Załącznik
do Regulaminu Odznaki Krajoznawczej „Patronackie Kolonie i Osiedla Robotnicze Śląska”

Baza obiektów

Uwaga! Przedstawiona baza kolonii i osiedli robotniczych Śląska nie jest dokumentem. Powstała z informacji zaczerpniętych z różnych źródeł, stąd możliwość nieścisłości w nazewnictwie ulic i numeracji domów. Według różnych źródeł w województwie śląskim mamy ponad 200 patronackich kolonii/osiedli robotniczych.

Lp.

Miejscowość

Dzielnica

Obiekt – opis

1.

Bytom

Bobrek

Najstarsza kolonia, ob. 17 budynków przy ulicach: Stalowa, Ludwika Pasteura, Huty Julia (d. Piecucha).

2.

Bytom

Bobrek

 1. Kolonia robotnicza huty „Julia” – Bobrek I – ponad 50 domów przy ul. Piotra Czajkowskiego, Karola Olszewskiego, Karola Jachymczyka, Pawła Stelmacha i Żwirowej.
 2. Kolonia robotnicza kopalni „Graefin Johanna” – Bobrek II uzupełniająco przy ul. Piotra Czajkowskiego, Pawła Stalmacha i Konstytucji oraz przy ob. ul. Wytrwałych, Zabrzańskiej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i pl. Na Bobrku.
 3. Kolonia robotnicza huty „Julia” – Bobrek III przy ul. Karola Olszewskiego, Karola Jochymczyka, Pawła Stalmacha i Żwirowej.

Budynki zlokalizowane przy: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 4, 6, 8; ul. Piotra Czajkowskiego 2, 3, 4, 6÷20; ul. Karola Johymczyka 1÷13; ul. Konstytucji 56÷72 parzyste (bez 64); ul. Karola Olszewskiego 1, 3÷20; pl. Na Bobrku 1÷9; ul. Pawła Stalmacha 1÷5; ul. Wytrwałych 1÷13; ul. Zabrzańska 13, 15, 17, 19, 21; ul. Żwirowa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ul. Konstytucji 24 – kościół pw. Świętej Rodziny.

3.

Bytom

Łagiewniki

Kolonia robotnicza „Zgorzelec” przy ul. Kolonia Zgorzelec. Zespół tworzą budynki nr 1, 2 oraz 6÷37, wzniesiony w latach 1897-1901 przez Katowicką Spółkę Akcyjną Górnictwa i Hutnictwa dla robotników zatrudnionych w Hucie „Zygmunt”.

4.

Chorzów

Chorzów II

Kolonia robotnicza przy ul. Teodora Kalidego (równoległa do ul. Katowickiej od ul. 3-Maja do ul. Piotra Niedurnego) – pozostałość kilku parterowych domów.

5.

Chorzów

Chorzów II

Kolonia dla robotników kopalni „Hrabina Laura” – ul. Katowicka (w sąsiedztwie ul. Teodora Kalidego). Zespół tworzą budynki nr 127÷135 – nieparzyste, 120, 122, 128, 130 – budynki dwunastorodzinne.

6.

Chorzów

Stary Chorzów

Zespół osady robotniczej – pozostałości dawnej osady przemysłowej. Granice obejmują domy zgrupowane przy pl. Świętego Jana (numery 2-10) i przy ul. Bożogrobców (numery 14, 20, 22).

7.

Chorzów

Batory

Kolonia dla robotników huty „Bismarck”.
Stara część osiedla: ul. Stefana Batorego 31, 33, 35; ul. Graniczna 10÷22 parzyste; ul. Mieczysława Karłowicza 3÷21 nieparzyste; ul. Odrowążów 30÷40 parzyste, 37÷53 nieparzyste; ul. Prosta 1÷11 nieparzyste; ul. Racjonalizatorów 1÷9, 11, 13, 13a; ul. Szczepańska 1÷10, 12, 14, 16, 18.
Nowa część osiedla: ul. Karpacka 19, 21, 23, 25; ul. Jana Kochanowskiego 9, 9a, 9b, 9c, 11, 13, 15, 17, 19, 19a, 19b, 19c, 21, 21a, 21b, 21c, 23, 25; ul. mjr. Waleriana Łukasińskiego 12, 14, 16, 20, 22, 24; ul. Odrowążów 21, 23.

8.

