Odznaka

W 1994 r. minęło 75 lat zorganizowanego ruchu krajoznawczo-turystycznego w szkołach. Jego zaranie nierozerwalnie wiąże się z osobą Leopolda Węgrzynowicza – wspaniałego wychowawcy wielu pokoleń kreatorów krajoznawczej turystyki młodzieży, a zarazem twórcy znakomitego pisma – „Orlego lotu”. Tytuł pisma stał się, dzięki Zarządowi Głównemu PTTK, nazwą odznaki dla liderów młodzieżowej turystyki. Tych, których start na turystycznych ścieżkach i odkrycia krajoznawcze pozwalają prorokować piękny orli lot.

Zarząd Główny PTTK na wniosek Kapituły Odznaczeń i Rady Programowej ZG PTTK d/s młodzieży ustalił, że odznakę przyznają Zarządy Oddziałów PTTK wśród osób do 21. roku życia, których dokonania krajoznawczo-turystyczne uzasadniają przyznanie takiej odznaki. Pierwsze odznaki przyznano i wręczono w 1994 r. Otrzymali je młodzi ludzie, dla których krajoznawcza turystyka jest nie tylko sposobem na życie, ale i formą służby Ojczyźnie. To dzięki takim jak Oni rajdy, spływy i zloty są sprawne i serdeczne. To Oni liderują nowym generacjom wkraczającym na turystyczne szlaki.

W każdym Oddziale PTTK znajdują się regulaminy Odznaki „Orli Lot”. Może więc ci, którzy nie tylko wygrali Turniej ale zorganizowali bądź pomagali zorganizować imprezy krajoznawczo-turystyczne – dzięki decyzji Zarządu Oddziału – będą mogli przypiąć piękną Odznakę „Orli Lot”.