1. Wprowadzenie Odznaki Turystycznej „Ekomuzeum Babia Góra” ma na celu zaproszenie do systematycznego odkrywania nowych miejsc na terenie Podbabiogórza.

 2. Odznaka jest dwustopniowa:

  • odznaka I stopnia – srebrna,

  • odznaka II stopnia – złota.

 3. Odznakę I stopnia zdobywa się po odwiedzeniu 20 obiektów zlokalizowanych w co najmniej 4 różnych gminach powiatu.

 4. Odznakę II stopnia zdobywa się po odwiedzeniu 40 obiektów zlokalizowanych w 7 gminach powiatu.

Odznaka I stopnia – srebrna.

 1. Książeczka wraz z mapką obiektów ekomuzealnych do potwierdzenia przebytej trasy jest do pobrania w wybranych obiektach ekomuzealnych na terenie każdej z gmin. Wykaz obiektów stanowi załącznik do regulaminu.

 2. Czas zdobywania srebrnej odznaki wynosi minimalnie 3 dni, a maksymalnie 1 rok.

 3. Potwierdzenie wizyty w obiekcie ekomuzealnym następuje poprzez wpisanie miejsca i daty wycieczki oraz przybicia pieczątki obiektu. W miejscach, gdzie ich nie ma, należy przybić pieczątkę dowolnej instytucji zawierającą nazwę miejscowości.

 4. Przyznanie odznaki i dyplomu odbywa się na podstawie wypełnionej książeczki.

 5. Srebrna odznaka jest przyznawana po przesłaniu wypełnionej książeczki na adres sekretariatu GP „Łączy nas Babia Góra”: Toporzysko 454, 34-240 Jordanów. Odznakę odebrać można osobiście, bądź, w przypadku gdy ma zostać dostarczona listownie, przesłać wraz z książeczką zaadresowaną kopertę zwrotną z naklejonym znaczkiem.

 6. Wraz ze srebrną odznaką każdy jej zdobywca otrzymuje dyplom i zostaje wpisany do Księgi Pamiątkowej „Ekomuzeum Babia Góra” wraz z numerem dyplomu i odznaki.

Odznaka II stopnia – złota.

 1. Książeczka wraz z mapką obiektów ekomuzealnych do potwierdzenia przebytej trasy jest do pobrania w wybranych obiektach ekomuzealnych na terenie każdej z gmin. Wykaz obiektów stanowi załącznik do regulaminu.

 2. Odznaka złota może być otrzymana dopiero po zdobyciu odznaki srebrnej.

 3. Czas zdobywania złotej odznaki wynosi minimalnie 6 dni, a maksymalnie 2 lata.

 4. Potwierdzenie wizyty w obiekcie ekomuzealnym następuje poprzez wpisanie miejsca i daty wycieczki oraz przybicia pieczątki obiektu. W miejscach, gdzie ich nie ma, należy przybić pieczątkę dowolnej instytucji zawierającą nazwę miejscowości.

 5. Przyznanie odznaki i dyplomu odbywa się na podstawie wypełnionej książeczki.

 6. Złota odznaka jest przyznawana po przesłaniu wypełnionej książeczki na adres sekretariatu GP „Łączy nas Babia Góra”: Toporzysko 454, 34-240 Jordanów. Odznakę odebrać można osobiście, bądź, w przypadku gdy ma zostać dostarczona listownie, przesłać wraz z książeczką zaadresowaną kopertę zwrotną z naklejonym znaczkiem.

 7. Wraz ze złotą odznaką każdy jej zdobywca otrzymuje dyplom i zostaje wpisany do Księgi Pamiątkowej „Ekomuzeum Babia Góra” wraz z numerem dyplomu i odznaki.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Sportowy „Bór” Toporzysko
Toporzysko 454, 34-240 Jordanów
tel. (18) 287-38-32, (18) 287-37-36
http://www.toporzysko.pl
e-mail: sekretariat@toporzysko.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI