Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaW celu popularyzacji turystyki Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w RC ustanawia Odznakę Turystyczną „100 Schronisk na 100-lecie PTTS BŚ” przyznawaną za odwiedzanie schronisk turystycznych. Odznakę mogą zdobywać tylko członkowie Towarzystwa.

 1. Odznakę można zdobyć wyłącznie w wyniku odwiedzenia schroniska lub hotelu górskiego w ramach wycieczki organizowanej przez PTTS BŚ w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2021 r.

 2. Potwierdzenie odwiedzenia schroniska dokonywane jest przez uczestnika osobiście i zgodnie z zasadami fair play.

 3. Odznaka posiada następujące stopnie:

  • brązowy – przyznawany za zaliczenie 25 schronisk,

  • srebrny – przyznawany za zaliczenie 50 schronisk,

  • złoty – przyznawany za zaliczenie 75 schronisk,

  • plakietka 100 Schronisk – przyznawana za zaliczenie 100 schronisk.

 4. W trakcie zdobywania poszczególnych jak i kolejnych stopni odznaki nie można powtarzać raz już odwiedzonych schronisk (kolejne odwiedzenie schroniska nie zalicza się).

 5. Do ewidencji odwiedzonych schronisk służą osobne karty oznakowane „Odznaka 100 Schronisk na 100-lecie PTTS BŚ”, które wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w schroniskach przez podbicie pieczątki odwiedzanego schroniska, stanowi dokumentację zdobywania odznaki.

 6. Wypełnione karty zawierające ewidencję odwiedzonych schronisk, należy dostarczyć w celu weryfikacji rejonowym PTTS BŚ. Zweryfikowanie kart ze stemplami jest równoznaczne z przyznaniem odznaki odpowiedniego stopnia i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie, zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki lub plakietki. Odznaki poszczególnych stopni przyznawane będą na centralnych imprezach Towarzystwa (podsumowanie sezonu lub zebranie członkowskie).

 7. PTTS BŚ w RC z siedzibą w Czeskim Cieszynie jest odpowiedzialny za promocję i prowadzenie akcji zdobywania Odznaki Turystycznej „100 Schronisk na 100-lecie PTTS BŚ”, w tym za prowadzenie ewidencji zdobywców oraz sprzedaży odznak.

Zarząd PTTS BŚ w RC


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe
„Beskid Śląski” w Republice Czeskiej
ul. Hrabińska 458/33
737 01 Český Těšín
tel. 608 620 424
http://www.ptts-beskidslaski.cz
e-mail: info@ptts-beskidslaski.cz