OK Województwa Kujawsko-Pomorskiego - brązowa OK Województwa Kujawsko-Pomorskiego - srebrna OK Województwa Kujawsko-Pomorskiego - złota OK Województwa Kujawsko-Pomorskiego - złota z diamentemI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Odznaka Krajoznawcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Regionalne Kolegium Instruktorów krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego PTTK, zwane dalej Kolegium.

2.   Celem odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych regionu rozumianego jako obszar województwa kujawsko-pomorskiego i zachęcanie do ich systematycznego poznawania.

3.   Odznaka posiada 4 stopnie: brązowy, srebrny, złoty, złoty z diamentem. Odznakę przyznaje się w kolejności stopni.

4.   Odznakę przyznaje i rejestr prowadzi Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą – obecnie przy Oddziale PTTK w Grudziądzu ul. Za Basenem 2.

5.   Kolegium może na wniosek Oddziału PTTK położonego na terenie województwa upoważnić Komisję krajoznawczą tego oddziału do weryfikowania odznak w stopniu brązowym, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych także w stopniu srebrnym.

6.   Odznakę w stopniu złotym z diamentem Kolegium może przyznać z pominięciem wymogów punktu 3 za szczególne zasługi w dziedzinie popularyzowania krajoznawstwa regionu.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

7.   Odznakę może zdobywać każdy, także osoba nie będąca członkiem PTTK, po ukończeniu 7 roku życia.

8.   Odznakę można zdobywać przez cały rok, w czasie dowolnych wycieczek zbiorowych i indywidualnych w różnych dyscyplinach turystyki. Osiągnięte punkty mogą być zaliczone do innych odznak PTTK, zarówno turystycznych jak i krajoznawczych, jednakże pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji (zeszytu potwierdzenia kroniki itp.).

9.   Punkty przyznaje się wyłącznie za zwiedzanie obiektów krajoznawczych wymienionych w kanonie stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Odznakę zdobywa się zwiedzając obiekty wg grup wyszczególnionych w tabeli wg uznania zdobywającego.

10. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów krajoznawczych. Maksymalny czas zdobywania odznaki w stopniu brązowym wynosi jeden rok. Pozostałe stopnie zdobywa się w dowolnym czasie, jednak nie więcej niż jeden stopień w jednym roku.

11. Obiekty zaliczone do danego stopnia odznaki nie mogą być zaliczone ponownie do zdobywania stopni wyższych.

12. Zestawienie liczby wymaganych obiektów w poszczególnych grupach na dany stopień odznaki przedstawia tabela:

Klasyfikacja obiektów

Stopień

Brązowy

Srebrny

Złoty

Złoty
z diamentem

Ogólna liczba zwiedzanych obiektów

25 w tym

40 w tym

60 w tym

100 w tym

I. Zabytki architektury

a

grodziska

1

2

3

b

zamki, warownie, twierdze

3

5

8

10

c

budowle sakralne

3

5

8

10

d

zabytkowe układy urbanistyczne

1

2

3

3

e

pałace, dworki, chaty

1

2

3

10

f

zabytki techniki

1

2

3

5

II. Muzea, skanseny, izby regionalne

2

3

5

10

III. Obiekty przyrodnicze

a

parki krajobrazowe

1

2

2

3

b

rezerwaty przyrody

2

3

5

10

c

parki zabytkowe

1

2

3

5

d

pomniki przyrody

2

3

5

10

e

ogrody botaniczne, zoologiczne, dendrologiczne

1

2

2

3

IV. Miejsca pamięci narodowej

2

3

5

10

III. WERYFIKACJA

13. Podstawą weryfikacji odznaki jest indywidualnie prowadzona dokumentacja. Forma dokumentacji jest dowolna (książeczka, kronika, skoroszyt), musi jednak zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, nazwy i daty zwiedzanych obiektów oraz potwierdzenia ich zwiedzania (odcisk pieczęci z danego obiektu lub miejscowości gdzie się znajduje, zdjęcie wykonane osobiście, bilet wstępu lub poświadczenie pieczątką i podpisem członka kadry programowej PTTK – przodownika, instruktora, przewodnika).

