Serwis Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego http://www.pttk.pl
Komercyjny Serwis Oddziałów PTTK http://www.pttk.com.pl
Oddziały PTTK http://oddzialy.pttk.pl
Obiekty PTTK http://obiekty.pttk.pl
Katalog Stron Turystycznych http://katalog.pttk.pl
Szlaki turystyczne w Polsce http://szlaki.pttk.pl
Sklep Internetowy PTTK http://sklep.pttk.pl
Gościniec PTTK – kwartalnik http://gosciniec.pttk.pl
Przewodnicy w PTTK http://przewodnicy.pttk.pl
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie http://cotg.pttk.pl
Komisja Działalności Podwodnej PTTK http://www.kdp-pttk.org.pl
Słownik Krajoznawczy, System Odznak PTTK, OKP http://www.krajoznawca.eu

EWV – Europäische Wandervereinigung (Europejski Związek Wędrownictwa) http://www.era-ewv-ferp.org
AIT – Alliance Internationale de Tourisme (Międzynarodowy Związek Turystyczny) http://www.aitgva.ch
NFI – Naturfreunde International (Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyjaciół Przyrody) http://www.nfi.at
CMAS – Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques – World Underwater Federation
(Światowa Konfederacja Działalności Podwodnej) http://www.cmas2000.org
EUROPARC Federation – Federation of Nature and National Parks of Europe (Europejska Federacja Parków Narodowych i Krajobrazowych) http://www.europarc.org
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/index.php?lang=pl

WOŚP – Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy http://www.wosp.org.pl
Sklepik Internetowy Fundacji WOŚP http://www.sklepik.wosp.org.pl

GOPR – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe http://www.gopr.pl
TOPR – Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe http://www.topr.pl
Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska http://www.malta-sluzba.med.pl
PAH – Polska Akcja Humanitarna http://www.pah.org.pl
Polska Strona Głodu – Program „Pajacyk” http://www.pajacyk.pl
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce http://www.filantropia.org.pl
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu http://www.wolontariat.ngo.pl

PARKI NARODOWE W POLSCE:
Babiogórski Park Narodowy:
Białowieski Park Narodowy:
Biebrzański Park Narodowy:
Bieszczadzki Park Narodowy:
Park Narodowy „Bory Tucholskie”:
Drawieński Park Narodowy:
Gorczański Park Narodowy:
Park Narodowy Gór Stołowych:
Kampinoski Park Narodowy:
Karkonoski Park Narodowy:
Magurski Park Narodowy:
Narwiański Park Narodowy:
Ojcowski Park Narodowy:
Pieniński Park Narodowy:
Poleski Park Narodowy:
Roztoczański Park Narodowy:
Słowiński Park Narodowy:
Tatrzański Park Narodowy:
Park Narodowy „Ujście Warty”:
Wielkopolski Park Narodowy:
Wigierski Park Narodowy:
Woliński Park Narodowy:

http://www.mos.gov.pl/kzpn
http://www.bgpn.pl
http://www.bpn.com.pl
http://www.biebrza.org.pl
http://www.bdpn.pl
http://www.park.borytucholskie.info
http://www.dpn.pl
http://www.gpn.pl
http://www.pngs.pulsar.net.pl
http://www.kampinoski-pn.gov.pl
http://www.kpnmab.pl
http://www.magurskipn.pl
http://www.npn.pl
http://www.opn.pan.krakow.pl
http://www.pieninypn.pl
http://www.poleskipn.pl
http://www.roztoczanskipn.pl
http://www.slowinskipn.pl
http://www.cyf-kr.edu.pl/tpn
http://www.pnujsciewarty.gov.pl
http://www.wielkopolskipn.pl
http://wigry.win.pl
http://www.wolinpn.pl


LOP – Liga Ochrony Przyrody http://www.lop.org.pl
UNESCO – Światowe Rezerwaty Biosfery http://www.unesco.org/mab
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie http://www.zoo.waw.pl
Miejski Ogród Zoologiczny we Wrocławiu http://www.zoo.wroclaw.pl
Zielone znaki http://www.zieloneznaki.pl