Odznaka   Odznaka   Odznaka§ 1

Odznaka Turystyczna Gminy Brenna została ustanowiona w 2012 r. przez Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna.

§ 2

Celem odznaki jest popularyzacja turystyki pieszej oraz atrakcji turystycznych Gminy Brenna.

§ 3

Odznaka przeznaczona jest dla wszystkich turystów i mieszkańców Gminy Brenna.

§ 4

  1. Ustanawia się Odznakę Turystyczną Gminy Brenna dwustopniową: srebrną i złotą oraz Dziecięcą Breńską Odznakę Turystyczną jednostopniową.

  2. Odznaka srebrna i złota przeznaczona jest dla osób powyżej 12. roku życia, natomiast odznaka dziecięcia do 12. roku życia i można ją zdobywać wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

§ 5

Odznaki można zdobyć wędrując po wyznaczonych punktowanych szlakach oraz po zwiedzeniu określonej ilości miejsc zawartych w niniejszym regulaminie.

§ 6

Poszczególne miejsca mogą być zwiedzone tylko raz. Zarówno wycieczki górskie mogą przebiegać tą samą trasą w jednym kierunku tylko raz.

§ 7

Turysta zdobywając odznakę, prowadzi książeczkę „Odznaka Turystyczna Gminy Brenna”, którą można zakupić w Informacji Turystycznej w Brennej. Każda wycieczka powinna być udokumentowana: datą, przebytą trasą oraz pieczątką z danego miejsca lub zdjęciem ze szczytu danej góry. Natomiast zwiedzone miejsce dokumentujemy: datą oraz pieczątką. Do odznaki dziecięcej konieczne jest potwierdzenie opiekuna.

§ 8

Ustala się następującą liczbę punktów oraz ilość odwiedzanych miejsc potrzebnych do zdobycia poszczególnej odznaki.

Wymagana

Odznaka Dziecięca

Odznaka Srebrna

Odznaka Złota

Ilość punktów

60

90

120

Liczba odwiedzonych miejsc

4

6

8

§ 9

Po odbyciu wymaganej ilości wycieczek oraz zwiedzeniu odpowiednich miejsc, odznakę weryfikuje i przyznaje Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna.

§ 10

Zdobytą odznakę można odebrać w Informacji Turystycznej Gminy Brenna (ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna).

WYKAZ PUNKTOWANYCH TRAS TURYSTYCZNYCH

Trasa

Kolor szlaku

Ilość
punktów

Górki Wielkie – Zebrzydka

zielony

← 3/6 →

Zebrzydka – Błotny

zielony, czerwony

← 5/8 →

Brenna Ośrodek Zdrowia – Błotny

zielony

← 5/10 →

Brenna Centrum – Błotny

czarny, zielony

← 5/10 →

Brenna Centrum – Kotarz

niebieski

← 7/12 →

Błotny – Klimczok

żółty

← 5/7 →

Klimczok – Przełęcz Karkoszczonka

czerwony

← 6/3 →

Brenna Bukowa – Przełęcz Karkoszczonka

żółty

← 4/6 →

Przełęcz Karkoszczonka – Kotarz

czerwony

← 5/7 →

Brenna Centrum – dolina Hołcyna – Grabowa

czerwony

← 9/14 →

Kotarz – Grabowa

czerwony

← 2/2 →

Grabowa – Przełęcz Salmopolska

czerwony

← 2/1 →

Brenna Leśnica (przystanek) – Grabowa

czerwony

← 2/6 →

Brenna Centrum – Horzelica

zielony

← 3/7 →

Horzelica – Stary Groń

czarny, zielony

← 1/1 →

Stary Groń – Grabowa

czarny

← 6/7 →

Brenna Leśnica I (przystanek) – Stary Groń

zielony

← 3/5 →

Brenna Leśnica (szkoła) – Stary Groń

żółty

← 3/5 →

Brenna Ośrodek Zdrowia – Horzelica

czarny

← 4/8 →

Brenna Ośrodek Zdrowia – Równica

zielony

← 4/9 →

Równica – Orłowa

niebieski

← 6/5 →

Brenna Leśnica (szkoła) – Orłowa

żółty

← 3/6 →

Orłowa – Trzy Kopce Wiślańskie

niebieski

← 8/8 →

Brenna Leśnica I (przystanek) – Trzy Kopce Wiślańskie

zielony

← 3/6 →

Trzy Kopce Wiślańskie – Smerekowiec

żółty

← 2/3 →

Smerekowiec – Przełęcz Salmopolska

żółty

← 5/6 →

Brenna Skrzyżowanie – Równica

czarny, żółty

← 5/10 →

WYKAZ MIEJSC DO ZWIEDZANIA

Lp.

Nazwa obiektu

Adres

1.

Informacja Turystyczna

ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

2.

Park Turystyki

ul. Malinowa 2b, 43-438 Brenna

3.

Chlebowa Chata

ul. Breńska 113, 43-436 Górki Małe

4.

Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”

ul. Stary Dwór 4, 43-436 Górki Wielkie

5.

Muzeum biograficzne Zofii Kossak

ul. Stary Dwór 2, 43-436 Górki Wielkie

6.

Dworek Myśliwski „Konczakówka”

ul. Głębiec 26, 43-438 Brenna

7.

Kozia Zagroda

ul. Sportowa 3, 43-438 Brenna

8.

Stadnina Koni „Hucuł”

ul. Jatny 120, 43-438 Brenna

9.

Stadnina Koni „U Matuli”

ul. Bielska 14, 43-436 Górki Wielkie

10.

Basen w Hotelu Kotarz

ul. Wyzwolenia 40, 43-438 BrennaPobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
tel. (33) 853-65-50, fax (33) 858-69-71
mobile: 606 251 534
www.mieszkaniec.brenna.org.pl
e-mail: opkis@brenna.org.pl; it@brenna.org.pl