Chorzów

Batory

ul. Racjonalizatorów 1, 2, 3, 4, 5, 7 – robotnicze; 6, 8 – urzędnicze.

9.

Bobrek

Batory

 • Osiedle robotnicze przy ul. 3 kwietnia i Tadeusza Kościuszki;
 • Domy dla dozoru przy ul. Francuskiej;
 • Osiedle robotnicze przy ul. Trzeci Szyb, Krzywa, Warszawska, Zwycięstwa, Betonowa;
 • Kamienice urzędnicze przy ul. gen. Władysława Sikorskiego;
 • Obiekty użyteczności publicznej oraz kościół MB Bolesnej i willa dyrektora.
 • 10.

  Chorzów

  Maciejkowice

  Robotnicze domy willowe kopalni „Hrabina Laura”: ul. Rozbarska 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15; ul. Antoniowska 3, 7, 9, 11, 13; ul. Główna 58, 60, 62; ul. Poprzeczna 1, 3, 5.

  11.

  Czeladź

  Piaski

  Osiedle patronackie na Piaskach Francuskiej Spółki Akcyjnej Towarzystwa Bezimiennego Kopalń Węgla „Czeladź”: ul. Betonowa 1, 2, 3, 4, 6÷34 – parzyste; ul. Francuska 5, 7, 9, 11, 13; ul. Tadeusza Kościuszki 1, 4÷26 – parzyste; ul. Krzywa 1÷5; ul. 3 Kwietnia 2÷7, 9÷22, 24, 26; ul. Adama Mickiewicza 8; ul. Nowopogońska 210÷220, 230÷242 – parzyste; ul. gen. Władysława Sikorskiego 1, 6, 8, 10, 24, 26; ul. Warszawska 1÷8 i 10; ul. Zwycięstwa 1; obiekty użyteczności publicznej: ul. Tadeusza Kościuszki 5 – kościół Matki Bożej Bolesnej; ul. Francuska 1 – plebania; ul. Tadeusza Kościuszki 3 – d. szkoła (ob. Dom Katolicki); ul. gen. Władysława Sikorskiego 3 – klub urzędniczy.

  12.

  Czerwionka-Leszczyny

  Czerwionka

  Osiedle robotnicze kopalni „Dębieńsko” przy: ul. Wolności 1, 3÷26, 28÷54 parzyste; ul. Juliusza Słowackiego 1÷13 i 15; ul. gen. Józefa Hallera 1÷11; ul. Kombatantów 1÷7 i 9; ul. Adama Mickiewicza 1÷11; ul. Szkolna 1; ul. 3 Maja 13; ul. Piotra Furgoła 39, 41.
  Obiekty użyteczności publicznej: ul. 3 Maja 17 – willa dyrektora kopalni.

  13.

  Czerwionka-Leszczyny

  Czerwionka

  Stara kolonia przy ul. Tadeusza Kościuszki (3 domy), ul. Bartosza Głowackiego (3 domy), ul. 3 Maja 19 – d. Ośrodek Kultury.

  14.

  Czerwionka-Leszczyny

  Czuchów

  Kolonia „Pięć familoków” ul. Rybnicka.

  15.

  Czerwionka-Leszczyny

  Czuchów

  „Apostolok” – jeden z największych familoków ul. Jana Kochanowskiego 9.

  16.

  Czerwionka-Leszczyny

  Czuchów

  Kolonia „Mniejszych Braci Apostoloka” ul. Przyjaźni, ul. Kopalniana – willa Kierownika Ruchu Zakładu (ob. przedszkole).

  17.

  Częstochowa

   

  Osiedle mieszkalne przędzalni „Elanex” przy ul. Krakowskiej 80: nr 80 „0” – willa dyrektorska, nr 80 m – pałacyk Mottego, nr 80 d – dom dla dozoru wyższego, 80a, 80c, 80p, 80s – domy mieszkalne robotników.

  18.

  Gliwice

   

  Kolonia robotnicza przy ulicach Jana Gajdy, Idy i Samuela Bogumiła Lindego dla pracowników huty „Huldschinsky Hüttenwerke AG” (huta 1 Maja) obok ul. Chorzowskiej.

  19.

  Gliwice

  Sośnica

  Kolonia robotnicza Ochringen Grube (ob. kopalnia Sośnica). Zespół parterowych domków szeregowych oraz kilku familoków.