14. Wymagane jest pisemne podsumowanie liczby zwiedzanych obiektów w poszczególnych grupach, Dokumentacje, w których obiekty nie będą podliczone nie będą weryfikowane.

15. Dokumentację po opracowaniu i podliczeniu należy złożyć lub przesłać na adres siedziby Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Oddział PTTK w Grudziądzu ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz lub do uprawnionych oddziałowych Komisji Krajoznawczych.

16. Odbiór zweryfikowanej dokumentacji może nastąpić osobiście po uprzednim uzgodnieniu w siedzibie Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Oddział PTTK w Grudziądzu ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz lub w siedzibach uprawnionych oddziałowych Komisji Krajoznawczych chyba, że zdobywca załączy kopertę zwrotną ze znaczkiem jak na list polecony (odpowiadający wadze przesyłki).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17. Emblematy odznaki są odpłatne i można je nabywać w siedzibie Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oddział PTTK w Grudziądzu oraz w wybranych oddziałach PTTK na terenie województwa.

18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Grudziądzu.

19. Komisje Krajoznawcze oddziałów, które uzyskały zgodę na weryfikację odznak w stopniu brązowym i srebrnym składają Regionalnemu Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego pisemne sprawozdania z akcji zdobywania odznak w danym roku do 30 stycznia roku następnego.

20. Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego zastrzega sobie prawo do uzupełniania kanonu o nowe obiekty, które zawarte będą w kolejnych wznowieniach regulaminu.

21. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 3/2000 z dnia 17 listopada 2000 roku i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2001 roku.

22. Autorem, który zwyciężył w przeprowadzonym konkursie na projekt „Odznaki Krajoznawczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” jest kol. Jan Kamiński z Grudziądza.

KANON KRAJOZNAWCZY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Część I – Zabytki architektury

a)  Grodziska

Bobrowe (dwa grodziska), Bydgoszcz (Fordon), Choceń, Ciechocin, Dobrzyń nad Wisłą, Grochokin, Gruchno, Gruta, Gzin gmina Dąbrowa Chełmińska – grodzisko kultury łużyckiej, Izdebno, Jaguszewice, Kałdas, Kęsowo, Kołdrąb, Mędrzyce, Nakło, Orłowo, Ostrowite, Płowęż, Sarnowo, Skrwilno, Somsiory, Starorypin powiat rypiński (dwa grodziska), Świecie nad Osą, Topólno, Ustronie, Wieldządz, Zarzeczewo, Żałe.

b)  Zamki i twierdze

Zamek Bierzgłowski, Bobrowniki, Brodnica, Chełmno – twierdza, Golub-Dobrzyń, Grudziądz – twierdza, Kruszwica, Lipienek, Nowe, Nowy Jasieniec, Papowo Biskupie, Pokrzywno, Raciążek, Radziki Duże, Radzyń Chełmiński, Rogoźno – zamek, Szubin, Świecie nad Wisłą, Toruń – twierdza, Toruń – zamek, Podgórz (Dybowski), Wenecja, Złotoria.

c)  Kościoły, klasztory, świątynie

Bobrowo, Brodnica, Brześć Kujawski, Bydgoszcz, Chełmno, Chełmża, Chodecz, Ciechocin, Dąbrówka Królewska, Dębowa Łąka, Dobrzyń nad Wisłą, Gąsawa, Górzno, Grudziądz, Gruta, Gubiny, Inowrocław, Jarantowice, Koronowo, Kościelec, Kościelna Wieś, Kowalewo Pomorskie, Kruszwica, Linowo, Lipno, Lisewo, Lubraniec, Łasin, Mogilno, Mokre, Niedźwiedź, Okonin, Orle, Osiek Rypiński, Ostrowąs, Obory, Pakość, Piotrków Kujawski, Przypust, Radziejów, Radzyń Chełmiński, Rypin, Rywałd Królewski, Sarnowo, Sępolno Krajeńskie, Skępe, Starogród, Strzelno, Szczepanki, Szczembruk, Szynwałd, Świecie nad Wisłą, Toruń, Trutowo, Trzemeszno, Tuchola, Wabcz, Wąbrzeźno, Wielkie Czyste, Włocławek, Zakrzewo, Zamarte, Żmijewo, Żnin.

