Odznaka 1. Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna Oddziału PTT w Tarnowie „Szlak Tarnów – Wielki Rogacz” (zwana dalej OKT PTT STWR) jest jednostopniowa. Zostaje ustanowiona dla uczczenia 90. rocznicy utworzenia Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Tarnowie.

 2. Celem OKT PTT STWR jest popularyzacja turystyki górskiej na Pogórzu Ciężkowickim i Rożnowskim oraz w Beskidach, poznawanie walorów przyrodniczych i krajoznawczych tych terenów oraz nawiązanie do historii tarnowskiego Oddziału PTT.

 3. Odznakę OKT PTT STWR uzyskuje się poprzez piesze przejście całości szlaku niebieskiego prowadzącego z Tarnowa na Wielki Rogacz. Dopuszcza się podzielenie trasy na dowolne odcinki oraz pokonywanie ich w dowolnym kierunku i czasie. Odznakę OKT PTT STWR można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi, np. GOT PTT.

 4. Do zdobycia odznaki OKT PTT STWR zalicza się wycieczki odbyte od 1.01.2014 r.

 5. Odznakę OKT PTT STWR można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.

 6. Poświadczenie odbycia wycieczek do OKT PTT STWR.

  1. Poświadczenie odbycia wycieczek dokonuje się na formularzach „Wykaz górskich wycieczek do OKT PTT STRW”, które umieszczone są na stronie internetowej Oddziału: www.ptt.tarnow.pl.

  2. Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT, przodowników TG PTTK, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografie uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.

  3. Przewodnicy GOT PTT są uprawnieni do potwierdzania odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne krainy górskie nawet jeśli nie byli obecni na wycieczce, jeśli mają przekonanie, że ubiegający się o odznakę odbył ją rzeczywiście, natomiast poza zakresem swoich uprawnień tylko gdy brali udział w wycieczce. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu przejścia trasy przez tę osobę.

  4. Odmowa poświadczenia odbycia wycieczki powinna być stwierdzona (wraz z uzasadnieniem) na formularzu „Wykaz górskich wycieczek do OKT PTT STWR”.

 7. Przebieg szlaku:

 8. Tarnów – Zawada – Trzemeska Góra – Tuchów (18,5 km, 4 h 50 min.) – Burzyn – Brzanka – Jodłówka Tuchowska (11 km, 2 h 45 min.) – Dąbry – Ciężkowice – Kąśna Dolna – Bruśnik – Falkowa (24 km, 6 h 10 min.) – Bukowiec – Żebraczka – Przydonica – Bartkowa (14,5 km, 3 h 30 min.) – Rożnów – Ostra Góra – Tabaszowa – Przełęcz św. Justa (20,5 km, 4 h 30 min.) – Jodłowiec Wielki – Świdnik – Skrzętla-Rojówka – Jaworz – Sałasz – Miejska Góra – Limanowa (19 km, 5 h 30 min.) – Siekierczyna – Jeżowa Woda – Młyńczyska (14 km, 4 h 10 min.) – Modyń – Zbludza – Kamienica – Ochotnica Dolna (17 km, 5 h) – Lubań – Przełęcz Snozka – Czorsztyn (16 km, 5 h 25 min.) – Przełęcz Osice – Kozia Góra – Łączana – Przełęcz Szopka – Trzy Korony – Ostry Wierch – Góra Zamkowa – Czertezik – Sokolica – Nowy Przewóz (15 km, 6 h) – schronisko Orlica – Szafranówka – Łaźne Skały – Durbaszka – Wierchliczka – Przełęcz Rozdziela (15 km, 6 h 10 min.) – Szczob – Przełęcz Gromadzka – Wielki Rogacz (6,5 km, 2 h 15 min.). W sumie ok. 191 km, 56 h 15 min.

 1. Po zebraniu potwierdzeń przejścia całego szlaku, ubiegający się o odznakę przedstawia potwierdzony „Wykaz górskich wycieczek do OKT PTT STRW” komisji weryfikacyjnej GOT PTT przy Oddziale PTT w Tarnowie osobiście, bądź przesyłając pocztą, załączając przy tym zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

 2. Po zweryfikowaniu formularza „Wykaz górskich wycieczek do OKT PTT STWR” i otrzymaniu pieczątki potwierdzającej zdobycie OKT PTT STWR, odznakę (w cenie 16 zł) można nabyć w Oddziale PTT w Tarnowie lub zamówić pocztą, dokonując wpłaty na konto Oddziału PTT w Tarnowie – szczegóły na stronie internetowej: www.ptt.tarnow.pl.

 3. Nadzór nad OKT PTT STWR sprawuje Komisja ds. GOT PTT przy Oddziale PTT w Tarnowie, która przygotowała regulamin zdobywania odznaki, dokonuje jego korekty w miarę potrzeby i opracowuje wzory dokumentacji. Ustalenia Komisji ds. GOT PTT przy Oddziale PTT w Tarnowie podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału.

 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji ds. GOT PTT przy Oddziale PTT w Tarnowie.

 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału PTT w Tarnowie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Oddział PTT w Tarnowie
ul. Józefa Piłsudskiego 9
33-100 Tarnów
http://www.ptt.tarnow.pl
e-mail: ptt-tarnow@o2.pl