Święta Jadwiga żyła w latach 1174(78)-1243. Urodzona w Andechs w Bawarii, przybyła na Śląsk w latach 1186-90, aby zostać żoną księcia Henryka Brodatego. Zasłynęła z licznych cnót chrześcijańskich, ascetycznego życia, fundacji wielu świątyń i klasztorów. Pochowana została w Trzebnicy i kanonizowana w 1267 r. Czczona jest jako Patronka Śląska oraz Święta Dwóch Narodów.

Działalność księcia Henryka Brodatego i Jadwigi przyczyniła się do powstania Złotoryi oraz rozwoju miasta i okolic. Książę nadał Złotoryi w 1211 r. magdeburskie prawa miejskie, jako pierwszej miejscowości w Polsce. Zapewne za życia świętej do Złotoryi przybyli z jej inicjatywy franciszkanie.

Wędrując śladami świętej Jadwigi zapoznajemy się z jej życiem i dokonaniami, zwiedzamy ważne miejscowości oraz zabytki ziemi złotoryjskiej. Trwa tutaj kult świętej Jadwigi oraz rozwijają się jadwiżańskie tradycje. W kościołach jej wezwania znajdują się wizerunki świętej Jadwigi, rokrocznie odbywają się Rajdy Jadwiżańskie oraz konkursy. Złotoryję i Rokitnicę łączy Ścieżka Św. Jadwigi, a źródełka świętej w Jerzmanicach Zdroju, Rokitnicy i Rzymówce znajdują się na Szlaku Źródlanym. Obie trasy wytyczyło Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.

Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznakę ustanowiło oraz zastrzega sobie ostateczną interpretacją niniejszego regulaminu Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej (zwane dalej TMZZ).

 2. Odznakę zdobywać mogą osoby, które ukończyły 7 lat. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 3. Odznakę zdobywać można pieszo lub rowerowo, a także z wykorzystaniem innego środka transportu – indywidualnie, w gronie rodziny lub w grupach zorganizowanych (np. podczas październikowych Rajdów Jadwiżańskich, organizowanych przez TMZZ).

 4. Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota. Stopnie zdobywa się w powyższej kolejności.

 5. W jednym roku kalendarzowym uzyskać można dwa stopnie odznaki.

 6. A.  Osoba ubiegająca się o stopień brązowy zobowiązana jest:

  • przemierzyć dwukrotnie „Ścieżkę Św. Jadwigi” (lub jednokrotnie oraz wziąć udział w konkursie dotyczącym św. Jadwigi, zorganizowanym przez zdobywających odznakę albo TMZZ).

  • Nie zalicza się przejść odbytych tą samą trasą w kierunku przeciwnym;

  • zwiedzić dwa kościoły pw. św. Jadwigi na terenie powiatu złotoryjskiego (Prusice, Sokołowiec, Wysocko, Złotoryja);

  • zwiedzić jedną miejscowość ze źródełkiem św. Jadwigi na terenie powiatu złotoryjskiego (Jerzmanice Zdrój, Rokitnica, Rzymówka).

 7. B.  Osoba ubiegająca się o stopień srebrny zobowiązana jest:

  • trzykrotnie przemierzyć „Ścieżkę Św. Jadwigi” (lub dwukrotnie oraz wziąć udział w konkursie dotyczącym św. Jadwigi, zorganizowanym przez zdobywających odznakę albo TMZZ);

  • zwiedzić trzy kościoły jej wezwania na terenie powiatu złotoryjskiego;

  • zwiedzić dwie miejscowości ze źródełkiem św. Jadwigi.

 8. C.  Osoba ubiegająca się o stopień złoty odznaki zobowiązana jest:

  • trzykrotnie przemierzyć „Ścieżkę Św. Jadwigi” (lub dwukrotnie oraz wziąć udział w konkursie dotyczącym św. Jadwigi, zorganizowanym przez zdobywających odznakę albo TMZZ);

  • zwiedzić cztery kościoły jej wezwania na terenie powiatu złotoryjskiego;

  • zwiedzić trzy miejscowości ze źródełkiem św. Jadwigi na terenie powiatu złotoryjskiego.

 1. Niniejszy regulamin, załączniki i książeczkę odznaki otrzymać można w siedzibie TMZZ (ul. Szkolna 1, 59-500 Złotoryja, tel. 878-81-37).

 2. Wpisy w książeczce potwierdza się pieczątkami oraz imiennymi podpisami przedstawicieli następujących instytucji: parafie, szkoły i inne placówki oświatowe i wychowawcze, urzędy administracji lokalnej, instytucje kulturalne, placówki handlowe i usługowe, zakłady przemysłowe, stacje kolejowe.

 3. Spełnienie warunków na określony stopień odznaki weryfikują osoby wyznaczone przez Zarząd TMZZ.

 1. Odznakę przyznaje Zarząd TMZZ. Koszt odznaki ponosi osoba o nią się ubiegająca. W miarę możliwości dekoracja Odznaką Jadwiżańską odbywać się będzie podczas imprez lub uroczystości, organizowanych przez TMZZ.

 2. Regulamin opracowali: Roman Gorzkowski i Robert Kiełbasa.
  Projekt odznaki wykonał Józef Banaszek.

 3. Regulamin Odznaki Jadwiżańskiej przyjął Zarząd TMZZ w dniu 8 lutego 2005 r.

Załączniki do regulaminu:

 1. Ścieżka Św. Jadwigi – przewodnik-informator, Złotoryja 2000 (lub późniejsze wydania).

 2. Zarys historii miejscowości na terenie powiatu ze źródełkami św. Jadwigi (Jerzmanice Zdrój, Rokitnica, Rzymówka) oraz opis kościołów pw. św. Jadwigi na terenie powiatu złotoryjskiego (Prusice, Sokołowiec, Wysocko, Złotoryja).

 3. Szlak Źródlany, informator, Złotoryja 2006 (lub późniejsze wydania).


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej
Dom Nauczyciela „Bacalarus”
ul. Szkolna 1, 59-500 Złotoryja
tel. (0-76) 878-81-37
http://www.tmzz.zlotoryja.pl
e-mail: info@tmzz.zlotoryja.pl