SPRAWOZDANIE

z działalności Koła PTTK nr 24 „MSW” działającego przy

108 Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej „Dreptaki”

im. prof. Romana Kobendzy

za rok 1997

 

          Obecnie Koło PTTK nr 24 „MSW” przy 108 GDH „Dreptaki” liczy 32 członków. Na koniec 1996 roku Zarząd Koła działał w składzie:

1.      Dh. phm. Roman Orlicz – prezes

2.      Dh. h.o. Bartłomiej Maksalon – v-ce prezes

3.      Dh. ćwik Michał Świtaj – sekretarz

4.      Dh. sam. Kamila Bartnicka – skarbnik

5.      Dh. pwd. Włodzimierz Kęska – członek

6.      Dh. Marcin Żmijewski – członek

7.      Dh. Michał Kowalski – członek

W trakcie trwania kadencji dh Michał Kowalski złożył swoją rezygnację, którą zarząd przyjął, dokooptowując jednocześnie do swojego składu kol. Łukasza Golonko.

          W 1997 roku odbyło się ogółem 18 imprez (w tym: 7 pieszych, 3 górskie, 3 krajoznawcze, 2 na orientację i 3 inne – spotkanie biblioteczne, prelekcja z przeźroczami oraz wystawa). W imprezach tych brało udział ogółem 536 osób – członków koła oraz 16 zaproszonych gości.

          Ponad to przedstawiciele naszego koła brali udział w imprezach organizowanych przez inne jednostki PTTK oraz inne organizacje:

        Zlocie Turystów Wolskich – organizowanym przez Oddział Wolski PTTK,

        Rajdzie „Wokowskim” na WOK – organizowanym przez HKT „WYGA” przy Komendzie Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy,

        Rajdzie „Na raty” – organizowanym przez HKT „WYGA”,

        Jesiennym Zlocie Turystów Wolskich – organizowanym przez Oddział Wolski.

          W okresie wakacji ’97 zorganizowaliśmy obóz wędrowny na terenie Karkonoszy i Gór Czeskich. Trasa obozu obejmowała m. in. Masyw Śnieżki, okolice Karpacza, Szklarskiej Poręby, Jeleniej Góry oraz Karkonosě i Jizerskě Hory po stronie czeskiej.

Imprezy piesze odbyły się na następujących trasach:

KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO:

a)      Dziekanów Leśny – Młyńsko – rez. Sieraków – Mogilny Mostek – Palmiry, cmentarz ofiar terroru hitlerowskiego – Ćwikowa Góra – Pociecha – Krzyż Jerzyków 1944 r. – rez. Niepust – Niepustowe Łyse Góry – Truskaw, trasa około 13 km.

b)      Wólka Węglowa – Opaleń – Łużowa Droga – Łuża – rez. Łuże – Góra Ojca – Laski – Izabelin B – Lipków – Hornówek – Izabelin C – Sieraków, trasa około 14 km.

c)      Dąbrowa Leśna – Młocińska Droga – Łuża – rez. Łuże – Łużowa Góra – Młyńska Droga – Nadłuże – rez. Sieraków im. prof. Romana Kobendzy – Na Miny – Żydowskie – Dziekanów Leśny, trasa około 9 km.

d)      Izabelin C – Hornówek – Lipków Szeroka Warszawska Droga – Lisia Góra – Buda – Zaborów Leśny – Kalisko – Droga do Gaci – Wyględy Górne – Wiktorów, cmentarz ofiar terroru hitlerowskiego – Zaborów, trasa około 15 km.

MAZOWIECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO:

a)      Otwock – Soplicowo – Torfy – rez. „Na Torfach” – Biała Góra – Okoły – Pogorzel Warszawska, trasa około 14 km.

b)      Celestynów – Radzyń – Jeziorko – Dąbrówka – Okoły – Soplicowo – Śródborów, trasa około 12 km.

CHOJNOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO:

a)      Zalesie Górne – Uroczysko Nowinki – Kamień Stephena – Uroczysko Stephena – rez. Chojnów – Zimne Doły – Zalesie Dolne – Piaseczno, trasa około 17 km.

Odbyły się następujące wycieczki krajoznawcze:

1.      Warszawa – Trakt Królewski.

2.      Kraków i oko1ice (m. in. Wieliczka, Ojców).

3.      Olsztyn i okolice (m. in. Grunwald, Olsztynek).

Zorganizowa1iśmy również 3 imprezy na orientację:

        Lasek Bemowski,

        Chojnowski Park Krajobrazowy,

        Puszcza Kampinoska, (zawody podczas imprezy KPNc).

Odbyły się 3 imprezy górskie:

1.      Kotlina Kłodzka (m. in. Góry Sowie, Góry Stołowe, Obniżenie Kudowy).

2.      Karkonosze (m. in. Masyw Śnieżki, oko1ice Karpacza, Jeleniej Góry).

3.      Góry Świętokrzyskie (m. in. Kie1ce – Kawęczyzna, Św. Krzyż, Chęciny, Jaskinia Raj, Łysica).

Przeprowadzono pre1ekcję z przeźroczami – „Warszawa wczoraj i dziś”.

Zorganizowaliśmy spotkanie biblioteczne mające na celu popularyzację wśród członków koła księgozbioru biblioteki turystycznej „WAGANT”.

Odbyła się „XI Giełda Hobbystów-Kolekcjonerów”.

W roku 1997 członkom naszego koła przyznano następujące odznaki:

1.      Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza (MOK) – 9 szt.

2.      Odznaka Turystyki Pieszej (OTP) w stopniu:

        popularnym – 8 szt.

        brązowym – 3 szt.

3.      Górska Odznaka Turystyczna (GOT) w stopniu:

        popularnym – 5 szt.

        brązowym – 6 szt.

4.      Warszawska Odznaka Krajoznawcza (WOK) w stopniu:

        popularnym – 16 szt.

        brązowym – 8 szt.

5.      Odznaka „Młodzi Silni Weseli” w stopniu:

        brązowym – 4 szt.

        srebrnym – 2 szt.

          Na bazie naszych wieloletnich doświadczeń opracowaliśmy opisy kilkunastu tras pieszych i wydaliśmy nakładem HKT „WYGA” – „PRZEWODNIK – Podwarszawskie szlaki piesze”, (egz. w załączeniu).

          Dh pwd. Włodzimierz Kęska na ostatnim Zjeździe Oddziału Wolskiego PTTK został wybrany w skład Zarządu Oddziału.

          Wielokrotnie zwracaliśmy się do władz Oddziału Wolskiego o pomoc w naszej działalności i nigdy nam nie odmówiono. Zawsze na Was możemy liczyć – DZIĘKUJEMY! (m. in. bezpłatne udostępnienie sprzętu turystycznego oraz konta bankowego na przelewy sponsorów na działalność statutową Koła nr 24 „MSW”).–

 

Z turystycznym pozdrowieniem i harcerskim

CZUWAJ!

 

 

PREZES

Koła PTTK nr 24 „MSW”

 

phm. Roman Henryk Orlicz

 

 

Warszawa, dnia 31 grudnia 1997 r.