Odznaka   Odznaka   Odznaka

Honorowa Odznaka PTTK – odznaczenie będące najwyższym wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, przyznawane członkom zwyczajnym za aktywną działalność w kadrze Towarzystwa oraz jednostkom organizacyjnym PTTK.

Odznaczenie ustanowione w 1956 r. obecnie wchodzi w skład Systemu wyróżnień i odznaczeń członków i jednostek organizacyjnych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r. Przyznawane jest przez Zarząd Główny PTTK na wniosek władz kół i klubów PTTK (za pośrednictwem zarządu oddziału), zarządów oddziałów, jednostek regionalnych, władz naczelnych PTTK oraz komisji, rad i zespołów Zarządu Głównego PTTK.

Do 2012 r. Honorowa Odznaka PTTK przyznawana była w dwóch stopniach:

Od 2012 r. odznaka przyznawana jest w trzech stopniach:

Odznaczenia winny być wręczane z okazji:

Odznaka ma kształt znaku organizacyjnego PTTK – formę tarczy kompasu z zaznaczonymi 16 kierunkami na okręgu (z przerwami na cztery oznaczenia literowe: N, E, S, W), w którego wewnętrzne koło wpisane są: granice Polski z zielonym wypełnieniem i zaznaczonym biegiem Wisły, biało-czerwona strzałka kompasu (złożona z czterech trójkątów prostokątnych i wychylona w kierunku pomiędzy NNE a NE) oraz biegnący przez środek napis PTTK. Odznaczenie jest wykonane z metalu w kolorze odpowiednio brązowym, srebrnym i złotym, który w części pokryty jest emalią. Do znaku dodane są liście laurowe w jego lewej części – ułożone po okręgu, które częściowo zasłaniają elementy znaku PTTK. Pierwotnie liście laurowe i napis PTTK były nakładane na odznaczenie, obecnie są wykonane z jednolitego materiału. Wraz z odznaką wręczana jest legitymacja.