d)  Zabytkowe układy urbanistyczne

Brodnica, Bydgoszcz, Chełmno, Chełmża, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Radzyń Chełmiński, Świecie, Toruń, Włocławek.

e)  Pałace i dwory

Aleksandrów Kujawski, Brzezie, Chrystkowo, Ciechocin, Dąbie, Dębowa Łąka, Długie, Dyblin, Gościeradz, Grocholin, Grochowiska Szlacheckie, Gródek, Grubno, Jabłonowo-Zamek, Jedwabne, Kawęczyn, Kikół, Komierowo, Krzywosądz, Lisnowo, Lubostroń, Lubraniec, Łążyn gmina Obrowo, Mała Klonia (trzy pałace – dwory), Marcinkowo Górne, Mełno, Mileszewy, Nawra, Orłowa, Ostromecko (dwa pałace), Piątkowo gmina Kowalewo Pomorskie, Potulice, Samostrzel, Sartowice, Sosnowo gmina Rogowo, Szpetal Górny gmina Fabianki, Szynwałd, Świecie nad Osą (dwa dwory), Trzebcz Szlachecki, Turzno, Ugoszcz, Wielgie, Wieniec, Wybcz, Wydrzno, Zbiczno, Żalno.

f)   Zabytki techniki

Lp. Miejscowość Obiekt
   1. Aleksandrów Kujawski dworzec kolejowy
   2. Brodnica dworzec kolejowy
   3. Bydgoszcz śluzy na starym kanale bydgoskim (1774)
   4. Bydgoszcz Fordon most przez Wisłę (1891)
   5. Chobielin koło Szubina młyn wodny z początku XIX w.
   6. Ciechocinek tężnie (połowa XIX w.) i warzelnie
   7. Fojutowo koło Legbąda akwedukt na przecięciu Wielkiego Kanału Brdy i Czerskiej Strugi
   8. Grudziądz most ceglany gotycki na Trynce (XII/XIV w.) przy murach miejskich
   9. Grudziądz stara kuźnia, wieża wodociągowa (ciśnień) w dawnej Fabryce Ventzki (pocz. XX w.)
 10. Grudziądz ul. Spichrzowa zespół spichlerzy nadwiślańskich XIV-XV w.
 11. Grudziądz stacja wodociągowa przy ul. Hallera
 12. Grudziądz Trynka, kanał z XVI w.
 13. Grudziądz planetarium i obserwatorium astronomiczne
 14. Grudziądz al. 23 stycznia budynki główne dawnej Firmy HV (Herzveld-Victorius), obecnie Hydro Vaccum
 15. Grudziądz ul. Sikorskiego browar z XIX/XX w. Kuntersztyn
 16. Grzmotny Młyn koło Koronowa wiadukt kolejowy kamienny
 17. Inowrocław dworzec kolejowy
 18. Janiszewo koło Chrostkowa wiatrak typu paltrok
 19. Krąg chałupy z XIX w. zrębowe
 20. Krupka koło Kowalewa
(część wsi Wielka Łąka)
murowany młyn, turbina i zespół wodny zachowany (1929)
 21. Lęborg młyn wodny, koniec XIX w.
 22. Lisi Ogon gmina Białe Błota śluzy na kanale Noteckim
 23. Mrocza na Krajnie młyn wodny drewniany z XVIII w. na rzece Orli tzw. Orzelski Młyn
 24. Nietrzeba gmina Chrostkowo młyn wodny
 25. Nowe wiatrak typu holender XIX w.
 26. Otorowo gmina Solec Kujawski zespół młyński z XIX w.
 27. Skrwilno zajazd drewniany XIX w.
 28. Słupski Młyn gmina Gruta szachulcowy młyn na rzece Osie
 29. Sosno na Krajnie wiatrak holenderski I poł. XIX w.
 30. Toruń dworzec kolejowy Toruń Główny
 31. Toruń stalowy most kolejowy przez Wisłę (koniec XIX w.)
 32. Toruń dźwig towarowy w obwarowaniach miejskich (XV w.)
 33. Toruń planetarium dawna gazownia
 34. Toruń ul. Rabiańska i Piekary spichlerze (XV-XVII w.)
 35. Toruń ul. Św. Józefa zespół wodociągów (1892-1894)
 36. Wielgie młyn wodny
 37. Zuchowo gmina Skępe młyn drewniany (XIX w.)