  20.

  Gliwice

  Gorzyce

  Kolonia urzędnicza: ul. Leśna 40, 42, 44; ul. Leśna 46 – willa dyrektora (ob. szkoła).
  Beamtry – familoki o podwyższonym standardzie: ul. Leśna 39, 41.
  Familoki robotnicze: ul. Kopalniana 57, 59, 61; ul. Leśna 1, 3, 5, 7.

  21.

  Katowice

  Brynów

  Kolonia Katowicka Hałda przy ul. Mikołowskiej.

  22.

  Katowice

  Dąbrówka Mała

  Kolonia „Norma” Huty Cynku pomiędzy ulicami: gen. Henryka Le Ronda, Wiertniczą i Techników.

  23.

  Katowice

  Dąbrówka Mała

  Kolonia Pniaki wzdłuż: ul. Siemianowickiej, ul. gen. Henryka Le Ronda 23÷61 nieparzyste – domy dwurodzinne oraz nr 60, 67, 69, 76 – familoki.

  24.

  Katowice

  Janów

  Osiedle Giszowiec (z lat 1907-1914) obejmujące ulice: Barbórki 1; pl. pod Lipami 2, 3, 3a, 3b; Działkowa 28, 29, 30, 31, 32; Górniczego Stanu: 29/31÷65/67 – domy bliźniacze; Przyjazna 11÷20, 29; Młodzieżowa 11÷24; Mysłowicka 42/44÷78/80 – domy bliźniacze; Przyjemna 2÷17; Radosna 1÷6, 16÷19, 30, 31; Gościnna 1, 2, 3, 4, 7; Wesołowska 1, 2, 2a, 3, 4, 5.

  25.

  Katowice

  Janów

  Osiedle Giszowiec – część wschodnia obejmująca ulice: Agaty 1÷5, 32; Przyjazna 7, 8, 9, 21, 22, 27, 28; Kwiatowa 6÷26 (bez 7, 10 i 19); Pod Kasztanami 8÷14, 30÷39; Sputników 1, 2, 3, 4, 5; Kosmiczna 1÷49; Górniczego Stanu 2÷12 parzyste, 71÷73, 75÷77; Ewy 1, 2, 3, 4; Antoniego 1, 2, 3, 4, 5; Działkowa 3, 4, 5, 6, 15÷16, 17÷20, 21÷22, 23÷24, 25÷26, 27, 32; pl. Pod Lipami 7÷10.

  26.

  Katowice

  Janów

  Kolonia Huta Arnold w rejonie ulic: Strumiennej, Leśnego Potoku, Boliny.

  27.

  Katowice

  Janów

  Kolonia Wysockiego (Korea) wzdłuż ul. Teodora Kulika przy ul. Szopienickiej.

  28.

  Katowice

  Kostuchna

  Kolonia Boże Dary wzdłuż ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 76÷88 parzyste, 83 – dom noclegowy.

  29.

  Katowice

  Murcki

  Kolonia Murcki przy ob. ul. Bielskiej 2, 11, 12, 13, 15÷24, 28, 27 – d. leśniczówka, 1 – willa dyrektora.

  30.

  Katowice

  Nikiszowiec

  Osiedle Nikiszowiec obejmujące ulice: ks. Alojzego Ficka 1÷9; Giszowiecka 1÷8; Odrowążów 1÷16, 18, 20; Antoniego Czechowa 1÷13, 15; Janowska 1÷10; św. Anny 1÷17, 19; Garbarska 1, 2, 3; Zofii Nałkowskiej 6, 7, 8, 9; Szopienicka 44÷52 parzyste; pl. Wyzwolenia 1÷4, 9÷16; Bernarda Krawczyka 2, 4, 6; kościół św. Anny.

  31.

  Katowice

  Obroki

  Kolonia Obroki wzdłuż ul. Obroki 90, 90a, 90b, 90c.

  32.

  Katowice

  Szopienice Borki

  Osiedle Borki na prawym brzegu rzeki Brynicy przy ul. Borki (od ul. Janusza Korczaka do granicy Katowic i al. Walentego Roździeńskiego.

  33.

  Katowice

  Szopienice Burowiec

  Kolonia nad rzeką Brynicą przy ul. Janusza Korczaka: 31, 33, 35, 43÷57 nieparzyste, 87÷93 nieparzyste, 95 – szkoła ludowa.

