Jednym z głównych celów statutowych Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej jest propagowanie wiedzy o Śląsku. Nie chcemy jednak poprzestawać na przekazywaniu suchych informacji. Zachęcamy do poznawania regionu poprzez samodzielne odkrywanie atrakcyjnych, ważnych i charakterystycznych dla niego miejsc. Jesteśmy przekonani, że jest to najciekawszy sposób na przyswojenie bogatej i złożonej historii naszej ziemi.

Celem przyświecającym Krajoznawczej Odznace Górnośląskiej jest popularyzacja walorów historycznych i krajoznawczych Górnego Śląska w jego historycznych granicach.

Mamy świadomość, iż zaproponowane przez nas obiekty nie wyczerpują listy wszystkich ważnych i ciekawych miejsc, jakie znajdują się na Górnym Śląsku. Stąd ważna rola ostatniej, otwartej kategorii, w której tworzenie chcielibyśmy zaangażować Państwa, tj. wszystkich tych, którzy wędrują szlakiem śląskich atrakcji. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się stworzyć katalog miejsc istotnych dla naszej regionalnej tożsamości.

Odznaka 1. „Odznaka Górnośląska” jest odznaką, którą można zdobywać w ramach wycieczek szkolnych oraz dzięki zbiorowej lub indywidualnej aktywności turystycznej. Można ją zdobywać pieszo, rowerem lub innymi środkami komunikacji.

 2. Obecność w wyznaczonych niniejszym regulaminem miejscach należy udokumentować poprzez potwierdzenie pieczęcią we wskazanym w regulaminie miejscu. Uznawane będą również pieczęcie innych instytucji zawierające nazwę danej miejscowości. Pieczątki należy zbierać pod opisami miejsc na lub obok zaznaczonych na szaro adresów.

 3. Zwiedzanie odbywa się w 6. grupach tematycznych:

  1. historyczne miasta Górnego Śląska,

  2. miejsca pamięci,

  3. muzea i obiekty zabytkowe,

  4. dziedzictwo przemysłowe,

  5. miejsca ciekawe,

  6. godne polecenia.

 4. Aby zdobyć odznakę popularną należy z poniższych grup tematycznych zwiedzić i potwierdzić pieczęcią:

  • z grupy A – 7 miejsc,

  • z grupy B – 3 miejsca,

  • z grupy C – 8 miejsc,

  • z grupy D – 5 miejsc,

  • z grupy E – 2 miejsca,

  • z grupy F – 2 miejsca.

 5. Po uzyskaniu wyznaczonych niniejszym regulaminem niezbędnej ilości potwierdzeń książeczkę należy przesłać na adres organizatora (Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej).

 6. Przyznanie odznaki nastąpi po weryfikacji potwierdzeń przez Kapitułę „Odznaki Górnośląskiej”.

 7. Czas zdobywania odznaki wynosi 2 lata od dnia wystawienia imiennej książeczki-regulaminu.

 8. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać „Odznakę Górnośląską” jedynie pod opieką osób dorosłych.

 9. Interpretacja i zmiany w regulaminie leżą wyłącznie w gestii organizatora.

 10. W przypadku utraty regulaminu-książeczki potwierdzeń, organizator nie wydaje duplikatu.

 11. Warunki udziału:

 12. Na adres SONŚ (pocztowy lub e-mailowy: biuro@slonzoki.org) należy przesłać następujące dane: imię i nazwisko uczestników, adres, nazwę lub nazwisko zgłaszającego.

 13. Na konto Organizatora należy wpłacić wpisowe w wysokości 15 złotych. Dane do przelewu: Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej, nr rachunku: 68 1540 1229 2055 4605 8438 0001, SONŚ, ul. Wodna 9, 46-045 Kotórz Mały, z dopiskiem: „Regulamin Odznaki Górnośląskiej”.

 14. Wpisowe obejmuje:

  1. wydanie Regulaminu-Książeczki potwierdzeń,

  2. wysyłkę Regulaminu-Książeczki potwierdzeń,

  3. wysyłkę odznaki (po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie).

 15. Po odnotowaniu wpływu wpisowego i otrzymaniu danych Organizator wystawia imienną Książeczkę-Regulamin i przesyła pocztą zgłaszającemu.

 1. Zorganizowane grupy (szkoły, zakłady pracy, organizacje, stowarzyszenia, instytucje), z których co najmniej 30 osób zdobyło odznakę, mogą złożyć wniosek z uzasadnieniem o przyznanie „Honorowej Odznaki Górnośląskiej”. Kapituła „Odznaki Górnośląskiej” po weryfikacji otrzymanych informacji podejmie decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku.

 2. Kapituła Odznaki jest wybierana na walnym zebraniu Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej na pięcioletnią kadencję. Kapituła zbiera się w sprawie opiniowania wniosków raz na pół roku.