Część II – Muzea, skanseny, izby regionalne

Lp. Miejscowość Nazwa
   1. Biskupin poczta Gąsawa Muzeum Archeologiczne
   2. Brodnica ul. Zamkowa 1 Muzeum Regionalne
   3. Bydgoszcz ul. Bałtycka 59 Muzeum Oświaty Ziemi Bydgoskiej
   4. Bydgoszcz ul. Czerkaska Muzeum Pomorskiego Okręgu Wojskowego
   5. Bydgoszcz ul. Gdańska 4 Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego
   6. Bydgoszcz ul. Libelta 5 Izba Pamięci Adama Grzymały Siedleckiego
   7. Bydgoszcz ul. Mennica 1 Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego
   8. Chełmno Rynek Muzeum Ziemi Chełmińskiej – Ratusz
   9. Ciechocinek ul. Słowackiego 16 Skansen Maszyn i Sprzętu Drogowego
 10. Gaj koło Izbicy Kujawskiej Rezerwat Archeologiczny
 11. Grudziądz ul. Mikołaja z Ryńska 6 Muzeum Martyrologii
 12. Grudziądz ul. Wodna 3/5 Muzeum oraz Sala Tradycji Jazdy Polskiej
 13. Inowrocław pl. Klasztorny 2 Muzeum im. Jana Kasprowicza
 14. Inowrocław ul. Wielkopolska 11 Dom rodzinny Jana Kasprowicza
 15. Kcynia Rynek 2 Pałucka Izba Muzealna
 16. Lubień Kujawski – Kłóbka Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny – Skansen
 17. Łasin Izba Pamięci, skansen pożarniczy
 18. Nakło ul. Pocztowa 10 Muzeum Ziemi Krajeńskiej
 19. Nieszawa ul. Mickiewicza 6 Muzeum im. Stanisława Noakowskiego
 20. Rypin ul. Kościuszki 10 Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
 21. Sarnowo koło Lubrańca Rezerwat Archeologiczny
 22. Szubin ul. Winnica 15 Muzeum Ziemi Szubińskiej
 23. Toruń Przedzamcze Ruiny zamku krzyżackiego
 24. Toruń Rynek Staromiejski 1 Muzeum Okręgowe – Ratusz Staromiejski
 25. Toruń Rynek Staromiejski 35 Muzeum Okręgowe – Kamienica Pod Gwiazdą
 26. Toruń ul. Gagarina 9 Muzeum Przyrodnicze Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK
 27. Toruń ul. Kopernika Muzeum Okręgowe – Dom Mikołaja Kopernika
 28. Toruń ul. Łazienna 16 Muzeum Okręgowe – Dom Eskenów
 29. Toruń Wały gen. Władysława Sikorskiego 19 Muzeum Etnograficzne
 30. Toruń ul. Podgórna 1 Muzeum Borów Tucholskich
 31. Wenecja Muzeum Kolejki Wąskotorowej
 32. Wietrzychowice koło Izbicy Kujawskiej Rezerwat Archeologiczny
 33. Włocławek ul. Słowackiego 1 Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
 34. Włocławek ul. Bulwary 6 Muzeum Etnograficzne
 35. Włocławek pl. Kopernika 3 Muzeum Diecezjalne
 36. Włocławek ul. Gdańska 8 Izba Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego i biskupa Michała Kozala
 37. Włocławek ul. Spichlerna Muzeum Historii Włocławka
 38. Włocławek ul. Zamcza 10/12 Muzeum Dział Sztuki
 39. Żnin pl. Wolności Muzeum Ziemi Pałuckiej