  34.

  Katowice

  Szopienice

  Kolonia Morawa wzdłuż ul. Morawa (w pobliżu osiedla Rybki).

  35.

  Katowice

  Szopienice Wilchelmina

  Kolonia Wilchelmina przy ul. Bagiennej i Krakowskiej (przykładowe nr 74, 81, 83).

  36.

  Katowice

  Szopienienice i Mysłowice

  Kolonia Szabelnia przy ul. Szabelnianej.

  37.

  Katowice

  Śródmieście

  Kolonia Brunona Tauta, kwartał kolorowych kamieniczek przy ulicach: Barbary 8÷14, Bartosza Głowackiego 17÷21, Skalnej 1÷5.

  38.

  Katowice

  Wełnowiec

  Kolonia Agnieszka przy ul. Bytkowskiej (od strony WPKiW) naprzeciw ul. Bytomskiej i Józefowskiej: ul. Bytomska – familoki nr 1 i 2 oraz domy bliźniacze 5/7, 9/11, 13/15, 17/19, 21/23, 25/27, 29/31; ul. Józefowska 120.

  39.

  Katowice

  Wełnowiec

  Kolonia Alfred przy ul. Alfreda, pl. Alfreda 1÷13, al. Wojciecha Korfantego (przy lasku Alfreda).

  40.

  Katowice

  Wełnowiec

  Kolonia Fryderyka – okolice al. Wojciecha Korfantego 118, 120, 124/126, 128, 123, 125, 127, 131, 133, 134/136; kościół Wspomożenia Wiernych.

  41.

  Katowice

  Załęska Hałda

  Kolonia robotnicza kopalni „Wujek” (Kolonia Dwunastu Apostołów) przy ul. Przekopowej i Przodowników.

  42.

  Katowice

  Załęże

  Osiedle Mościckiego d. Nikosa Belojannisa przy ul. Gliwickiej 236÷274 i 278÷300 – parzyste.

  43.

  Katowice

  Załęże

  Kolonia Hegenscheidta przy ul. Wojciecha Bogusławskiego.

  44.

  Knurów

   

  II kolonia robotnicza przy ul. Alojzego Koziełka (od ul. Jana Kwitka do ul. Mieczysława Karłowicza).

  45.

  Knurów

   

  III kolonia robotnicza przy ulicach Adama Mickiewicza, Ogrodowej, Antoniego Słoniny, Józefa Janty, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Mikołaja Kopernika, Karola Miarki, Tadeusza Kościuszki, Konstantego Damrota.

  46.

  Knurów

   

  IV kolonia robotnicza przy ul. Pocztowej, Spółdzielczej, Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury.

  47.

  Knurów

   

  Kolonia urzędnicza „Beamtry” przy ul. Dworcowej.

  48.

  Knurów

   

  Kolonia przy ul. Dworcowej (przed autostradą).

  49.

  Pszów

  Centrum

  Kolonia urzędnicza kopalni Anna przy ul. gen. Romualda Traugutta.

  50.

  Pszów

  Pszowskie Doły

  Osiedle kopalni „Anna”; ul. Karola Miarki - urzędnicze i szkoła; osiedle Tadeusza Kościuszki – robotnicze.

  51.

  Radlin

  Marcel

  Staro Kolonija, ul. Wojciecha Korfantego, Pocztowa, Bronisława Czecha.
  Marianka – Nowo Kolonija, ul. Andrzeja Mielęckiego.
  Botrop, ul. Józefa Wieczorka, Irysowa, Mariacka.

  52.

  Ruda Śląska

  Bielszowice

  Kolonia patronacka przy ul. ks. Józefa Niedzieli 22÷32.

  53.

  Ruda Śląska

  Bielszowice

  Kolonia robotnicza przy ul. Edmunda Kokota 97÷143 i Jana Kasprowicza.

  54.

  Ruda Śląska

  Bielszowice

  Domki fińskie przy ul. Komuny Paryskiej.

  55.

  Ruda Śląska

  Chebzie

  Kolonia robotnicza przy ul. Przedtorze (przy dworcu PKP).

  56.

  Ruda Śląska

  Chebzie

  Kolonia Morgenroth dla pracowników kopalni „Paweł” na oś. Kokotek (Szafranka): ul. Jana Styczyńskiego 6, 6A; ul. Nowobytomska 1, 2, 3, 4; ul. Józefa Szafranka 1, 2, 3, 4, 6, 8.

