Oprócz odznak turystyki kwalifikowanej i odznak krajoznawczych istnieją w PTTK również tzw. odznaki klubowe. Wśród nich są odznaki przeznaczone tylko dla członków danego klubu, lub takie, do zdobycia których wystarczy uczestniczyć w imprezach organizowanych przez klub ustanawiający odznakę.

OdznakaOdznakaORGANIZACYJNA ODZNAKA KLUBOWA KTP „BĄBELKI” i jej uzupełnienie – SPECJALNA ODZNAKA SPRAWNOŚCIOWA KTP „BĄBELKI” – mająca 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty, może być przyznawana tylko w tej kolejności. Odznaka przeznaczona jest tylko dla członków Klubu Turystyki Pieszej „Bąbelki” z Gdańska. Zdobycie tej odznaki ma świadczyć o stopniu osobistego zaangażowania danego członka Klubu w działalność turystyczno-krajoznawczą. Odznaka przyznawana jest przez Zarząd Klubu na wniosek osoby zainteresowanej (członka Klubu).

Turyści, którzy przeszli całą „WYRYPĘ” organizowaną przez KTP „Bąbelki” mogą zdobyć ODZNAKĘ MARSZU DŁUGODYSTANSOWEGO ŻÓŁTYM SZLAKIEM TRÓJMIEJSKIM „WYRYPA”. Kolorystyka odznaki zależna jest od kierunku marszu. Dla tych, którzy przejechali całą trasę rowerową podczas „WIELKIEJ WYRYPY BĄBLI” przeznaczona jest ODZNAKA „ROWERYPA”.

W 1996 r. Klub Turystyki Pieszej „Nasza Chata” z Gorzowa Wielkopolskiego ustanowił OdznakaODZNAKĘ WYCIECZEK NIEDZIELNYCH KTP „NASZA CHATA”. Odznaka ma na celu zachęcenie mieszkańców Ziemi Lubuskiej do uprawiania turystyki pieszej, jak również poznawania kultury, historii, piękna krajobrazu i przyrody całej Polski. Odznaka ma 9 stopni: brązowy, srebrny, złoty, czerwony, zielony, granatowy, żółty, niebieski oraz czarny. Odznakę może zdobywać każdy, kto w dowolnym czasie odbył wycieczki z KTP „Nasza Chata”.

ODZNAKĘ CZŁAPOKÓW z Cieszyna mającą 4 stopnie: zielony, biały, czerwony i biało-czerwony może zdobyć każdy turysta, który jeździ na wycieczki z CZŁAPOKAMI. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej, jak również nizinnej, podczas wycieczek organizowanych przez CZŁAPOKÓW.

Odznaka W 2018 r. Zarząd Klubu Turystów Pieszych „Mikołajek” PTTK Słupsk ustanawił ODZNAKĘ SPRAWNOŚCIOWĄ KTP „MIKOŁAJEK”. Celem ustanowienia odznaki jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie turystyki pieszej wśród członków i sympatyków klubu. Odznaka Sprawnościowa została ustanowiona w trzech klasach: III klasa – „Brązowy Mikołajek”, II klasa – „Srebrny Mikołajek” oraz I klasa – „Złoty Mikołajek” i może być zdobywana tylko w kolejności wymienionych klas, w dowolnym czasie bez ograniczeń wiekowych na terenie całego świata.

Odznaka Osobną grupę stanowią okolicznościowe odznaki klubowe ustanowione dla upamiętnienia powstania i działalności klubu. Przykładem takiej odznaki jest OKOLICZNOŚCIOWA ODZNAKA TURYSTYCZNA XXV LAT InO z HKT TREP PTTK, której celem jest uczczenie 25. lat imprez na orientację organizowanych przez Harcerski Klub Turystyczny „TREP” PTTK z Oddziału PTTK Warszawa Praga Południe, czy też OKOLICZNOŚCIOWA ODZNAKA TURYSTYCZNA V LAT KInO „INOCHODZIEC” ustanowiona przez Zarząd KInO „Inochodziec” z Lublina celem uczczenia pięciolecia działalności Klubu.
Lp.
Nazwa Odznaki
Rok
ustanowienia
Weryfikacja

1.

Jubileuszowa Odznaka „55 lat Koła PTTK nr 1 przy PW”
2009
Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej

2.

Jubileuszowa Odznaka „60 lat Koła PTTK nr 1 przy PW”
2014
Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej

3.

Odznaka „CZŁAPOKÓW”
?
Grupa turystyczna CZŁAPOKI z Cieszyna

4.

Odznaka Marszu Długodystansowego
Żółtym Szlakiem Trójmiejskim „WYRYPA”
?
KTP „Bąbelki” z Gdańska

5.

Odznaka „ROWERYPA”
?
KTP „Bąbelki” z Gdańska

6.

Odznaka Sprawnościowa KTP „Mikołajek”
2018
Klub Turystów Pieszych „Mikołajek” PTTK Słupsk

7.

OOT „20 lat KInO SKRÓTY”
2001
Kapituła Odznaki, Klub InO „SKRÓTY” w Radomiu

8.

OOT „30 lat KInO SKRÓTY”
2012
Kapituła Odznaki, Klub InO „SKRÓTY” w Radomiu

9.

OOT „35 lat KInO SKRÓTY”
2017
Kapituła Odznaki, Klub InO „SKRÓTY” w Radomiu

10.

OOT V lat KInO „Inochodziec”
2006
Klub InO „Inochodziec” O/PTTK Lublin

11.

OOT XXV lat InO z HKT TREP PTTK
2002
HKT „TREP” PTTK
O/PTTK Warszawa Praga Południe

12.

Odznaka Wycieczek Niedzielnych KTP „Nasza Chata”
1996
KTP „Nasza Chata” z Gorzowa Wielkopolskiego

13.

Specjalna Odznaka Sprawnościowa KTP „Bąbelki”
1970
KTP „Bąbelki” z Gdańska