Część III – Obiekty przyrodnicze

a)  Parki krajobrazowe

1.   Brodnicki Park Krajobrazowy

2.   Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

3.   Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

4.   Krajeński Park Krajobrazowy

5.   Nadgoplański Park Krajobrazowy

6.   Park Krajobrazowy Doliny dolnej Wisły

7.   Tucholski Park Krajobrazowy

8.   Wdecki Park Krajobrazowy

b)  Rezerwaty przyrody

Lp. Nazwa Charakter Lokalizacja
   1. Bachotek torfowiskowy powiat Brodnica, gmina Brodnica
   2. Bagno nad Strążką torfowiskowy powiat Tuchola, gmina Cekcyn
   3. Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego leśny powiat Tuchola, gmina Wierzchlas
   4. Dolina rzeki Brdy krajobrazowy powiat Tuchola, gmina Tuchola
   5. Dolina rzeki Osy krajobrazowy powiat Grudziądz, gmina Rogóżno, Gruta, Świecie nad Osą
   6. Dziki Ostrów leśny powiat Bydgoszcz, gmina Nowa Wieś Wielka
   7. Gaj Krajeński leśny powiat Sępólno Krajeńskie, gmina Sępólno Krajeńskie
   8. Góra Świętego Wawrzyńca florystyczno-stepowy powiat Chełmno, gmina Chełmno
   9. Grocholin leśny powiat Nakło nad Notecią, gmina Kcynia
 10. Jarny leśny powiat Grudziądz, gmina Rogóżno
 11. Jar Brynicy krajobrazowo-geomorfologiczny powiat Brodnica, gmina Górzno
 12. Jazy ornitologiczny powiat Włocławek, gmina Włocławek
 13. Jezioro Zdręczno wodny powiat Tuchola, gmina Tuchola
 14. Kępa Bazarowa leśny Toruń – w granicach administracyjnych miasta
 15. Kulin florystyczny powiat Włocławek, gmina Fabianki
 16. Las Mariański leśny gmina Dąbrowa Chełmińska
 17. Las Piwnicki leśny powiat Toruń, gmina Łysonice
 18. Linje koło Ostromecka florystyczny, torfowiskowy powiat Bydgoszcz, gmina Dąbrowa Chełmińska
 19. Łąki Ślesińskie florystyczny powiat Nakło, gmina Nakło
 20. Mieliwo leśny powiat Brodnica
 21. Olszyny Rakutowskie koło Kowala leśny powiat Włocławek, gmina Kowal
 22. Osiny torfowiskowy powiat Świecie, gmina Nowe
 23. Rejna florystyczny powiat Inowrocław, gmina Dąbrowa Biskupia
 24. Retno leśny powiat Brodnica, gmina Zbiczno
 25. Rogóźno Zamek leśny powiat Grudziądz, gmina Rogóżno
 26. Rzeka Drwęca faunistyczny powiat Brodnica, Golub Dobrzyń, Toruń
 27. Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego leśny powiat Brodnica, gmina Górzno
 28. Tomkowo leśny powiat Rypin, gmina Wąpielsk
 29. Wąwelno leśny powiat Sępólno Krajeńskie, gmina Sosno
 30. Wronie leśny powiat Wąbrzeźno, gmina Wąbrzeźno
 31. Zbocza Płutowskie florystyczno-stepowy powiat Chełmno, gmina Kijewo Królewskie