  57.

  Ruda Śląska

  Godula

  Kolonia robotnicza przy ul. Emanuela Imieli, Rencistów.

  58.

  Ruda Śląska

  Godula

  Kolonia robotnicza Hofrichter przy ul. Karola Goduli, Czereśniowej, Antoniego Tiałowskiego, Ignacego Nowaka, św. Maksymiliana Marii Kolbego.

  59.

  Ruda Śląska

  Kochłowice

  Kolonia robotnicza przy ul. Radoszowskiej 107÷135 nieparzyste.

  60.

  Ruda Śląska

  Kochłowice

  Kolonia robotnicza przy ul. ks. Ludwika Tunkla 124÷140, 149÷163.

  61.

  Ruda Śląska

  Nowy Bytom

  Kolonia robotnicza „Kaufhaus”: ul. Piotra Niedurnego 89÷105 – nieparzyste; Gwardii Ludowej 2A, 2B, 6A, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 33; Rudzkiej 1÷5, 7; Podgórze 2÷42 parzyste, 5÷15 nieparzyste; obiekt użyteczności publicznej – Kaufhauz.

  62.

  Ruda Śląska

  Nowy Bytom

  Kolonia robotnicza przy ul. Parkowej 1÷19 nieparzyste.

  63.

  Ruda Śląska

  Nowy Bytom

  Dwa ciągi domów robotniczych przy ul. Wojska Polskiego 1÷29 nieparzyste.

  64.

  Ruda Śląska

  Nowy Bytom

  Kolonia robotnicza Neubaum przy ul. Jana Furgała 13÷13F; Chorzowskiej 13÷13F; bp. Ignacego Krasickiego 1÷1E, 2÷2E.

  65.

  Ruda Śląska

  Orzegów

  Kolonia robotnicza przy ul. Floriana.

  66.

  Ruda Śląska

  Orzegów

  Kolonia robotnicza przy ul. Stefana Jaracza, Stanisławy Wysockiej.

  67.

  Ruda Śląska

  Orzegów

  Kolonia robotnicza przy ul. Czapli, Warszawskiej, kard. Augusta Hlonda, Jadwigi, Emilii Plater.

  68.

  Ruda Śląska

  Orzegów

  Kolonia robotnicza przy ul. Warszawskiej 1, 3, 5.

  69.

  Ruda Śląska

  Orzegów

  Kolonia robotnicza przy ul. Piastowskiej, Jana Matejki.

  70.

  Ruda Śląska

  Orzegów

  Kolonia robotnicza przy ul. kard. Augusta Hlonda 11÷25.

  71.

  Ruda Śląska

  Ruda

  Osiedle robotnicze „Staszica” (budynki mieszkalne i gospodarcze) przy: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 3, 5; Wolności 33, 35, 37, 39; Stanisława Staszica 1÷11, 13, 15; Kościelnej 2, 4, 6, 8.
  Obiekty użyteczności publicznej: kościół MB Różańcowej i plebania, ul. Adama Mickiewicza 15 – ob. I Liceum Ogólnokształcące (d. gimnazjum), ul. Wolności 26 – ob. muzeum (d. urząd celny).

  72.

  Ruda Śląska

  Ruda

  Kolonia robotnicza Kuźnica Rudzka (Rudahamer) ul. Jana III Sobieskiego 2÷52 – parzyste, 37÷51 – nieparzyste, 51~, 57÷79 – nieparzyste.

  73.

  Ruda Śląska

  Ruda

  Kolonia przy ul. Szczęść Boże.

  74.

  Ruda Śląska

  Ruda

  Kolonia Karol przy ul. Feliksa Wyleżoła, płk. Jana Kilińskiego, Bartosza Głowackiego.

  75.

  Ruda Śląska

  Ruda

  Kolonia przy ul. Ryszarda Sprusa, Piastowskiej, Ballestremów.

  76.

  Ruda Śląska

  Ruda

  Kolonia Białasa przy ul. Wiktora Bujoczka, Starowiejskiej.

  77.

  Ruda Śląska

  Ruda Południowa

  Kolonia robotnicza „Carl Emanuel” (tzw. „Karmańskie”) w obrębie ul. Wolności 102÷114, parzyste; ul. Raciborskiej 1÷15 nieparzyste.

