SPRAWOZDANIE

z działalności Koła PTTK nr 24 „MSW” działającego przy

108 Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej „Dreptaki”

im. prof. Romana Kobendzy

za rok 1999

 

          Obecnie Koło PTTK nr 24 "MSW" d. przy 108 GDH "Dreptaki" liczy 32 członków. Na koniec 1998 roku Zarząd Koła działał w składzie:

1.      Dh. phm. Roman Orlicz – prezes

2.      Dh. HO Bartłomiej Maksalon – v-ce prezes

3.      Dh. HO Mariusz Kowalczyk – v-ce prezes

4.      Dh. ćwik Michał Świtaj – sekretarz

5.      Dh. sam. Kamila Bartnicka – skarbnik

6.      Dh. pwd. Włodzimierz Kęska – członek

7.      Kol. Łukasz Golonko – członek

          W trakcie trwania kadencji kol. Łukasz Golonko złożył swoją rezygnację, która została przez zarząd przyjęta. Zarząd dokooptował do swojego składu kol. Łukasza Wolana.

          W roku 1999 odbyło się ogółem 19 imprez turystyki kwalifikowanej, krajoznawczych (w tym 3 obozy, 7 pieszych nizinnych, 3 górskie, 2 na orientację, 4 krajoznawcze) oraz 3 spotkania cykliczne (spotkanie biblioteczne, prelekcji z przezroczami oraz wystawa). W imprezach tych brało udział ogółem 607 osób członków koła oraz 23 zaproszonych gości.

          Ponad to przedstawiciele naszego kola brali udział w imprezach organizowanych przez inne jednostki PTTK oraz inne organizacje:

·        Zlocie Turystów Wolskich – organizowanym przez Oddział Wolski PTTK,

·        Rajdzie „Wokowskim” na WOK – organizowanym przez HKT PTTK „Wyga” przy Komendzie Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy,

·        Rajdzie „Na raty” – organizowanym przez HKT PTTK „Wyga”,

·        Kursie Organizatora Turystyki i Młodzieżowego Organizatora Turystyki oraz wychowawcy kolonijnego – organizowanym przez HKT PTTK „Wyga” przy współudziale Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP i Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

          W okresie ferii zimowych zorganizowaliśmy obóz zimowy na terenie Kotliny Kłodzkiej. Trasa zimowiska obejmowała m. in. Góry Sowie, Góry Stołowe, Masyw Śnieżnika, Obniżenie Kudowy.

          W czasie wakacji ’99 odbyły się 2 obozy. Trasa pierwszego obozu obejmowała m. in. Góry Sowie, Góry Stołowe, Masyw Śnieżnika, Malbork, Olsztyn, Ruciane-Nida: odbyły się wycieczki do podziemnej fabryki w Walimiu, jaskini „Niedźwiedziej” w Kletnie, Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, Kłodzka, Kudowy-Zdroju, Muzeum Zamkowego w Malborku, Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego: drugi obóz odbył się na terenie Wielkich Jezior Mazurskich.

Imprezy piesze odbyły się na następujących trasach:

KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO:

1.      Dziekanów Leśny – rez. Sieraków im. prof. Romana Kobendzy – Mogilny Mostek – cm. Palmiry – Pociecha – Truskaw, trasa około 12,8 km.

2.      Sieraków – Izabelin – Hornówek – Lipków – Laski – ur. Opaleń – Wólka Węglowa, trasa około 13,6 km.

3.      Dąbrowa Leśna – Nadłuże – rez. Sieraków – Na Miny – Dziekanów Leśny, trasa około 8,5 km.

4.      Szlak Wołodyjowskiego: Babice – Izabelin – Lipków, trasa około 7,5 km.

CHOJNOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO:

1.      Zalesie Górne – Uroczysko Stephena – rez. Chojnów – Zimne Doły – Zalesie Dolne – Piaseczno, trasa około 17,5 km.

MAZOWIECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO:

1.      Celestynów – Biel – rez. Torfy – Karczew, trasa około 15,2 km.

2.      Celestynów – Radzyń – Dąbrówka – Okoły – Śródborów, trasa około 11,6 km.

Odbyły się następujące wycieczki krajoznawcze:

1.      Warszawa – Trakt Królewski.

2.      Kotlina Kłodzka z bazą w Dusznikach Zdrój (m. in. Góry Orlickie, Góry Stołowe, Góry Sowie, Masyw, Śnieżnika, Obniżenie Kudowy).