c)  Parki dworskie

Lp. Miejscowość Lokalizacja
   1. Baruchowo powiat Włocławek, gmina Baruchowo
   2. Białochowo powiat Grudziądz, gmina Rogóźno
   3. Brzezie powiat Włocławek, gmina Brześć Kujawski
   4. Cerekwica powiat Żnin, gmina Żnin
   5. Długie powiat Rypin, gmina Wąpielsk
   6. Grocholin powiat Nakło, gmina Kcynia
   7. Karnkowo powiat Lipno, gmina Lipno
   8. Kikół powiat Lipno, gmina Kikół
   9. Kobylniki powiat Inowrocław, gmina Kruszwica
 10. Komierowo powiat Sępólno Krajeńskie, gmina Sępólno Krajeńskie
 11. Kotomierz powiat Bydgoszcz, gmina Dobrcz
 12. Lubicz powiat Toruń, gmina Lubicz
 13. Lubień Kujawski powiat Włocławek, gmina Lubień
 14. Lubostroń powiat Żnin, gmina Łabiszyn
 15. Mełno powiat Grudziądz, gmina Gruta
 16. Mgowo powiat Wąbrzeźno, gmina Płużnica
 17. Nadróż powiat Rypin, gmina Rogowo
 18. Nawra powiat Toruń, gmina Chełmża
 19. Nogat powiat Grudziądz, gmina Łasin
 20. Ostromecko powiat Bydgoszcz, gmina Dąbrowa Chełmińska
 21. Potulice powiat Nakło nad Notecią, gmina Nakło
 22. Runowo powiat Sępólno Krajeńskie, gmina Więcbork
 23. Ryńsk powiat Wąbrzeźno, gmina Wąbrzeźno
 24. Samostrzel powiat Nakło, gmina Sadki
 25. Sartowice powiat Świecie n/Wisłą, gmina Świecie n/Wisłą
 26. Słoszewy powiat Brodnica, gmina Bobrowo
 27. Sosnowo powiat Rypin, gmina Rogowo
 28. Stablewice powiat Chełmno, gmina Unisław
 29. Sypniewo powiat Sępólno Krajeńskie, gmina Więcbork
 30. Szafarnia powiat Golub-Dobrzyń, gmina Radomin
 31. Ugoszcz powiat Rypin, gmina Brzuze
 32. Wieniec powiat Włocławek, gmina Brześć Kujawski
 33. Więsławice powiat Włocławek, gmina Kowal
 34. Wronie powiat Wąbrzeźno, gmina Wąbrzeźno
 35. Wydrzno powiat Grudziądz, gmina Łasin
 36. Zbójno powiat Rypin, gmina Zbójno