  78.

  Ruda Śląska

  Wirek

  Kolonia robotnicza „Ficinus” przy ul. Pawła Kubiny 4÷34 (parzyste) – 16 budynków mieszkalnych i gospodarczych.

  79.

  Ruda Śląska

  Wirek

  Kolonia robotnicza „Werdon”: ul. 1 Maja 254÷264; ul. Katowicka 4, 6, 8, 10; ul. Pelagii Zdziebkowskiej 6, 6A; ul. ks. Piotra Ściegiennego 1, 2÷2D, 3÷3D.

  80.

  Ruda Śląska

  Wirek

  Kolonia robotnicza przy ul. Cynkowej, Wysokiej.

  81.

  Rybnik

  Chwałowice

  Stare Familoki, ul. 1 Maja.

  82.

  Rybnik

  Chwałowice

  Nowe Familoki, ul. Zwycięstwa.

  83.

  Rybnik

  Niedobczyce

  Rymer – ulice: Ignacego Jana Paderewskiego 31, 33, 35, 37, 44; gen. Władysława Andersa 8, 11, 13, 15, 30, 30a, 30b, 32, 32a, 32b, 34, 36, 38, 40, 40a, 40b, 42, 42a, 42b, 44, 44a, 44b; Obrońców Pokoju 11, 15, 16, 23, 25, 26; Barbary 5, 7, 9, 10, 11, 15, 17.

  84.

  Rybnik

  Niewiadom

  Beata – ulice: Augustyna Kwiotka, Raciborska.

  85.

  Rybnik

  Niewiadom

  Helenka – ul. Raciborska.

  86.

  Rybnik

  Paruszowiec-Piaski

  Ul. por. Kazimierza Ogrodowskiego.

  87.

  Rybnik

  Paruszowiec-Piaski

  Ul. Wolna.

  88.

  Rybnik

  Paruszowiec-Piaski

  Ul. Przemysłowa.

  89.

  Rybnik

  Paruszowiec-Piaski

  Ul. Słoneczna 8, 10, 12, 14.

  90.

  Rydułtowy

  Centrum

  Osiedle „Karola” – ul. Karola Miarki.

  91.

  Siemianowice Śląskie

   

  Kolonia robotnicza przy ul. Górniczej dla robotników „Laurahütte” (ob. Huta „Jedność”).

  92.

  Sosnowiec

  Centrum

  Kompleks mieszkaniowy dla urzędników kolejowych i służby granicznej. Dwa domy, reszta wyburzona, ul. płk. Jana Kilińskiego 1 i 7 (za dworcem PKP Sosnowiec Główny).

  93.

  Sosnowiec

  Centrum

  Kolonia „Koszary” – ul. Hanki Ordonówny 23÷31.

  94.

  Sosnowiec

  Dandówka

  Kolonia robotnicza „Druciarnia” fabryki lin i drutu: ul. Niwecka 2, 4, 6, 8 – domy robotnicze.

  95.

  Sosnowiec

  Dandówka

  Osiedle „Walcownia”: ul. Maliny 2, 4÷17, 19, 21, 23; ul. Niwecka 16, 20, 22 i 18 – willa dyrektora.

  96.

  Sosnowiec

  Dandówka

  Kolonia „Francuska na Dandówce”: ul. Wojska Polskiego 201÷215 – urzędnicze; 217, 219, 223, 225 – robotnicze.

  97.

  Sosnowiec

  Dębowa Góra

  Kolonia „Glick Auf” dla robotników kopalni „Fryderyk”: ul. Stanisława Mikołajczyka 32÷48 (12 domów w dwóch rzędach).

  98.

  Sosnowiec

  Dębowa Góra

  Kolonia „Staszic” dla robotników huty „Puszkin”: ul. Stanisława Mikołajczyka 47÷53.

  99.

  Sosnowiec

  Dębowa Góra

  Kolonia „Ludmiła – ul. Stanisława Mikołajczyka 62÷68.

  100.

  Sosnowiec

  Kazimierz

  Osiedle dla robotników kopalni „Kazimierz”: u zbiegu ulic Głównej, Kościuszkowskiej, Armii Krajowej – 10 domów jednokondygnacyjnych; ul. Ogrodowa 135 i 136 – domy urzędnicze; ul. Brunona Jasieńskiego 6÷28.

  101.

