Odznaka1.   Ogólnopolska Odznaka PTTK „Trójstyki Granic Polski”, zwana dalej odznaką, została ustanowiona w 2012 roku przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, na wniosek Oddziału Wojskowego PTTK w Krośnie Odrzańskim z okazji 60-lecia Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w „Roku Turystyki Rowerowej”.

2.   Celem Odznaki jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych, ciekawych miejsc w Polsce oraz propagowanie turystyki rowerowej i roweru jako ekologicznego środka transportu.

3.   Odznaka jest jednostopniowa, wzór odznaki zawiera załącznik do Regulaminu.

4.   Odznakę może zdobywać turysta kolarz, który ukończył 10 lat i spełni warunki zawarte w Regulaminie.

5.   Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony i można ją zdobywać równocześnie z innymi odznakami.

6.   Warunki zdobywania Odznaki:

·    odbycie wycieczek rowerowych do punktów kontrolnych wymienionych w Regulaminie odznaki, w których zbiegają się granice 3 państw,

·    uzyskanie potwierdzenia w książeczce wycieczek kolarskich lub odrębnie prowadzonej karcie wszystkich 6 trójstyków granic Polski zgodnie z wykazem miejscowości – punktów kontrolnych,

·    dopuszcza się udokumentowania trójstyku granic zdjęciem rowerzysty na tle obelisku lub słupa granicznego.

7.   Punkty kontrolne Trójstyki Granic Polski:

·    Trójstyk: Polski, Rosji i Litwy – Bolcie (gmina Wiżajny),

·    Trójstyk: Polski, Litwy i Białorusi – Stanowisko (gmina Giby),

·    Trójstyk: Polski, Białorusi i Ukrainy – Orchówek (koło Włodawy),

·    Trójstyk: Polski, Ukrainy i Słowacji – Ustrzyki Górne (styk znajduje się na szczycie Krzemieniec),

·    Trójstyk: Polski, Słowacji i Czech – Jaworzynka (punkt zwany Trzycatek),

·    Trójstyk: Polski, Czech i Niemiec – Porajów.

8.   Odznakę przyznaje Komisja weryfikacyjna Odznaki „Trójstyki Granic Polski” Oddziału Wojskowego PTTK w Krośnie Odrzańskim.

9.   Dysponentem Odznaki jest Oddział Wojskowy PTTK w Krośnie Odrzańskim, który po zweryfikowaniu książeczki lub karty przyznaje odznakę wraz z legitymacją.

10. Odznaka jest odpłatna.

11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Oddziału Wojskowego PTTK w Krośnie Odrzańskim.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2012 r. i od tego dnia rozpoczyna się zdobywanie potwierdzeń na Odznakę. Odcinki wcześniej pokonane nie będą honorowane.

Odznaka metalowa o średnicy 40 mm kolorowa w odcieniu złotym.

Autor regulaminu i projektu plastycznego odznaki – Jan Muńko.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Wojskowy Oddział PTTK
przy Klubie Garnizonowym
66-600 Krosno Odrzańskie
skr. pocztowa 40
tel. (0-68) 383-50-45 wew. 2354
e-mail: turystapttkkrosnoodrz@interia.pl