołaja)

 2. Andrzejewo k/Ostrowa Mazowieckiego (miejsce zamieszkania, kościół Wniebowzięcia NMP)

 3. Łomża (klasztor Panien Benedyktynek, kościół oo. Kapucynów, katedra)

 4. Włocławek (katedra, kościół św. Jana, Seminarium Duchowne)

 5. Wrociszew k/Warki (miejsce zamieszkania rodziców)

 6. Kozłówka, k/Lubartowa (miejsce pobytu podczas okupacji)

 7. Częstochowa (Jasna Góra)

 8. Lublin (katedra, KUL, kościół św. Ducha)

 9. Inowrocław (kościół św. Józefa)

 10. Poznań (katedra, kościół Bożego Ciała)

 11. Zakopane (wypoczynek)

 12. Płock (katedra)

 13. Laski k/Warszawy (Zakład dla Niewidomych i Ociemniałych)

 14. Zamość (katedra)

 15. Gniezno (katedra, kościół św. Jerzego)

 16. Tomaszów Lubelski (kościół Zwiastowania NMP)

 17. Kraków (Wawel, kościół Mariacki, kościół św. Anny)

 18. Stoczek Warmiński (pobernardyński zespół klasztorny)

 19. Gdynia (Kościół Serca Pana Jezusa)

 20. Toruń (katedra, kościół NMP, kościół św. Jakuba)

 21. Komańcza (klasztor sióstr Nazaretanek)

 22. Gorzów Wielkopolski (katedra)

 23. Wrocław (katedra, kościół św. Wojciecha)

 24. Olsztyn (katedra)

 25. Opole (katedra)

 26. Łódź (katedra, Seminarium Duchowne)

 27. Sieradz (kolegiata)

 28. Rywałd Królewski (klasztor oo. Kapucynów)

 29. Prudnik Śląski (klasztor oo. franciszkanów)

 30. Gdańsk (kościół NMP, kościół św. Mikołaja, kościół św. Brygidy)

 31. Warszawa (Pałac Prymasowski, katedra, klasztor Franciszkanów na Czerniakowie, kościół św. Krzyża)

 32. Licheń (sanktuarium Matki Bożej)

·    Pozostałe miejsca związane z życiem i działalnością Kardynała nie uwzględnione w spisie: 8 pkt,

·    Miejsca upamiętniające życie Kardynała np. pomnik, tablica, nazwy instytucji, ulice: 5 pkt,

·    Uroczystości, sympozja, wystawy poświęcone osobie Kardynała: 5 pkt,

·    Odwiedziny sanktuariów: 2 pkt,

·    Miejsca pamięci narodowej: 2 pkt.

5.   Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

6.   Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

7.   Na odznakę stopnia wyższego nie można zaliczać obiektów zwiedzanych podczas zdobywania stopnia niższego.

8.   Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest kronika prowadzona przez zdobywającego w dowolnej formie. Ubiegający się o odznakę musi udokumentować obecność w poszczególnych obiektach, zbierając pieczątki miejscowe. Potwierdzenia może dokonywać również osoba uprawniona – kierownik wycieczki, przewodnik turystyczny, przodownik turystyki kwalifikowanej, instruktor krajoznawstwa. Potwierdzeniem danych obiektów, miejscowości lub uczestnictwa w uroczystościach, wystawach mogą być także: opisy, notatki, fotografie, pocztówki, plakietki, bilety wstępu.

9.   Odznaka w stopniu złotym może być przyznana honorowo za ciekawe opracowania (np. fotokroniki) lub za udokumentowany szczególny wkład w popularyzację postaci Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

III. WERYFIKACJA ODZNAKI

1.   W celu weryfikacji i przyznania odznaki należy złożyć kronikę w Domu Duszpasterskim przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Łodzi ul. Grota Roweckiego 1a.

2.   Szczegółowych informacji w sprawie odznaki i weryfikacji udziela: ks. Tadeusz Słobodziński, tel. (0-42) 642-09-05.

3.   Turyści spoza Łodzi mogą przysłać kronikę drogą pocztową na adres: Parafialny Klub Sportowy MARKUS przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Łodzi, 93-217 Łódź, ul. Grota Roweckiego 1a.

4.   Należy załączyć znaczek i kopertę na przesyłkę zwrotną oraz dowód wpłaty na konto za odznakę.

5.   Nr konta: Parafialny Klub Sportowy MARKUS, PKO BP VI/O Łódź 70 10203408 126050478, z dopiskiem „ODZNAKA”.

6.   Koszt odznaki 10,00 PLN.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Parafialnego Klubu Sportowego MARKUS przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Łodzi.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Parafialny Klub Sportowy MARKUS
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Łodzi
ul. Klonowa 5/7 lok. 14, 91-036 Łódź
tel. (0-42) 642-09-05, 653-19-27
mobile: (+48-0) 601-340-021
http://www.archidiecezja.lodz.pl/markus
e-mail: markus@archidiecezja.lodz.pl