SPRAWOZDANIE

z działalności Koła PTTK nr 24 „MSW” działającego przy

108 Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej „Dreptaki”

im. prof. Romana Kobendzy

za rok 2000

 

          Obecnie Koło PTTK nr 24 „MSW” d. przy 108 GDH „Dreptaki” liczy 35 członków. W dniu 2 grudnia 2000 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła, na którym dokonano wyboru władz:

          ZARZĄD KOŁA:

1.      Kol. Roman Orlicz – prezes

2.      Kol. Łukasz Wolan – v-ce prezes

3.      Kol. Krzysztof Rogoziński – v-ce prezes

4.      Kol. Łukasz Chojnowski – sekretarz

5.      Kol. Norbert Adamiec – skarbnik

6.      Kol. Mariusz Rogoziński – członek

7.      Kol. Michał Wójcik – członek

          KOMISJA REWIZYJNA:

1.      Kol. Mariusz Kowalczyk – przewodniczący

2.      Kol. Bartłomiej Maksalon – sekretarz

3.      Kol. Miłosz Grzesik – członek

          W roku 2000 odbyły się ogółem 23 imprezy turystyki kwalifikowanej, krajoznawcze (w tym 4 obozy, 8 pieszych nizinnych, 5 górskich, 1 kolarska, 1 kajakowa, 2 na orientację, 2 krajoznawcze) oraz 3 imprezy cykliczne (spotkanie biblioteczne, prelekcja z przezroczami oraz wystawa). W imprezach tych brało udział 669 osób – członków koła oraz 27 zaproszonych gości.

          Ponad to przedstawiciele naszego koła uczestniczyli w imprezach organizowanych przez inne jednostki PTTK oraz inne organizacje:

Zlocie Turystów Wolskich – organizowanym przez Oddział Wolski PTTK,

Rajdzie na Warszawską Odznakę Turystyczną (WOK) – organizowanym przez HKT PTTK „Wyga” przy Komendzie Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy,

Rajdzie „Na raty” – organizowanym przez HKT PTTK „Wyga”,

Kursie Organizatora Turystyki (OT) i Młodzieżowego Organizatora Turystyki (MOT) oraz wychowawcy kolonijnego – organizowanym przez HKT PTTK „Wyga” przy współudziale Komendy Stołecznej ZHP i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

          W okresie ferii zimowych zorganizowaliśmy obóz zimowy na terenie Kotliny Kłodzkiej. Trasa zimowiska obejmowała m. in. Góry Sowie, Góry Stołowe, Góry Bystrzyckie, Masyw Śnieżnika, Obniżenie Kudowy.

          W czasie wakacji ’2000 odbyły się trzy obozy. Trasa pierwszego obejmowała m. in. Góry Malbork, Olsztyn, Ruciane-Nida, Wielkie Jeziora Mazurskie; Góry Sowie, Góry Stołowe, Góry Bystrzyckie, Góry Orlickie, Masyw Śnieżnika, Obniżenie Kudowy oraz Adrspaske Skały na terenie Czech. Odbyły się wycieczki do Nowej Rudy, Kłodzka, Kudowy Zdrój, Kletna, Pragi Czeskiej. Zwiedziliśmy m. in. Muzeum Zamkowe w Malborku, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, podziemną fabrykę w Walimiu, Jaskinię „Niedźwiedzią” w Kletnie, Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, rezerwat skalny „Szczeliniec Wielki” oraz „Błędne Skały”, rezerwat „Adrśpaśke Skaly”, zabytki Pragi – stolicy Republiki Czeskiej. Drugi obóz odbył się na terenie Wielkich Jezior Mazurskich; trzeci w Górach Świętokrzyskich (m. in. Łysica, Święty Krzyż).

          Imprezy piesze odbyły się na następujących trasach:

·        KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO:

1.      Dziekanów Leśny – rez. Sieraków im. prof. Romana Kobendzy – Mogilny Mostek – cm. Palmiry – Pociecha – Truskaw, trasa okol o 12,8 km.

2.      Szlak Wołodyjowskiego: Babice – Izabelin – Lipków, trasa około 7,5 km.

3.      Zaborów – Wiktorów – Zaborów Leśny – Mogiła Powstańc6w 1863r. – Karczmisko – Paśniki – Truskaw, trasa około 12,6 km.

4.      Truskaw – Truskawska Droga – Zaborów Leśny – Mały Truskaw – Szeroka Warszawska Droga – Lipków – Laski, trasa około 14,9 km.

