Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Celem Odznaki jest zapoznanie zuchów, harcerzy, turystów i krajoznawców z postaciami i miejscami związanymi z działalnością Hufca ZHP Lubliniec w latach 1923-1939.

 2. Odznaka jest dwustopniowa:

  • 1. Stopień: miasto Lubliniec (kolor żółty),

  • 2. Stopień: okolice Lublińca (kolor czerwony).

 3. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami PTTK podczas wycieczek indywidualnych lub grupowych.

 4. Okres zdobywania Odznaki jest dowolny.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Ubiegający się o Odznakę powinien udokumentować swoją obecność w poszczególnych miejscach i obiektach wykonując zdjęcia, na których poza obiektem będzie także osoba zdobywająca odznakę.

 2. Zdjęcia należy zamieścić w książeczce potwierdzeń jak do OTP lub KOT, lub w książeczce, kronice wg własnego wzoru, ewentualnie w dokumencie w formacie pdf.

 3. Weryfikację zgłoszeń prowadzi Hufiec ZHP Lubliniec, ul. Sokoła 13, 42-700 Lubliniec, www.lubliniec.zhp.pl, e-mail: hot.lubliniec@gmail.com.

 4. Opłata za Odznakę wynosi 2 zł (odznaka plus kolorowe zaświadczenie).

HOT – Stopień I

Miasto Lubliniec

 1. Tablica pamiątkowa, ul. ks. Konstantego Damrota 11 (Konrad Mańka).

 2. Pomnik – cmentarz wojskowy, ul. Pawła Stalmacha (Wiktoria Niegolewska).

 3. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Pawła Stalmacha 3 (ksiądz pułkownik Jan Szymała).

 4. Budynek, ul. Jana III Sobieskiego 8, dawny budynek Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Lublińcu (Teodor Musielok).

 5. Lipa, przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu, ul. Pawła Stalmacha 14 (Ludwik Klama, Jan Bernard Handy).

 6. Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8 – budynek dawnego Małego Seminarium Duchownego Ojców Oblatów (MDH im. księdza Skorupki, Czesław Bartosz, Henryk Gaczek).

 7. Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza, ul. Jana III Sobieskiego 22 – dawny budynek Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Adama Mickiewicza (MDH im. Tadeusza Kościuszki, Władysław Planetorz).

 8. Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Lublińcu, ul. Pawła Stalmacha 90 (Stanisław Wojciechowski, Stanisław Gawron).

HOT – Stopień II

Okolice Lublińca

 1. Droniowiczki – leśniczówka Łopian (Alojzy Gajek, Eryk Słota).

 2. Koszęcin – ul. Konrada Mańki.

 3. Koszęcin – budynek dworca, ul. Kolejowa 2 (Alojzy Janeczek, Stefan Goniwiecha).

 4. Kalety – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 1 Maja 6 (Emil Myszor, Józef Wąs).

 5. Panoszowo – zespół pałacowo-parkowy Patoka, ul. Szkolna 2.

 6. Woźniki, Czarny Las 8 – Hotel Pałac.

 7. Pusta Kuźnica, ul. Pusta Kuźnica 4.

 8. Lubliniec – bunkier na Górce Kochcickiej (Józef Kowol).


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Hufiec ZHP Lubliniec
Chorągiew Śląska ZHP
ul. Sokoła 13, 42-700 Lubliniec
http://www.lubliniec.zhp.pl
http://www.kokotek.ehost.pl/hot/index.php
e-mail: hot.lubliniec@gmail.com