Kultura na szlaku obowiązuje nas wszystkich! Czy wiesz jak turysta powinien zachować się na szlakach turystycznych, w lesie, w górach, nad wodą, podczas kontaktów z naturą? Czy znasz stare zwyczaje i obrzędy braci turystycznej? Czy wiesz po co i jak znakowane są szlaki turystyczne? Czy wiesz, że utworzony został krajowy system obszarów chronionych, który docelowo ma objąć 1/3 powierzchni kraju (zaplanowano istnienie kilku form obszarów chronionych).

Jeżeli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania to dobrze trafiłeś! Zapoznaj się z poniższymi materiałami, spróbuj zrozumieć „matkę naturę” i szanuj ją, a ona odwdzięczy się Tobie, ukoi stargane codziennymi trudami nerwy i da Ci chwilę spokoju i odprężenia. Odwiedzając puszczańskie ostępy, wspinając się na górskie szczyty, uczestnicząc w spływach i rejsach będziesz mógł podziwiać piękno krajobrazu, cieszyć się ze wszystkiego co Ona Ci da.

Savoir vivre na szlakach pieszych (nizinnych)
Savoir vivre na szlakach górskich
Savoir vivre na szlakach wodnych
Dekalog Turysty
Oznaki lokalnej pogody
Jak rozpoznawać chmury?
Wzywanie pomocy w górach
Górskie Służby Ratownicze

Od początku zorganizowanych form turystyki znakowaniem i konserwacją szlaków turystycznych zajmowały się stowarzyszenia turystyczne. Pierwsze szlaki turystyczne na ziemiach polskich wyznakowało w 1887 roku Towarzystwo Tatrzańskie, następnie prace te kontynuowało Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, a od roku 1950 prowadzi Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze poprzez wyspecjalizowane komisje. Udostępnienie najszerszemu ogółowi społeczeństwa turystycznie atrakcyjnych terenów jest jednym z naczelnych zadań PTTK. Cel ten osiąga Towarzystwo przez utrzymanie sieci znakowanych szlaków turystycznych.


Instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK

10 października 2001 r. podczas konferencji organizatorów VII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego i Zarządzania Ruchem ROADS AND TRAFFIC – Poland 2001 prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Gwidon Wójcik zaprezentował nowy system turystycznych znaków drogowych. Znaki te najprawdopodobniej w 2002 r. pojawią się na polskich drogach i będą stać w pobliżu najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc w naszym kraju.


Nowe znaki turystyczne Polskiej Organizacji Turystycznej

Ochrona przyrody oznacza zachowanie dla obecnych i przyszłych pokoleń wszelkich elementów przyrody. W dobie globalnego i wszechstronnego rozwoju cywilizacyjnego ochrona przyrody to nasz obowiązek. Obowiązek moralny i egzystencjonalny. Jeżeli chcemy obcować z przyrodą, korzystać z jej darów i zachować jej skarby dla przyszłych pokoleń musimy „reanimować jej podupadłe struktury”. Jeżeli w porę byśmy się nie opamiętali, dalej prowadzili rabunkową gospodarkę leśną, nadmierną eksploatację złóż i zaśmiecali naturalne środowisko to już niedługo żylibyśmy w jednym, wielkim śmietniku, a apokaliptyczna wizja naszej planety stałaby się bardziej realna niż można przypuszczać.

Ochrona przyrody
Jan Paweł II o ochronie środowiska naturalnego
Parki Narodowe w Polsce
EUROPARC