OK ''Szlak Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej'' - brązowa   OK ''Szlak Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej'' - srebrna   OK ''Szlak Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej'' - złota   OK ''Szlak Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej'' - honorowa§ 1

Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Powiatu Kaliskiego w celu popularyzacji pośród pielgrzymów, turystów i mieszkańców propagowania szeroko pojętej kultury, a w szczególności drewnianych kościołów nierozerwalnie związanych z chrześcijaństwem powiatu kaliskiego w jego długiej ponad tysiącletniej historii. Odbywając wycieczki, pielgrzymki do drewnianych świątyń przy tym obcując z miejscową kulturą i przyrodą uczestnicy mogą się zbliżyć do Tego, któremu poświęcono tyle budowli. Odznaka ma zachęcić do aktywnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu, które ubogaci odwiedzającego zarówno w sferze fizycznej jak i duchowej.

§ 2

Szlak Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej obejmuje następujące kościoły i kaplice:

 1. Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Godzieszach Wielkich,

 2. Kościół pw. św. Jakuba w Tłokini Kościelnej,

 3. Kościół pw. św. Wojciecha na Zawodziu,

 4. Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Borkowie Starym,

 5. Kościół filialny pw. św. Michała Archanioła w Zborowie,

 6. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krzyżówkach,

 7. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzałkowie,

 8. Kościół pw. św. Wawrzyńca w Kosmowie,

 9. Kościół pw. św. Wojciecha w Kościelcu Kaliskim,

 10. Kościół pw. św. Urszuli w Zbiersku,

 11. Kościół pw. św. Marcina w Piątku Wielkim,

 12. Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lipem,

 13. Kościół pw. Narodzenia NMP w Blizanowie,

 14. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie,

 15. Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Rychnowie,

 16. Kościół filialny pw. Świętej Trójcy w Kamiennej.

§ 3

 1. Odznaka posiada 4 stopnie:

  1. stopień brązowy,

  2. stopień srebrny,

  3. stopień złoty,

  4. honorowa.

 2. Wzory odznak określono w załączniku do niniejszego regulaminu.

§ 4

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 5. roku życia podczas wycieczek indywidualnych, rodzinnych, zbiorowych, uprawiając dowolny rodzaj turystyki.

 2. Czas zdobywania odznak jest nieograniczony.

§ 5

 1. Odznaki przyznawane są na podstawie dowolnej formy kroniki w tym na nośniku elektronicznym, w której jest udokumentowane odwiedzenie wymaganej ilości kościołów na dany stopień z wykazu:

  1. stopień brązowy – 5 dowolnych kościołów w tym kościół pw. św. Wojciecha w Kaliszu,

  2. stopień srebrny – 5 kolejnych dowolnych kościołów w tym kościół pw. św. Wojciecha w Kościelcu Kaliskim,

  3. stopień złoty – 6 pozostałych kościołów,

  4. stopień honorowy – odznaka w stopniu honorowym nadawana jest przez Zarząd Powiatu za szczególne zasługi i osiągnięcia w propagowaniu idei Odznaki.

 2. Potwierdzenia w kronikach pobytu w miejscowościach wymienionych w wykazie należy dokumentować w biurach parafialnych, zdjęciem na tle kościoła lub w innych placówkach w danej miejscowości (urząd, szkoła, sołtys, sklep itp.).

 3. Odznakę z wyjątkiem odznaki stopnia honorowego przyznaje Zespół Weryfikacyjny przy Starostwie Powiatowym w Kaliszu, plac św. Józefa 5, 62-800 Kalisz. Powołany przez Zarząd Powiatu Kaliskiego. Odznaka jest nieodpłatna. Po zweryfikowaniu kroniki i przyznaniu można ja nabywać w Wydziale Promocji Informacji i Obsługi Rady Starostwa Powiatowego w Kaliszu.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Starostwo Powiatowe w Kaliszu
plac św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 501-42-00
fax. (0-62) 757-26-22
http://www.powiat.kalisz.pl
e-mail: powiat@powiat.kalisz.pl