LISTA OBIEKTÓW

A. Historyczne miasta Górnego Śląska

 1. Bielsko.

 2. Byczyna.

 3. Bytom.

 4. Chorzów.

 5. Cieszyn.

 6. Frýdek-Mistek.

 7. Gliwice.

 1. Krnov (Karniów)..

 2. Karvina.

 3. Katowice.

 4. Kluczbork.

 5. Lubliniec.

 6. Mysłowice.

 7. Olesno.

 1. Opawa.

 2. Opole.

 3. Ostrava.

 4. Pszczyna.

 5. Racibórz.

 6. Rybnik.

 7. Zabrze.

B. Miejsca pamięci

 1. Bytom – śpiący lew.

 2. Góra Świętej Anny.

 3. Katowice – park Powstańców Śląskich.

 4. Łambinowice – miejsce tragedii górnośląskiej.

 5. Mysłowice – miejsce tragedii górnośląskiej.

 6. Świętochłowice-Zgoda – miejsce tragedii górnośląskiej.

C. Muzea i obiekty zabytkowe

 1. Bytom – Muzeum Górnośląskie.

 2. Cieszyn – Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

 3. Chudów – zamek.

 4. Głogówek – Muzeum Regionalne, zamek Oppersdorffów.

 5. Jemielnica – klasztor pocysterski.

 6. Kamień Śląski – pałac i kaplica św. Jacka.

 7. Katowice – Muzeum Pamięci Kopalni Wujek.

 8. Krapkowice – zamek Redernów i Haugwitzów.

 9. Łubowice – ruiny pałacu rodu Eichendorffów.

 10. Moszna – zamek rodu Tiele-Winckler.

 11. Niemodlin – zamek Książąt Niemodlińskich.

 12. Nysa – skarbiec św. Jakuba.

 13. Opole – Muzeum Wsi Opolskiej.

 14. Opole – Muzeum Śląska Opolskiego.

 15. Ozimek – Muzeum Hutnictwa, wiszący most żeliwny.

 16. Panewniki – bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

 17. Pławniowice – pałac rodu Ballestrem.

 18. Pszczyna – zamek.

 19. Racibórz – zamek, w tym kaplica św. Tomasza Becketa.

 20. Radzionków – Muzeum Chleba.

 21. Rogów Opolski – zamek rycerski z XIV w.

 22. Rudy – klasztor pocysterski.

 23. Śląski Obszar Warowny – schrony.

 24. Siemianowice – ruiny pałacu Donnersmarcków.

 25. Świerklaniec – Mały Wersal, ruiny zamku, pałac Kawalera, mauzoleum Guida von Donnersmarcka.

 26. Toszek – zamek.

 27. Ustroń – Muzeum im. Jana Jarockiego.

 28. Wisła – Muzeum Beskidzkie.

D. Dziedzictwo przemysłowe

 1. Bytom – Elektrownia Szombierki.

 2. Gliwice – radiostacja.

 3. Giszowiec.

 4. Mysłowice – Muzeum Pożarnictwa.

 5. Katowice-Nikiszowiec.

 6. Katowice – szyb „Wilson”.

 7. Ostrava – Vitkowice.

 8. Paczków – Muzeum Gazownictwa.

 9. Ruda Śląska – Kaufhaus.

 10. Tarnowskie Góry – kopalnia srebra.

 11. Tarnowskie Góry – sztolnia czarnego pstrąga.

 12. Tychy – Browarium.

 13. Zabrze – kopalnia „Guido”.

 14. Zagwiździe – Muzeum odlewnictwa.

E. Miejsca ciekawe

 1. Arboretum w Lipnie k. Niemodlina.

 2. Katowice – budynek Sejmu Śląskiego.

 3. Gliwice – palmiarnia.

 4. Kopa Biskupia 889 m n.p.m.

 5. Lysa Hora 1.324 m n.p.m.

 6. Mysłowice – trójkąt trzech cesarzy.

 7. Rejviz (k. Zlatych Hor).

 8. Rezerwat przyrody Łężczok k. Raciborza.

 9. Rudy (Kuźnia Raciborska) – zabytkowa stacja kolei wąskotorowych.

 10. Szyndzielnia 1.028 m n.p.m.

 11. Pradziad (cz. Praded, niem. Altvater) 1.491 m n.p.m.

F. Godne polecenia

Nasz zbiór ma charakter otwarty. Zachęcamy do jego współtworzenia. Oto miejsce na wpisanie swoich propozycji uzupełnień przedstawionych kategorii oraz tych miejsc i obiektów związanych z historią Górnego Śląska, które nie są ujęte w regulaminie.

Najlepsze propozycje zostaną uwzględnione w kolejnej edycji Regulaminu-Książeczki.

Moje propozycje:

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej
ul. Wodna 9, 46-045 Kotórz Mały
tel. (+48) 693 953 661
http://www.slonzoki.org
e-mail: biuro@slonzoki.org
lub slonzoki@gmail.com