  Sosnowiec

  Kazimierz Górny

  Kolonia przy ul. Sztygarskiej 9, 11, 13.

  102.

  Sosnowiec

  Klimontów

  Kolonia „Klimontów”: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 3, 5÷11, 13, 15 – kamienice; ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala 112, 114, 116, 118; ul. Józefa I. Kraszewskiego 2 – dom urzędniczy „Watykan”.

  103.

  Sosnowiec

  Milowice

  Osiedle patronackie dla robotników kopalni „Wiktor” (ob. Milowice): ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15, 17, 19, 21, 23 – urzędnicze.

  104.

  Sosnowiec

  Milowice

  Kolonia „Pekin” dla górników kopalni „Milowice”: ul. Kolonia Pekin 2÷10; ul. Bryniczna 16÷24.

  105.

  Sosnowiec

  Milowice

  Kolonia „Betony” dla robotników kopalni „Wiktor” (ob. Milowice) – ul. Podjazdowa 1÷14.

  106.

  Sosnowiec

  Niwka

  Kolonia „Henryków”: ul. Juliana Tuwima – dom majstra; ul. Wojska Polskiego 82 – dom robotniczy; ul. Wojska Polskiego 13, 15 – domy wielorodzinne.

  107.

  Sosnowiec

  Niwka

  Kolonia robotnicza przy kopalni „Jerzy”: ul. Juliana Tuwima 4 i 6; ul. Stoczniowców 1, 2, 3, 3a, 4 (ruina), 5.

  108.

  Sosnowiec

  Ostrowy Górnicze

  Osiedle patronackie Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych dla robotników kopalni „Feliks”: ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 44, 46, 48, 50, 52, 54 – domy robotnicze, 36 – ambulatorium, 38 – szpital, 39 – willa dyrektora; ul. Stefana Starzyńskiego 41 – Szkoła Powszechna; ul. Klubowa 1 i 3 – domy urzędnicze; ul. Klubowa 2 – gospoda ludowa.

  109.

  Sosnowiec

  Porąbka

  Kolonia dla pracowników kopalni „Kazimierz”: ul. Stanisława Ligonia 1÷14 dwa rzędy domów robotniczych, ul. Stanisława Ligonia 17 – dom urzędniczy.

  110.

  Sosnowiec

  Porąbka

  Kolonia „Juliusz” dla robotników kopalni „Juliusz” – ul. Grenadierów 2÷11 (8 małych domków).

  111.

  Sosnowiec

  Rudna I

  Kolonia „Focha” – willowa kolonia urzędnicza: ul. Orla 1, 1B, 1D, 1E, 1F; ul. Niepodległości 19÷29.

  112.

  Sosnowiec

  Rudna II

  Kolonia robotnicza Zakładów Kotlarskich „Fitzner i Gamper”: ul. Jana Szewczyka – 6 domów robotniczych w pobliżu fabryki przy ul. Stanisława Staszica; ul. Szpaków 2÷14a – urzędnicze, willa dyrektora (ob. przedszkole).

  113.

  Sosnowiec

  Sielec

  Osiedle Renardowskie: ul. Szkolna 4 – d. sokolnia (ob. Dom Technika), ul. Szkolna 43 – dom robotniczy, ul. Szkolna 48 – dom majstrów, ul. Legionów 9 – d. szpital (ob. Zespół Szkół Technicznych), ul. Zamkowa 18 i 19 – wille dyrektorów.

  114.

  Sosnowiec

  Sielec

  Osiedle „Ludwik” dla robotników kopalni „Renard” – ul. Wincentego Witosa 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20.

  115.

  Sosnowiec

  Sielec

  Osiedle patronackie zespołu fabryczno-rezydencjonalnego Henryka Dietla: ul. Stefana Żeromskiego 4, 4a, 4/I (w sąsiedztwie pałacu Dietla) – domy urzędnicze. Po drugiej stronie torów: ul. 3 Maja 53, 53a, 53b – robotnicze; ul. Parkowa 46, 48 - robotnicze.

  116.

  Sosnowiec

  Sielec

  Plac Tadeusza Kościuszki 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17.

  117.

  Sosnowiec

  Środula

  Osiedle robotnicze Renardowskie przy hucie „Katarzyna” – ul. Stanisława Staszica 1÷27.

  118.

