Załącznik nr 19
do Regulaminu Odznaki Turystycznej „Wieże widokowe niżu polskiego”

Wykaz obiektów – Niziny część wschodnia

Do odznaki zaliczono obiekty znajdujące się na obszarze pasa nizin środkowej i wschodniej Polski – od linii Wisły do granicy wschodniej. Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski teren ten obejmuje leżące w granicach kraju Niziny Środkowopolskie (od linii Wisły na zachodzie) i Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie. Do obszaru tej odznaki nie wchodzi nizinne Polesie, które zostało ujęte w Odznace „Wieże widokowe wyżyn wschodnich i Polesia”).

Poniższe zestawienie zawiera wykaz miejsc (punktów) z wieżami lub platformami widokowymi, które zaliczają się do odznaki. Dobór obiektów do kolejnych stopni odznaki pozostaje w gestii uczestnika programu.

Do zdobycia odznaki potrzeba: popularna – 4, brązowa – 12, srebrna – 25, złota – 40, platynowa – 50 obiektów z poniższego wykazu.

Nr

Miejsce / punkt / obiekt

Mezoregion

Szerokość
geograficzna

Długość
geograficzna

Uwagi

NIZINA PÓŁNOCNOMAZOWIECKA

M-1

Baszta zamku w Ciechanowie

Wysoczyzna Ciechanowska

52.8846865

20.6191195

wieża murowana

M-2

Wieża czerwona Twierdzy Modlin

Wysoczyzna Płońska

52.434656

20.674128

wieża murowana

M-6

Wieża ratuszowa w Pułtusku

Dolina Dolnej Narwi

52.7056239

21.0914785

wieża murowana

M-7

Wieża „Budka” w Rakowie-Czachach

Dolina Dolnej Narwi

53.1321061

22.2054383

wieża drewniana

NIZINA ŚRODKOWOMAZOWIECKA

M-3

Wieża w Pomiechówku

Kotlina Warszawska

52.4731518

20.7330229

wieża drewniana

M-4

Wieża nad Zalewem Bardowskiego w Warszawie

Kotlina Warszawska

52.2692423

21.0993934

wieża metalowa

M-5

Wieża „Bagno Całowanie”

