Załącznik nr 5
do Regulaminu Odznaki Turystycznej „Wieże widokowe gór i pogórzy”

Wykaz obiektów – Wyżyny wschodnie i Polesie

Wykaz obejmuje następujące jednostki fizycznogeograficzne Polski: Roztocze, Wyżyna Lubelska, Wyżyna Wołyńska, Polesie.

Poniższe zestawienie zawiera wykaz miejsc z wieżami lub platformami widokowymi, które zaliczają się do odznaki. Dobór obiektów do kolejnych stopni odznaki pozostaje w gestii uczestnika programu.

Do zdobycia odznaki potrzeba: popularna – 5, brązowa – 15, srebrna – 30, złota – 50 obiektów z poniższego wykazu.

Nr

Miejsce / punkt / obiekt

Mezoregion / pasmo

Szerokość
geograficzna

Długość
geograficzna

Uwagi

ROZTOCZE

E-1

Lipsko-Polesie

Roztocze Środkowe

50.629727

23.2354962

 

E-2

Susiec

Roztocze Środkowe

50.4236108

23.213827

 

E-3

Krasnobród

Roztocze Środkowe

50.5501153

23.2045117

 

E-4

Kamieniołom w Nowinach

Roztocze Środkowe

50.43266

23.1322587

wieża widokowa

E-5

Józefów

Roztocze Środkowe

50.4745686

23.0525481

 

E-6

Zwierzyniec – Biała Góra (Obrocz)

Roztocze Środkowe

50.5883889

22.9973889

 

E-7

Zwierzyniec – Tartaczna Góra

Roztocze Środkowe

50.6143983

22.9887614

 

E-8

Zwierzyniec – stawy Echo

Roztocze Środkowe

50.599239

22.97532

platforma

E-9

Zwierzyniec – stawy Echo

Roztocze Środkowe

50.594084

22.9750192

wieża widokowa

E-10

Jędrzejówka

Roztocze Zachodnie

50.7184323

22.7606571

 

E-11

Hosznia Ordynacka

Roztocze Zachodnie

50.7489372

22.7592221

 

E-12

Frampol (Kopyczyna)

Roztocze Zachodnie

50.6792097

22.683785

 

E-13

Park rekreacji Zoom Natury (Janów Lubelski)

Roztocze Zachodnie

50.6792097

22.683785

 

WYŻYNA WOŁYŃSKA

E-14

Chłopiatyn

Grzęda Sokalska

50.4448593

23.9781513

 

E-15

Dzierążnia

Grzęda Sokalska

50.5758678

23.4418906

 

E-16

Gródek

Kotlina Hrubieszowska

50.7819911

23.9465867

 

E-17

Czermno Tyszowice (grodziszcze)

Kotlina Hrubieszowska

50.6605311

23.7116591

 

WYŻYNA LUBELSKA

E-19

Kornelówka

Kotlina Zamojska

50.7788481

23.3510153

 

E-20

Zamość – nadszaniec bastionu VII

Kotlina Zamojska

50.7164649

23.2565026

 

E-21

Zamość – Bastion I

Kotlina Zamojska

50.7145624

23.2533767

kładki widokowe

E-22

Zamość – dzwonnica katedralna

Kotlina Zamojska

50.717209

23.250936

 

E-23

Wychody

Kotlina Zamojska

50.6528912

23.1404786

 

E-24

Kulików

Kotlina Zamojska

50.7741922

22.9902228

 

E-25

Horodysko

Działy Grabowieckie

50.960329

23.4507679

 

E-26

Suszarnia chmielu w Podzamczu k/Łęcznej

Płaskowyż Świdnicki

51.311785

22.8828044

 

E-27

Łysaków

Płaskowyż Nałęczowski

51.2908382

22.6537204

 

E-28

Donżon na Zamku w Lublinie

Płaskowyż Nałęczowski

51.2503472

22.5724368

 

E-29

Brama Trynitarska w Lublinie

Płaskowyż Nałęczowski

51.2470477

22.5680537

 

E-30

Baszta w Kazimierzu Dolnym

Płaskowyż Nałęczowski

51.3247347

21.952755

 

E-31

Zamek w Kazimierzu Dolnym

Płaskowyż Nałęczowski

51.3235994

21.9502725

 

E-32

Zalew w Chodlu

Obniżenie Chodelskie

51.1199515

22.1215297

 

E-33

Port w Puławach

Małopolski Przełom Wisły

51.4187798

21.9477648

 

E-34

Zamek w Janowcu

Małopolski Przełom Wisły

51.3244876

21.8930322

 

POLESIE WOŁYŃSKIE

E-35

Rezerwat przyrody Brzeźno

Obniżenie Dubieńskie

51.1688866

23.592329

 

E-36

Wola Uhruska

Pagóry Chełmskie

51.3278208

23.6098622

wieża drewniana

E-37

Chełm – dzwonnica bazyliki Narodzenia NMP

Pagóry Chełmskie

51.1313734

23.4805491

 

POLESIE ZACHODNIE

E-18

Orchówek

Dolina Środkowego Bugu

51.5304136

23.5705758

wieża drewniana

E-38

Suchawa – przystań kajakowa

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

51.4990631

23.4300322

 

E-39

Krowie Bagno

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

51.3986609

23.3457138

 

E-40

Bubnów-Czahary

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

51.375273

23.298372

platforma

E-41

Kulczyn (Bagno Bubnów)

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

51.374536

23.2725861

platforma

E-42

Zastawie (Czahary)

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

51.3759078

23.2518289

 

E-43

Wielkopole

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

51.3424025

23.2492433

 

F-1

Bagno Staw

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

51.3515869

23.3217181

wieża drewniana

E-44

Durne Bagno

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

51.4528789

23.229001

wieża drewniana

E-45

Jezioro Wytyckie

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

51.4231667

23.2104225

wieża drewniana

E-46

Stawy Pieszowskie (ścieżka „Perehod”)

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

51.4845322

23.1843817

 

E-47

Lipniak (ścieżka „Obóz powstańczy”)

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

51.4650744

23.1768597

 

E-48

Sumin

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

51.3717353

23.1513272

 

E-49

Jezioro Moszne (ścieżka „Dąb Dominik”)

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

51.4558994

23.1201269

platforma

F-2

Jeziowo Łukie (ścieżka „Spławy”)

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

51.4097733

23.0908656

platforma

E-50

Różanka

Garb Włodawski

51.6167175

23.5419522

wieża drewniana

E-51

Dołhobrody

Garb Włodawski

51.6562782

23.51917

 

F-3

Wieża w Żeliźnie

Wysoczyzna Parczewsko-Kodeńska

51.8718206

22.9476658

wieża drewniana

Liczba obiektów – 54.

W kolumnie „Mezoregion / pasmo” podano mezoregion wg regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski z 2018 r.

Dobór obiektów jest siłą rzeczy subiektywny – pod uwagę wzięto m.in.:

Uwaga – te kryteria to tylko wytyczne, jakimi kierowano się przy wyborze. Nie były one stosowane zero-jedynkowo – to, że jakiś obiekt jest na liście, to zawsze w pełni świadomy i często subiektywny wybór jej autora.


Pobierz Załącznik do Regulaminu Odznaki MS Word lub PDF