OK ''Pasjonat Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego'' - br. OK ''Pasjonat Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego'' - sr. OK ''Pasjonat Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego'' - zł.1.   Odznaka Krajoznawcza „Pasjonat WPK” posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny, złoty.

2.   Zdobywa się ją w kolejności stopni.

3.   Warunkiem jej zdobycia jest przejście lub przejechanie na rowerze wyznaczonej trasy dla danego stopnia odznaki, zwiedzenie odpowiedniej liczby form ochrony przyrody, miejsc i obiektów zarówno historycznych jak i kulturowych.

4.   Potwierdzenia przejechanych tras należy dokonywać w specjalnie do tego celu przeznaczonym „Dzienniczku wycieczek kolarskich”.

5.   Należy dołączyć wykonane zdjęcia.

6.   Zarówno Dzienniczek jak i zdobyta odznaka są nieodpłatne i dostępne w Zarządzie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, ul. Świętojańska 5E, 83-400 Kościerzyna.

Do zdobycia poszczególnych stopni odznaki należy zwiedzić:

Odznaka brązowa:

 1. Przejechanie rowerem szlaku „Dookoła Jezior Wdzydzkich”, długości 48,5 km

 2. Wiele – kościół pw. św. Mikołaja

 3. Użytek ekologiczny „Przerębska Huta”

 4. Pomnik przyrody nr 857, klon pospolity, Loryniec

 5. Przerębska Huta, jezioro Zatur

Odznaka srebrna:

 1. Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich

 2. Muzeum Ziemi Zaborskiej w Wielu

 3. Kompleks jezior lobeliowych – jez. Wielkie Oczko, jez. Małe Oczko, Zakrzewie, Głęboczko

 4. Kalwaria Wielewska

 5. Kompleks jezior Wyrówno – Osty – Bielawy

 6. Rezerwat przyrody „Krwawe Doły”

 7. Planowany rezerwat przyrody „Wałachy”

 8. Planowany rezerwat przyrody „Lipno-Lipionko”

Odznaka złota:

 1. Platformy widokowe: Wdzydze Tucholskie, Wdzydze Kiszewskie Stanica PTTK, platforma k/zatoki Struga

 2. Użytki ekologiczne:
  •  „Żabińskich Błoto”
  •  „Torfowisko nad j. Gołuń” niedaleko J. Chądzie
  •  „Wesków Bagna”

 3. Pomnik przyrody w Grzybowskim Młynie

 4. Planowany rezerwat przyrody „Motowęże”

 5. Przejście pieszej ścieżki „Szlakiem pięciu jezior” w Wąglikowicach, długości 6 km

 6. Przejechanie rowerowej ścieżki „Pętla Lipno”, długości 23 km

 7. Przejechanie rowerowej ścieżki Schodno – Wdzydze Kiszewskie, długości 24 km

 8. Przejście pieszej ścieżki w Juszkach, długości 5 km

 9. Planowany rezerwat przyrody „Dolina Wdy i Trzebiochy” – szlak kajakowy

 10. Górskie Mosty – miejsce, gdzie Wda rozdziela się na kanał i rzekę

 11. Jezioro Schodno – ostoja ptaków wodno-błotnych

 12. Planowany rezerwat przyrody „Zatoki Płęskie”


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Zarząd Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
ul. Świętojańska 5E
83-400 Kościerzyna
tel. (0-58) 686-82-73, fax 686-82-74
http://www.wdzydzkipark.pl
e-mail: zwpk@wp.pl