d)  Pomniki przyrody

Lp. Miejscowość i lokalizacja Obiekt i jego bliższa charakterystyka
   1. Aleksandrów Kujawski skupienie 12 drzew w parku przy Technikum Ogrodniczym
   2. Baruchowo, gmina Kowal skupienie 5 drzew w parku przy pałacu
   3. Bąkowo, gmina Warlubie dąb – ponad 708 lat, obwód 942 cm
   4. Borowo-Altana, gmina Dobre głaz przy drodze do Krzywosądzy
   5. Brda – rzeka głazowisko „Piekło” w korycie Brdy
   6. Brda – rzeka „Kamień Jagiełły” w korycie Brdy
   7. Dobrcz aleja dębowa
   8. Dobrzyń nad Wisłą wychodnie iłów trzeciorzędowych na skarpie doliny Wisły
   9. Falk leśnictwo Borek i Buczkowo koło Osady Falk – dąb Rzeczypospolitej
 10. Gądecz grota wapienna „Bajka”
 11. Głuchowo skupienie 22 drzew, park krajobrazowy
 12. Gościąż, jezioro osady ilaste w centrum Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego
 13. Grodno i Kurowo, gmina Baruchowo kemy i ozy na okolicznych polach
 14. Grudziądz – Nowa Wieś wychodnia zlepieńców plejstoceńskich
 15. Karbowe koło Brodnicy skupisko 22 drzew
 16. Leosia głaz „Św. Wojciech”
 17. Lubraniec topola przy internacie Liceum Ogólnokształcącego
 18. Łabiszyn „Dąb Jagiełły” obwód 620 cm
 19. Mały Głęboczek głaz narzutowy, teren kopalni
 20. Mchówek, gmina Izbica Kujawska kasztanowiec 330 cm obwodu
 21. Modzerowo, gmina Izbica Kujawska lipa przy kościele 500cm obwodu
 22. Mokre nisza źródliskowa, leśnictwo Białochowo
 23. Nogat, gmina Łasin dąb „Chrobry” obwód 943 cm, park krajobrazowy
 24. Nowe Jankowice aleja 71 dębów
 25. Ostrowite koło Golubia – Dobrzynia skupienie 7 lip koło kościoła ewangelickiego
 26. Płonne skupienie 8 modrzewi „Góra Modrzewiowa” aleja 36 dębów
 27. Płowęż aleja 36 dębów
 28. Radomin aleja bukowa 350 drzew przy szosie Bocheniec – Radomin
 29. Ryńsk cis pospolity, park krajobrazowy
 30. Sadłowo, gmina Rypin skupienie 9 drzew w parku wiejskim
 31. Sierzchowo, gmina Nieszawa platan w parku wiejskim
 32. Skrzynki, gmina Kowal 2 jałowce przy drodze Skrzynki – Goreń
 33. Słupski Młyn skupienie 2 dębów Adam i Ewa przy szosie Gruta – Łasin
 34. Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski skupienie 8 drzew na cmentarzu przy kościele
 35. Studzianka, gmina Brzuze skupienie 23 drzew na cmentarzu
 36. Szczepankowo, powiat Mogilno głaz „Kamienny Dom”
 37. Szpetal Górny, gmina Fabianki głaz na skarpie doliny Wisły
 38. Tleń, powiat Świecie głaz
 39. Toruń, ul. Lipnowska 46/56 głaz narzutowy
 40. Toruń-Rudak głaz w dawnej kopalni iłów plejstoceńskich
 41. Unisław aleja 113 drzew, droga Unisław – Gołoty
 42. Wołdowo Szlacheckie wypływ artezyjski
 43. Zabartowo powiat Sępólno Krajeńskie głaz
 44. Zbójno drumliny na obszarze chronionego krajobrazu

e)  Ogrody botaniczne, zoologiczne, dendrologiczne

1.   Aleksandrów Kujawski – park przy Zespole Szkół Ogrodniczych

2.   Brodnica – park miejski

3.   Bydgoszcz – ogród fauny polskiej w Myślęcinku

4.   Grudziądz – ogród botaniczny

5.   Toruń – ogród zoobotaniczny

6.   Wieniec Zdrój – park zdrojowy

7.   Włocławek – park Sienkiewicza nad Zgłowiączką

Część IV – Miejsca Pamięci Narodowej

Lp. Miejscowość Obiekt
   1. Aleksandrów Kujawski cmentarz – pomnik i zbiorowa mogiła ofiar terroru – 266 ofiar
   2. Aleksandrów Kujawski cmentarz ukraiński z I wojny światowej (1920 r.)
   3. Toruń Bobarka las – cmentarz i pomnik ku czci zamordowanych: miejsce kaźni setek mieszkańców Torunia i okolic
   4. Bobrowniki pomnik i zbiorowa mogiła ofiar terroru 1939 r.
   5. Brodnica kamień ku czci poległych i pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-1945
   6. Brześć Kujawski cmentarz – mogiła zbiorowa ofiar terroru oraz pomnik zbiorowa mogiła żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r.
   7. Bydgoszcz pomnik ku czci 136 pracowników PKP węzła bydgoskiego pomordowanych i poległych w latach 1939-1945
   8. Bydgoszcz Pomnik Walki i Męczeństwa ustawiony w hołdzie pomordowanym z terenu województwa bydgoskiego
   9. Bydgoszcz Dolina Śmierci (Fordon) – pomnik na miejscu straceń
 10. Bydgoszcz cmentarz – ul. Artyleryjska (kościół św. Krzyża) – groby poległych w wojnie z Sowietami w 1920 r.
 11. Chełmno pomnik mauzoleum ustawiony dla uczczenia ludzi pomordowanych przez faszystów niemieckich w latach 1939-1945 w masowych miejscach straceń
 12. Ciechocinek budynek Hali Targowej – tablica na miejscu kaźni
 13. Dobre pomnik powstańców styczniowych 1863 r.
 14. Drzycim cmentarz Armii Pomorze z wojny obronnej w 1939 r.
 15. Grudziądz pomnik w miejscu egzekucji 10 zakładników z 1939 r.
 16. Grudziądz pomnik na cmentarzu wojennym (zmarli w szpitalu wojennym)
 17. Grupa cmentarz żołnierzy Armii Pomorze (głównie Pomorskiej Brygady Kawalerii) z 1939 r.
 18. Inowrocław obelisk ku czci pomordowanych w obozie na Błoniach
 19. Jastrzębiec k/Sępolna Krajeńskiego kaplica mauzoleum (8000 ofiar z 1939 r.)
 20. Karnkowo k/Lipna cmentarz – mogiły ofiar terroru
 21. Klamry obelisk ku czci ofiar hitlerowskiego terroru upamiętnia ponad 2500 Polaków pomordowanych tu w masowych egzekucjach przez faszystów
 22. Koronowo cmentarz ofiar obozu karnego z lat 1939-1945 wskutek terroru zmarło 606 ofiar
 23. Kruszwica pomnik ku czci mieszkańców miasta pomordowanych w latach 1939-1945
 24. Krzywosądz pomnik powstańców styczniowych 1863 r.
 25. Łopatki pomnik na mogile pomordowanych w miejscu rozstrzelania 2500 osób
 26. Małe Czyste pomnik na miejscu straceń z lat 1939-1945
 27. Melno cmentarz wojenny z 1939 i 1945 r.
 28. Mniszek k/Grupy las i żwirownia – krzyż i tablica na miejscu straceń
 29. Odolin obelisk ofiar z II wojny światowej
 30. Płowce miejsce bitwy z krzyżakami w 1331 r.
 31. Płutowo pomnik na miejscu straceń z lat 1939-1945
 32. Potulice cmentarz ofiar II wojny światowej
 33. Rudziki Duże pomnik powstańców styczniowych 1863 r.
 34. Rudzki Most k/Tucholi las nad rzeką Kiczą – mogiła ofiar terroru
 35. Rypin obelisk upamiętniający miejsce kaźni
 36. Skrwilno-Rak osada leśna, groby z lat 1939-1945
 37. Solec Kujawski Cmentarz Powstańców Wielkopolskich
 38. Toruń Fort VII Dawne więzienie w okresie okupacji 1939-1945 r.
 39. Tupadły miejsce bitwy rokoszan J. Lubomirskiego (1666 r.) z królem Janem Kazimierzem
 40. Włocławek tama – miejsce męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki
 41. Włocławek kościół katedralny p.w. Wniebowzięcia NMP – trzy tablice poświęcone ofiarom wojny i terroru
 42. Włocławek dziedziniec kościoła p.w. Wszystkich Świętych – tablice poświęcone ofiarom terroru
 43. Włocławek obelisk – miejsce straceń Stanisława Bechi w 1863 r.

OK Województwa Kujawsko-Pomorskiego - brązowa (stara) OK Województwa Kujawsko-Pomorskiego - srebrna (stara) OK Województwa Kujawsko-Pomorskiego - złota (stara)

Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


UWAGA!
Więcej informacji o odznace i regionie można znaleźć na
oficjalnej stronie Odznaki Krajoznawczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zatwierdzonej przez Kujawsko-Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK.
Turysta znajdzie tam informacje na temat odznaki i jej historii oraz materiały pomocne przy jej zdobywaniu.

POLECAMY!


Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Oddział PTTK Grudziądz
im. ks. ppłk dr Władysława Łęgi
ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz
tel. (0-56) 462-40-92