5.      Leszno – Tomczyk – Wierszowska Droga – cm. Wiersze – Długa Góra – Mogiła Powstańców 1863r. – rez. Zaborów Leśny – Truskaw, trasa około 18,6 km.

·        MAZOWIECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO:

1.      Otwock – Torfy – Biała Góra – Okoły – Pogorzel Warszawska, trasa około 14,3 km.

2.      Celestynów – Sępochów – Dolina Świdra – Kołbiel, trasa około 12,4 km.

·        CHOJNOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO:

1.      Zalesie Górne – Uroczysko Stephena – Orzeszyn – rez. Pilawski Grąd – Pilawa – rez. Obory – Konstancin-Jeziorna, trasa około 18,2 km.

Odbyły się następujące wycieczki krajoznawcze:

1.      Warszawa – Trakt Królewski.

2.      Łowicz (m. in. Muzeum Regionalne, zabytki sakralne, ruiny zamku).

Zorganizowaliśmy również 2 imprezy na orientację:

1.      Lasek Bemowski.

2.      Puszcza Kampinoska.

Odbyły się 3 imprezy górskie:

1.      Kotlina Kłodzka (m. in. Góry Sowie, Góry Stołowe, Masyw Śnieżnika).

2.      Beskid Żywiecki (m. in. Jaworzyna, Pilsko, Lipowska, Muzeum Ziemi Żywieckiej; zamki w Bielsku, Żywcu i Cieszynie).

3.      Góry Świętokrzyskie (m. in. Łysica. Św. Krzyż, Chęciny – zamek, Jaskinia „Raj”.

          Przeprowadzono prelekcję z przezroczami – „Zabytki Warszawy – dawniej i dziś”. Zorganizowaliśmy doroczne spotkanie biblioteczne, mające na celu popularyzację wśród członków koła księgozbioru biblioteki turystycznej „WAGANT”. Odbyła się „XIV Giełda Hobbystów-Kolekcjonerów”.

W roku 2000 członkom naszego koła przyznano następujące odznaki:

·        Odznaka Turystyki Pieszej (OTP) w stopniu:

        popularnym – 7 osób

        brązowym – 4 osoby

·        Odznaka Turystyki Górskiej (GOT) w stopniu:

        popularnym – 8 osób

        brązowym – 6 os6b

·        Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza (MOK): 7 osób

·        Warszawska Odznaka Krajoznawcza (WOK) w stopniu:

        popularnym – 12 osób

        brązowym – 10 osób

·        Regionalna Odznaka Krajoznawcza (ROK) w stopniu:

        srebrnym – 5 osób

·        Odznaka „Młodzi Silni Weseli” (OMSW) w stopniu:

        brązowym – 5 osób

        srebrnym – 2 osoby

FINANSE:

WPŁYWY:

Saldo z poprzedniego roku .......................................................................................

19,78

Saldo z zimowiska ’2000 .........................................................................................

6,58

Saldo z obozu letniego ’2000 ...................................................................................

26,10

Wpływy za składek członkowskich 32 os. x 10,00 ...................................................

350,00

RAZEM:

402,46

WYDATKI:

Znaczki członkowskie 25 szt. x 5,00 ........................................................................

125,00

Legitymacje członkowskie 20 szt. x 1,00 ..................................................................

20,00

Leki uzupełniające do apteczki polowej ....................................................................

27,87

Artykuły biurowe .....................................................................................................

8,40

Opłaty pocztowe .....................................................................................................

10,60

RAZEM:

191,87

Pozostałe saldo – 210,59 PLN pozostaje w kasie koła do wykorzystania w roku 2001.

          Wielokrotnie zwracaliśmy się do władz Oddziału Wolskiego PTTK o pomoc w naszej działalności i nigdy nam nie odmówiono. Zawsze mogliśmy na Was liczyć (m. in. bezpłatne wypożyczanie sprzętu turystycznego na imprezy organizowane przez nasze środowisko oraz udostępnianie konta bankowego Oddziału na przelewy sponsor6w dofinansowujące naszą działalność statutową). DZIĘKUJEMY !

Na tym sprawozdanie zakończono.–

 

Z turystycznym pozdrowieniem i harcerskim

CZUWAJ!

 

 

PREZES

Koła PTTK nr 24 „MSW”

 

phm. Roman Henryk Orlicz

 

 Warszawa, dnia 8 stycznia 2001 r.