Odznaka   OdznakaZASADY DZIAŁANIA KLUBU ZDOBYWCÓW KORONY GÓR POLSKI

 1. Klub zrzesza osoby, które weszły na najwyższe szczyty gór Polski lub sposobią się do osiągnięcia tego w dowolny sposób i w dowolnym czasie.

 2. Klub opiera swe działanie na pracy społecznej członków, bez zarządu i bez składek członkowskich.

 3. Celem Klubu jest popularyzacja turystyki górskiej, zasad jej uprawiania, a także krajoznawstwa terenów górskich – poznawania ich dziejów, tradycji, kultury i zabytków.

 4. Klub dąży do upowszechnienia wysiłku fizycznego niezbędnego dla zdrowia szczególnie w środowisku młodzieżowym.

 5. Klub w pracy swej przedkłada zasadę szlachetnego współdziałania ze wszystkimi miłośnikami gór, zaś honor, bezinteresowność i pomoc słabszemu uznaje za podstawę działania klubowego.

 6. Członkowie Klubu obecni na wszystkich szczytach Korony Gór Polski otrzymują godność ZDOBYWCY Korony Gór Polski, pozostałe osoby – tytuł KANDYDATA na zdobywcę.

 7. Starający się o najwyższą godność klubową muszą udowodnić w dowolny sposób, że zdobyli wszystkie szczyty wpisane do Korony Gór Polski, a mogą się liczyć z próbą prawdomówności podjętą ze strony organizatorów Klubu oraz LOŻĄ ZDOBYWCÓW.

 8. Nadanie godności Zdobywcy odbywa się podczas imprez klubowych wg ustalonego obrzędu, fizycznym tego potwierdzeniem jest dyplom i odznaka Zdobywcy Korony Gór Polski.

 9. Osoby przyjmowane do Klubu otrzymują podczas klubowego spotkania odznakę Korony Gór Polski.

 10. Deklaracje przystąpienia do Klubu przyjmuje redakcja „Poznaj Swój Kraj” ul. Zuga 12, Warszawa.

 11. Wszelkie informacje o Klubie zamieszcza „Poznaj Swój Kraj”.

 12. Kandydaci oraz Zdobywcy Korony Gór Polski korzystają z przywilejów płynących z przynależności klubowej bez prawa ich przenoszenia na osoby trzecie.

KORONA GÓR POLSKI

Nr

Szczyt

Wysokość
(m n.p.m.)

Pasmo

1.

Łysica

612

Góry Świętokrzyskie

2.

Ślęża

718

Masyw Ślęży

3.

Skopiec

724

Góry Kaczawskie

4.

Kłodzka Góra

765

Góry Bardzkie

5.

Biskupia Góra

889

Góry Opawskie

6.

Chełmiec

889

Góry Wałbrzyskie

7.

Lubomir

912

Beskid Makowski

8.

Szczeliniec Wielki

919

Góry Stołowe

9.

Czupel

934

Beskid Mały

10.

Waligóra

936

Góry Kamienne

11.

Skalnik

945

Rudawy Janowickie

12.

Jagodna

977

Góry Bystrzyckie

13.

Kowadło

989

Góry Złote

14.

Lackowa

997

Beskid Niski

15.

Wielka Sowa

1015

Góry Sowie

16.

Wysoka

1050

Pieniny

17.

Orlica

1084

Góry Orlickie

18.

Rudawiec

1112

Góry Bialskie

19.

Wysoka Kopa

1126

Góry Izerskie

20.

Mogielica

1173

Beskid Wyspowy

21.

Skrzyczne

1257

Beskid Śląski

22.

Radziejowa

1262

Beskid Sądecki

23.

Turbacz

1310

Gorce

24.

Tarnica

1346

Bieszczady

25.

Śnieżnik

1425

Masyw Śnieżnika

26.

Śnieżka

1602

Karkonosze

27.

Babia Góra

1725

Beskid Żywiecki

28.

Rysy

2499

TatryPobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Korony Gór Polski
ul. Grochowska 243/245 lok. 53
04-001 Warszawa
tel. (22) 115-26-75
http://kgp.amos.waw.pl
http://kgp.info.pl
e-mail: klub@kgp.info.pl