Dolina Środkowej Wisły

52.0117246

21.3533285

wieża drewniana

NIZINA POŁUDNIOWOPODLASKA

M-47

Wieża w Małpim Gaju w Białej Podlaskiej

Równina Łukowska

52.0285467

23.1203575

wieża metalowa

M-48

Wieża Dolina Tyśmienicy

Równina Łukowska

51.7224128

22.6599016

wieża drewniana

M-49

Pomost przy zamku w Liwie

Obniżenie Węgrowskie

52.3734809

21.9700193

taras/platforma

NIZINA PÓŁNOCNOPODLASKA

M-8

Wieża nad Biebrzą w Burzynie

Wysoczyzna Kolneńska

53.2753988

22.4570669

wieża drewniana

M-9

Wieża „Bagno Ławki” w Trzciannem

Kotlina Biebrzańska

53.2996381

22.6040897

wieża drewniana

M-10

Wieża przy Kanale Rudzkim

Kotlina Biebrzańska

53.4852731

22.6275997

wieża drewniana

M-11

Wieża przy Forcie II w Osowcu

Kotlina Biebrzańska

53.4898138

22.6388747

wieża drewniana

M-12

Wieża na Wilczej Górze w Grzędach

Kotlina Biebrzańska

53.5887958

22.842898

wieża drewniana

M-13

Wieża w Goniądzu

Kotlina Biebrzańska

53.4980556

22.7286111

wieża drewniana

M-14

Wieża w Europejskiej Wsi Bocianiej w Pentowie

Dolina Górnej Narwi

53.2082206

22.7377697

wieża drewniana

M-15

Wieża zamku w Tykocinie

Dolina Górnej Narwi

53.2126513

22.7718912

wieża murowana

M-16

Wieża nad Narwią w Tykocinie

Dolina Górnej Narwi

53.2100922

22.7764429

wieża drewniana

M-17

Wieża w siedzibie Narwiańskiego PN w Kurowie

Dolina Górnej Narwi

53.105000

22.7958333

wieża murowana

M-18

Wieża w Kurowie

Dolina Górnej Narwi

53.1043033

22.7972697

wieża drewniana

M-19

Wieża w Waniewie

Dolina Górnej Narwi

53.0769263

22.8189517

wieża drewniana

M-20

Wieża w Kruszewie

Dolina Górnej Narwi

53.113157

22.8221471

wieża metalowa

M-21

Wieża w Śliwnie

Dolina Górnej Narwi

53.0809583

22.8234603

wieża drewniana

M-22

Wieża w Pańkach

Dolina Górnej Narwi

53.1317528

22.8711117

wieża drewniana

M-23

Wieża w Wólce Waniewskiej

Dolina Górnej Narwi

53.066465

22.8808512

wieża drewniana

M-24

Wieża w Uhowie 1

Dolina Górnej Narwi

53.0210647

22.8952292

wieża drewniana

M-25

Wieża w Uhowie 2

Dolina Górnej Narwi

53.002378

22.9024141

wieża drewniana

M-26

Wieża na plaży w Uhowie

Dolina Górnej Narwi

52.9986947

22.9131608

wieża drewniana

M-27

Wieża w Łapach-Szołajdach

Dolina Górnej Narwi

52.9736239

22.9140177

wieża drewniana

M-28

Wieża w Topilcu

Dolina Górnej Narwi

53.0693632

22.9278539

wieża drewniana

M-29

Wieża w Siemieniakowszczyźnie

Dolina Górnej Narwi

52.89995

23.88076

wieża drewniana

M-30

Wieża w Mielniku

Wysoczyzna Drohiczyńska

52.3401226

23.0309574

wieża drewniana

M-31

Wieża kościoła św. Rocha w Białymstoku

Wysoczyzna Białostocka

53.1345583

23.1448142

wieża murowana

M-32

Wieża na Kopnej Górze

Wysoczyzna Białostocka

53.1699734

23.4735135

wieża drewniana

M-33

Wieża w Rudni

Wysoczyzna Białostocka

52.9491947

23.7690481

wieża drewniana

M-34

Wieża w Szuszalewie

Wzgórza Sokólskie

53.7108475

23.3412725

wieża drewniana

M-35

Wieża w Pierekale

Wzgórza Sokólskie

53.2514626

23.606609

wieża drewniana

M-36

„Orla Wieża” w Kruszynianach

Wzgórza Sokólskie

53.18215

23.793226

wieża drewniana

M-37

Wieża w Kruhliku

Równina Bielska

52.9121669

23.7968587

wieża drewniana

M-38

Wieża przy ścieżce „Szlakiem Żubra”

Równina Bielska

52.8256062

23.8023654

wieża drewniana

M-39

Wieża przy drodze Białowieża-Pogorzelce

Równina Bielska

52.7096748

23.8218021

wieża drewniana

M-40

Wieża w uroczysku Kosy Most

Równina Bielska

52.794185

23.8266244

wieża drewniana

M-41

Wieża w Muzeum Białowieskiego PN

Równina Bielska

52.7035859

23.8470131

wieża metalowa

M-42

Wieża na Bulwarach w Białowieży

Równina Bielska

52.7011397

23.8520023

wieża drewniana

M-43

Wieża w Siemianówce

Równina Bielska

52.9017547

23.8557423

wieża drewniana

M-44

Wieża przy ul. Mostowej w Białowieży

Równina Bielska

52.694917

23.8631425

wieża drewniana

M-45

Wieża nad Narewką koło Białowieży

Równina Bielska

52.6901128

23.8786902

wieża drewniana

M-46

Wieża w Miejscu Mocy w Puszczy Białowieskiej

Równina Bielska

52.6830672

23.7754197

wieża drewniana

Liczba obiektów – 49.

W kolumnie „Mezoregion” podano mezoregion wg regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski.

Dobór obiektów jest siłą rzeczy subiektywny – pod uwagę wzięto m.in.:

Uwaga – te kryteria to tylko wytyczne, jakimi kierowano się przy wyborze. Nie były one stosowane zero-jedynkowo – to, że jakiś obiekt jest na liście, to zawsze w pełni świadomy i często subiektywny wybór autora wykazu.


Pobierz Załącznik do Regulaminu Odznaki MS Word lub PDF