Oprócz odznak turystyki kwalifikowanej i odznak krajoznawczych istnieją w PTTK również tzw. odznaki klubowe. Wśród nich są odznaki przeznaczone tylko dla członków danego klubu, lub takie, do zdobycia których wystarczy uczestniczyć w imprezach organizowanych przez klub ustanawiający odznakę.

OdznakaOdznakaODZNAKA KLUBOWA KTP „BĄBELKI” i jej uzupełnienie – SPECJALNA ODZNAKA SPRAWNOŚCIOWA KTP „BĄBELKI” – mająca 3 stopnie: brązowa, srebrna, złota, przeznaczona jest tylko dla członków Klubu Turystyki Pieszej „Bąbelki” z Gdańska. Zdobycie tej odznaki ma świadczyć o stopniu osobistego zaangażowania danego członka Klubu w działalność turystyczno-krajoznawczą.

Turyści, którzy przeszli całą „WYRYPĘ” organizowaną przez KTP „Bąbelki” mogą zdobyć ODZNAKĘ MARSZU DŁUGODYSTANSOWEGO ŻÓŁTYM SZLAKIEM TRÓJMIEJSKIM „WYRYPA”. Kolorystyka odznaki zależna jest od kierunku marszu. Dla tych, którzy przejechali całą trasę rowerową podczas „WIELKIEJ WYRYPY BĄBLI” przeznaczona jest ODZNAKA „ROWERYPA”.

ODZNAKĘ CZŁAPOKÓW z Cieszyna mającą 4 stopnie: zielona, biała, czerwona i biało-czerwona może zdobyć każdy turysta, który jeździ na wycieczki z CZŁAPOKAMI. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej, jak również nizinnej, podczas wycieczek organizowanych przez CZŁAPOKÓW.

OdznakaODZNAKĘ WYCIECZEK NIEDZIELNYCH KTP „NASZA CHATA” z Gorzowa Wielkopolskiego mającą 9 stopni: brązowa, srebrna, złota, czerwona, zielona, granatowa, żółta, niebieska, czarna może zdobywać każdy, kto odbył wycieczki z KTP „Nasza Chata”. Odznaka ta ma na celu zachęcenie mieszkańców Ziemi Lubuskiej do uprawiania turystyki pieszej jak również poznawania kultury, historii, piękna krajobrazu i przyrody całej Polski.

Odznaka

Osobną grupę stanowią okolicznościowe odznaki klubowe ustanowione dla upamiętnienia powstania i działalności klubu. Przykładem takiej odznaki jest OKOLICZNOŚCIOWA ODZNAKA TURYSTYCZNA XXV LAT InO z HKT TREP PTTK, której celem jest uczczenie 25. lat imprez na orientację organizowanych przez Harcerski Klub Turystyczny „TREP” PTTK z Oddziału PTTK Warszawa Praga Południe, czy też OKOLICZNOŚCIOWA ODZNAKA TURYSTYCZNA V LAT KInO „INOCHODZIEC” ustanowiona przez Zarząd KInO „Inochodziec” z Lublina celem uczczenia pięciolecia działalności Klubu.
Lp.
Nazwa Odznaki
Rok
ustanowienia
Weryfikacja

1.

Jubileuszowa Odznaka „55 lat Koła PTTK nr 1
przy Politechnice Warszawskiej”
2009
Zarząd Koła PTTK nr 1
przy Politechnice Warszawskiej

2.

Jubileuszowa Odznaka „60 lat Koła PTTK nr 1
przy Politechnice Warszawskiej”
2014
Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej

3.

Odznaka CZŁAPOKÓW
?
Grupa turystyczna CZŁAPOKI z Cieszyna

4.

Odznaka Marszu Długodystansowego
Żółtym Szlakiem Trójmiejskim „WYRYPA”
?
KTP „Bąbelki” z Gdańska

5.

Odznaka „ROWERYPA”
?
KTP „Bąbelki” z Gdańska

6.

OOT „30 lat KInO SKRÓTY”
2012
Kapituła Odznaki, Klub InO „SKRÓTY” w Radomiu

7.

OOT „35 lat KInO SKRÓTY”
2017
Kapituła Odznaki, Klub InO „SKRÓTY” w Radomiu

8.

OOT V lat KInO „Inochodziec”
2006
Klub InO „Inochodziec” O/PTTK Lublin

9.

OOT XXV lat InO z HKT TREP PTTK
2002
HKT „TREP” PTTK
O/PTTK Warszawa Praga Południe

10.

Odznaka Wycieczek Niedzielnych KTP „Nasza Chata”
1996
KTP „Nasza Chata” z Gorzowa Wlkp.

11.

Specjalna Odznaka Sprawnościowa KTP „Bąbelki”
1970
KTP „Bąbelki” z Gdańska