Magurska Odznaka Terenowa§ 1

Magurska Odznaka Terenowa jest odznaką Magurskiego Parku Narodowego z siedzibą w Krempnej.

§ 2

Celem ustanowienia Magurskiej Odznaki Terenowej jest promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Magurskiego Parku Narodowego oraz popularyzacja turystyki przyrodniczej w Beskidzie Niskim.

§ 3

Magurska Odznaka Terenowa jest jednostopniowa. Można ją zdobywać od 7. roku życia.

§ 4

Do Odznaki zalicza się miejsca odwiedzone od 18.07.2016 r., tj. od daty wejścia w życie regulaminu Odznaki. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

§ 5

Magurską Odznakę Terenową uzyskuje się poprzez odwiedzenie poszczególnych miejsc w Magurskim Parku Narodowym według zamieszczonego wykazu. Kolejność odwiedzania miejsc jest dowolna.

§ 6

Potwierdzenie odwiedzenia poszczególnych miejsc dokonuje się poprzez przybicie okolicznościowej pieczątki umieszczonej w danym miejscu do własnego zeszytu przeznaczonego do zdobywania Magurskiej Odznaki Terenowej oraz zapisanie w nim trasy oraz daty wędrówki. W przypadku braku możliwości przybicia pieczątki potwierdzenia można dokonać wykonując w danym miejscu zdjęcie lub wpisując trasę oraz datę wędrówki.

§ 7

Ubiegający się o Magurską Odznakę Terenową po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych miejsc przedstawia zeszyt do weryfikacji w Ośrodku Edukacyjnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o Odznakę w celu sprawdzenia faktu odwiedzenia konkretnego miejsca przez tą osobę. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba ubiegająca się o weryfikację ponosi ewentualne koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszty zakupu Magurskiej Odznaki Terenowej.

§ 8

Zeszyt po pozytywnym zweryfikowaniu jest równocześnie legitymacją uprawniającą do nabycia i noszenia Magurskiej Odznaki Terenowej. Lista zdobywców (imię i nazwisko) publikowana jest na stronie www.magurskipn.pl.

§ 9

Prawo do interpretacji oraz wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga zespół powołany z pracowników Sekcji ds. Udostępniania Parku oraz Zespołu ds. Edukacji Magurskiego Parku Narodowego.

§ 10

Informacje związane z Magurską Odznaką Terenową można uzyskać w Ośrodku Edukacyjnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej oraz na stronie www.magurskipn.pl.

§ 11

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 18.07.2016 r.

Wykaz miejsc do odwiedzenia w Magurskim Parku Narodowym

  1. Baranie.

  2. Diabli Kamień.

  3. Nieznajoma.

  4. Ścieżka przyrodnicza „Hałbów”.

  5. Ścieżka przyrodnicza „Kiczera”.

  6. Ścieżka przyrodniczo-kulturowa „Świerzowa Ruska”.

  7. Wątkowa.

  8. Wodospad Magurski.

  9. Wysokie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Magurski Park Narodowy
Ośrodek Edukacyjny im. Jana Szafrańskiego
Krempna 59, 38-232 Krempna
tel./fax (13) 441-40-99, (13) 441-44-40
mobile: (+48) 660 105 524
http://www.magurskipn.pl
e-mail: dyrekcja@magurskipn.pl