OT PTSM ''Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych'' - dziecięca   OT PTSM ''Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych'' - brązowa   OT PTSM ''Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych'' - srebrna   OT PTSM ''Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych'' - złota   OT PTSM ''Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych'' - duża z lauremTuryści korzystający z bazy schronisk młodzieżowych mogą zdobywać Odznakę Turystyczną PTSM „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych”. Odznaka ustanowiona w 5 stopniach jest miłą pamiątką z pobytu w polskich schroniskach młodzieżowych.

Odznaka wręczana na uroczystych akademiach i imprezach turystycznych pozostaje na długo w pamięci młodzieży i turystów indywidualnych wędrujących po schroniskach.

 1. Odznakę może zdobyć każdy turysta w wieku powyżej 6. lat niezależnie od narodowości będący członkiem PTSM lub MFSM.

 2. Warunek przynależności do PTSM nie dotyczy dzieci do lat 10. oraz zdobywających odznakę małą w stopniu brązowym.

 1. Ustanawia się 3 rodzaje Odznaki „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych” w 5 stopniach:

  • dziecięca,

  • mała w stopniu brązowym, srebrnym i złotym,

  • duża z laurem.

 2. Odznakę zdobywa się w kolejności od małej brązowej, bez konieczności uzyskania odznaki dziecięcej.

 3. Potwierdzenia pobytu w schroniskach zbiera się w „Książeczce odznaki” lub założonym zeszycie. Zeszyt powinien zawierać dane osobowe (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania). „Książeczka odznaki” lub zeszyt będą podstawą do przyznawania kolejnych stopni odznaki.

 4. Warunkiem uzyskania odznaki małej w stopniu brązowym, srebrnym i złotym oraz odznaki dużej z laurem jest:

  • ukończenie 10 roku życia,

  • nocleg w odpowiedniej ilości schronisk młodzieżowych.

 5. Odznakę dziecięcą przyznaje się dzieciom w wieku 6-10 lat za 3 noclegi w schroniskach na terenie kraju. Warunki te muszą być spełnione przed ukończeniem 10. roku życia.

 6. Odznakę małą przyznaje się po spełnieniu następujących warunków:

  • na stopień brązowy – nocleg w 5 schroniskach na terenie kraju,

  • na stopień srebrny – nocleg w 10 schroniskach na terenie kraju,

  • na stopień złoty – nocleg w 20 schroniskach na terenie kraju.

 7. Odznakę „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych” dużą z laurem przyznaje się po spełnieniu poniższych warunków:

  • nocleg w 25 schroniskach w tym co najmniej 10 całorocznych,

  • przedłożenie w Oddziale PTSM weryfikującym odznakę pisemnych uwag o pracy 5 schronisk.

 8. Pobyt w określonym schronisku może być zaliczany tylko raz do każdego stopnia odznaki.

 9. Miejscowości – schroniska dla każdego rodzaju odznaki mogą się powtórzyć w różnych terminach.

 1. Odznakę przyznają Komisje Weryfikacyjne przy oddziałach PTSM. Swoją decyzję odnotowują w „Książeczce odznaki” lub w zeszycie.

 2. W przypadku odmowy przyznania odznaki należy umotywowaną decyzję odnotować w „Książeczce odznaki” lub zeszycie.

 3. Odznaki można nabywać w biurach PTSM. Odznaka duża z laurem jest nieodpłatna.

 4. Zaleca się wręczanie zdobytych odznak w sposób uroczysty, np. podczas imprez krajoznawczo-turystycznych na posiedzeniach plenarnych oddziału PTSM i innych.


STARY REGULAMIN
OT PTSM „PRZYJACIEL SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH”

Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF