Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna „Znam Włocławek i Okolice” ustanowiona została przez Oddział Kujawski PTTK we Włocławku. Celem odznaki jest zachęcenie mieszkańców Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej i przybywających tu turystów do poznania historii, zabytków, przyrody i współczesności Włocławka i okolic.

 2. Trzystopniową odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 12 lat i spełnia warunki przedstawione niniejszym regulaminem.

 3. Odznaka może być zdobywana podczas wycieczek organizowanych przez koła, kluby, komisje Oddziału Kujawskiego PTTK oraz inne organizacje turystyczne, także podczas wycieczek rodzinnych i indywidualnych w ramach hasła „Aktywnie wypoczywaj wśród przyrody i zabytków”.

 4. Trasy wycieczek powinny być szczegółowo wpisane do samodzielnie przygotowanych dzienniczków i poświadczone przez Przewodnika turystycznego prowadzącego wycieczkę lub przodownika turystyki kwalifikowanej albo potwierdzone na trasie i w miejscu zwiedzania.

 5. Warunki zdobywania odznaki:

  1. Brązowa

   • udokumentować udział w 5 wycieczkach;

   • zwiedzić Muzeum Historii Włocławka;

   • zwiedzić zakład pracy we Włocławku;

   • poznać Uzdrowisko Wieniec-Zdrój;

   • okres zdobywania – 1 rok od daty rozpoczęcia pierwszej wycieczki.

  2. Srebrna

   • udokumentować udział w 10 wycieczkach; wśród tych 10 wycieczek 2 szlaki np. „Szlak Łokietka”, „Szlak Powstania Styczniowego na Kujawach”, „Szlak Baroku po Ziemi Dobrzyńskiej”, „Obrzeżem Parku Krajobrazowego” (Włocławek – Kowal – Gostynin – Duninów – Modzerowo – Włocławek);

   • zwiedzić Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku;

   • zwiedzić Muzeum Etnograficzne;

   • dokumentacja fotograficzna lub rysunkowa 5 obiektów architektonicznych.

   • okres zdobywania – maksymalnie 2 lata;

  3. Złota

   • udokumentować udział w 15 wycieczkach 3 z nich: biwak pod namiotem lub nocleg w schronisku na terenie regionu włocławskiego lub sąsiednich – płockiego, ciechanowskiego, toruńskiego, bydgoskiego, konińskiego);

   • zwiedzić Muzeum Zbiorów Sztuki;

   • zwiedzić skansen w Kłóbce i miejscowości związanej z Chopinem;

   • zwiedzić rezerwat przyrody;

   • dokumentacja fotograficzna lub rysunkowa kolejnych 10 obiektów architektonicznych i przyrodniczych;

   • inwentaryzacja krajoznawcza 5 obiektów na trasie wycieczek;

   • okres zdobywania odznaki – maksymalnie 3 lata.

 6. Odznakę przyznaje na podstawie dokumentów wymienionych w regulaminie Komisja powołana przez Oddział Kujawski PTTK we Włocławku.

 7. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczo-turystycznymi. Trasy wycieczek nie mogą się powtarzać.

 8. Odznakę można zdobywać jedynie w kolejności stopni.

 9. Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie.

 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 marca 1992 r. w 84 rocznicę powołania Oddziału Kujawskiego PTK we Włocławku. Zatwierdzono Uchwałą Zarządu Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku nr 34 Plenum ZO z dnia 26 marca 1992 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Kujawski PTTK we Włocławku
ul. Juliusza Słowackiego 1 A
87-800 Włocławek
tel. (0-54) 232-33-54
e-mail: poczta@wloclawek.pttk.pl
http://wloclawek.pttk.pl