  Sosnowiec

  Środula

  Kolonia Renardowska dla górników kopalni „Sosnowiec”: ul. Stanisława Staszica – dwa domy naprzeciw osiedla Renardowskiego dla pracowników huty „Katarzyna”.

  119.

  Sosnowiec

  Środula

  Kolonia Schonowska (Osiedle Schoena): ul. Chemiczna 12/I, 12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/XI; ul. Będzińska 45A, 47 – urzędnicze.

  120.

  Tworóg

  Boruszowice

  Osiedle robotnicze „Kolonia Fabryczna”: ul. Armii Krajowej 5÷13 – nieparzyste; ul. Obrońców Pokoju 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12; ul. Składowa 1÷10, 12, 13a÷d, 14a÷d, 15, 16.

  121.

  Zabrze

  Biskupice

  Osiedle urzędnicze przy ob. ul. Zamkowej.

  122.

  Zabrze

  Biskupice

  Osiedle robotnicze Borsigwerk (Borsiga) zlokalizowane w obrębie ulic: Stefana Okrzei, św. Wojciecha, Joachima Lelewela, Mieczysława IV, Pawła Kempki, Bytomskiej, Bartosza Głowackiego.

  123.

  Zabrze

  Biskupice

  Kolonia „Anna” – ciągi budynków wzdłuż ulic: Tarnogórskiej, Mikołaja Reja, Jana Brondera, Jana Kasprowicza.

  124.

  Zabrze

  Centrum Północ

  Osiedle robotnicze Donnesmarcka czyli Kolonia „Piaskowa” tzw. Zandka na Małym Zabrzu w obrębie ulic: Bytomskiej 3, 3A, 3B; ks. Norberta Bończyka 1, 3, 3A, 5, 5A, 7; Cmentarnej 1, 1A, 1B, 1C, 3A, 7D; Krakusa 1÷6, 8÷26, 28; Franciszka Siedleckiego 1, 2; Pawła Stalmacha 9, 11, 13, 15, 15a, 16, 18, 18a, 20, 22.

  125.

  Zabrze

  Rokitnica

  Osiedle robotnicze (obok osiedla „Ballestrema”) w obrębie ulic: gen. Władysława Andersa 2, 4, 6, 8, 10/12, 14/16; Borowej 1÷31 – nieparzyste; Henryka Dulęby 1÷12; Krakowskiej 72÷110 – parzyste (bez 78); Nyskiej 1÷12; gen. Stefana Grota-Roweckiego 1÷12; Pomorskiej 1, 3, 5.

  126.

  Zabrze

  Rokitnica

  Osiedle robotnicze Ballestrema w obrębie ulic: Jana Szafarczyka 2, 4÷14, 16, 24, 26÷44, 46 – parzyste, 41, 43, 45, 47; Feliksa Nowowiejskiego 1, 3÷9, 11, 19÷41 – nieparzyste, 2÷16 – parzyste; Komuny Paryskiej 1÷23 – nieparzyste, 2÷18 – parzyste; ks. Henryka Pobożnego 7÷23 – nieparzyste, 10÷34 – parzyste; Medyków 1÷25 – nieparzyste, 6÷16 – parzyste; Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1, 3÷6, 8; gen. Władysława Andersa 75÷85 – nieparzyste, 70÷76 – parzyste; szkoła i przedszkole – budynki użyteczności publicznej.

  127.

  Zabrze

  Zaborze Południe

  Kolonia „A” zlokalizowana pomiędzy ulicami Jodłową, ks. Piotra Skargi i Mikołowską.

  128.

  Zabrze

  Zaborze Południe

  Kolonia „B” zlokalizowana przy ul. Józefa Lompy oraz przy ul. Wiejskiej, Wojciecha Bogusławskiego i gen. Walerego Wróblewskiego.

  129.

  Zabrze

  Zaborze Południe

  Osiedle robotnicze „Na czternastym” przy ob. ul. Pszczyńskiej.

  130.

  Zabrze

  Zaborze Północ

  Kolonie robotnicze „C” i „D” w sąsiedztwie ulic 3-Maja i Józefa Rymera.

  131.

  Zawiercie

  Centrum

  Osiedle robotnicze Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie w postaci układu szachownicowego ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 1, 3, 22, 23; ul. Bohaterów Westerplatte 4 i 6; szkoła, resursa, łaźnia, willa dyrektora.  Pobierz Bazę obiektów MS Word lub PDF