3.      Kraków i okolice (m. in. Wieliczka, Ojcowski Park Narodowy: Ojców, Pieskowa Skała, dolina Prądnika).

4.      „Perły Mazowsza” (m. in. Czerwińsk nad Wisłą, Opinogóra, Pułtusk, Ciechanów).

Zorganizowaliśmy również 2 imprezy na orientację:

1.      Lasek Bemowski.

2.      Puszcza Kampinoska.

Odbyły się 3 imprezy górskie:

1.      Góry Świętokrzyskie (m. in. Łysica, Św. Krzyż, Chęciny, Jaskinia „Raj”.

2.      Karkonosze (m in. Masyw Śnieżki, okolice Karpacza, Jelenia Góra).

3.      Beskid Śląski (m. in. Klimczok, Skrzyczne).

Przeprowadzono prelekcję z przezroczami – „Zabytki stolicy”.

Zorganizowaliśmy doroczne spotkanie biblioteczne, mające na celu popularyzację wśród członków koła księgozbioru biblioteki turystycznej „WAGANT”.

Odbyła się „XIII Giełda Hobbystów-kolekcjonerów”.

W roku 1999 członkom naszego koła przyznano następujące odznaki:

1.      Odznaka Turystyki Pieszej (OTP) w stopniu:

        Popularnym – 8 szt.

        Brązowym – 5 szt.

2.      Odznaka Turystyki Górskiej (GOT) w stopniu:

        Popularnym – 7 szt.

        Brązowym – 7 szt.

3.      Warszawska Odznaka Krajoznawcza (WOK) w stopniu:

        Popularnym – 10 szt.

        Brązowym – 8 szt.

4.      Regionalna Odznaka Krajoznawcza (ROK) w stopniu:

        Srebrnym – 5 szt.

5.      Odznaka „Młodzi Silni Weseli” (OMSW) w stopniu:

        Brązowym – 5 szt.

        Srebrnym – 3 szt.

        Złotym – 2 szt.

6.      Odznaka „Za zasługi dla turystyki” – 1 szt.

 

FINANSE:

 

WPŁYWY:

Wpływy za składek członkowskich 32 os. x 9,00 .....................................................

288,00

WYDATKI:

Znaczki członkowskie 20 szt. x 5,00 ........................................................................

100,00

Legitymacje 10 szt. x 1,00 .......................................................................................

10,00

Usługi ksero ............................................................................................................

7,50

Taśmy do maszyny do pisania ..................................................................................

48,32

Dofinansowanie obozu wędrownego w lecie ............................................................

43,40

Certyfikaty potwierdzające zdobycie Śnieżnika Kłodzkiego ......................................

59,00

RAZEM:

268,22

Pozostałe saldo do wykorzystania w roku 2000.

          Wielokrotnie zwracaliśmy się do władz Oddziału Wolskiego PTTK o pomoc w naszej działalności i nigdy nam nie odmówiono. Zawsze mogliśmy na Was liczyć (m. in. bezpłatne wypożyczenie sprzętu turystycznego na imprezy organizowane przez nasze środowisko oraz udostępnienie konta bankowego Oddziału na przelewy sponsorów dofinansowujące naszą działalność statutową).

DZIĘKUJEMY!

Na tym sprawozdanie zakończono.–

 

Z turystycznym pozdrowieniem i harcerskim

CZUWAJ!

 

 

PREZES

Koła PTTK nr 24 „MSW”

 

phm. Roman Henryk Orlicz

 

 Warszawa, dnia 31 grudnia 1999 r.