Odznaka    Odznaka    Odznaka    Odznaka    Odznaka 1. Odznaka w stopniu popularnym za uczestnictwo we wszystkich projektach górskich Klubu Zdobywców Koron Górskich Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP), czyli:

  • Projekt Podstawowy KZKG RP,

  • Tysięczniki Polskich Gór,

  • Tiara Polskich Gór,

  • Korona Najwybitniejszych Szczytów Czech,

  • Korona Najwybitniejszych Szczytów Słowacji,

  • zweryfikowane minimum 10 odznak dowolnego stopnia z tych koron,

  • uczestnictwo w każdym projekcie nie znaczy, że w każdym projekcie (głównie tych zagranicznych) musicie mieć weryfikacje.

 2. Odznaka brązowa – po spełnieniu powyższych na odznakę popularną, zweryfikowane do najwyższego stopnia, czyli złotego lub platynowego minimum 5 koron górskich.

 3. Odznaka srebrna – analogicznie minimum 10 koron górskich.

 4. Odznaka złota – minimum 15 koron górskich.

 5. Odznaka platynowa – minimum 20 koron górskich.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Zdobywców Koron Górskich
Rzeczypospolitej Polskiej (KZKG RP)
41-710 Ruda Śląska
przegr. poczt. nr 64
http://www.koronygor.pl
http://www.facebook.com/kzkgrp
e-mail: kzkg@koronygor.pl