Odznaka    Odznaka    Odznaka    Odznaka    Odznaka

Załącznik nr 3
do Regulaminu Odznaki Turystycznej „Wieże widokowe gór i pogórzy”

Wykaz obiektów – Góry Świętokrzyskie

Poniższe zestawienie zawiera wykaz miejsc (punktów / szczytów) z wieżami lub platformami widokowymi, które zaliczają się do odznaki. Dobór obiektów do kolejnych stopni odznaki pozostaje w gestii uczestnika programu.

Do zdobycia odznaki potrzeba: popularna – 1, brązowa – 3, srebrna – 5, złota – 7, platynowa – 9 obiektów z poniższego wykazu.

Nr

Miejsce / punkt / obiekt

Wysokość
[m n.p.m.]

Mezoregion / pasmo

Szerokość
geograficzna

Długość
geograficzna

Uwagi

WYŻYNA KIELECKA

G-1

Gołoborze na Świętym Krzyżu

595

Góry Świętokrzyskie

50.8610872

21.0474664

taras / platforma

G-2

Wieża klasztorna na Świętym Krzyżu

560

Góry Świętokrzyskie

50.8592222

21.0533078

wieża klasztorna

G-3

Klonówka

460

Góry Świętokrzyskie

50.9090406

20.7520117

taras / platforma

G-4

Góra Siniewska

448

Góry Świętokrzyskie

50.9750592

20.4448803

taras / platforma

G-5

Telegraf (Kielce)

408

Góry Świętokrzyskie

50.8378992

20.6439975

taras / platforma

G-6

Zamek w Chęcinach

360

Góry Świętokrzyskie

50.7972622

20.4609881

wieża zamkowa

G-7

Karczówka (Kielce)

319

Góry Świętokrzyskie

50.8684753

20.5903606

wieża klasztorna

G-8

Kadzielnia (Kielce)

295

Góry Świętokrzyskie

50.8612578

20.6170319

taras / platforma

G-9

Daleszyce

280

Góry Świętokrzyskie

50.8154517

20.8228806

wieża drewniana

Liczba obiektów – 9.

W kolumnie „Mezoregion / pasmo” podano mezoregion wg regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski z 2018 r. Tam gdzie uznano to za uzasadnione, podano również nazwę zwyczajową danego pasma.

Dobór obiektów jest siłą rzeczy subiektywny – pod uwagę wzięto m.in.:

Uwaga – te kryteria to tylko wytyczne, jakimi kierowano się przy wyborze. Nie były one stosowane zero-jedynkowo – to, że jakiś obiekt jest na liście, to zawsze w pełni świadomy i często subiektywny wybór jej autora.


Pobierz Załącznik do Regulaminu Odznaki MS Word lub PDF