SPRAWOZDANIE

z działalności Koła PTTK nr 24 „MSW” działającego przy

108 Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej „Dreptaki”

im. prof. Romana Kobendzy

za rok 1996

 

          Obecnie Koło PTTK nr 24 „MSW” działające przy 108 GDH „Dreptaki” im. prof. Romana Kobendzy liczy 34 członków. Na koniec 1995 roku Zarząd Koła działał w składzie:

1.      Dh. phm. Roman Orlicz – prezes

2.      Dh. HO Bartłomiej Maksalon – v-ce prezes

3.      Dh. pwd. Włodzimierz Kęska – v-ce prezes

4.      Dh. ćwik Michał Świtaj – sekretarz

5.      Dh. sam. Kamila Bartnicka – skarbnik

6.      Dh. Marcin Żmijewski – członek

W trakcie trwania kadencji dh ćwik Tomasz Sawiak i dh ćwik Maciej Mazur złożyli swoją rezygnację, którą zarząd przyjął, dokooptowując jednocześnie do swojego składu dh. Marcina Żmijewskiego.

          W dniu 29 listopada 1996 r. odbyło się Walne Zebranie Koła, które przyjęło sprawozdanie zarządu oraz ustaliło kierunki działania na okres kadencji. Wybrany przez Walne Zebranie zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

1.      Dh phm. Roman Orlicz – prezes

2.      Dh h.o. Bartłomiej Maksalon – v-ce prezes

3.      Dh ćwik Michał Świtaj – sekretarz

4.      Dh. sam. Kamila Bartnicka – skarbnik

5.      Dh pwd. Włodzimierz Kęska – członek

6.      Dh Marcin Żmijewski – członek

7.      Dh Michał Kowalski – członek

          W 1996 roku odbyło się ogółem 19 imprez w tym: 6 pieszych, 3 górskie, 4 krajoznawcze, 3 na orientację i 3 inne (spotkanie biblioteczne, prelekcja z przeźroczami oraz wystawa). W imprezach tych brało udział ogółem 580 osób.

          Ponad to przedstawiciele naszego koła brali udział w imprezach organizowanych przez inne jednostki PTTK oraz inne organizacje:

        Zlocie Turystów Wolskich – organizowanym przez Oddział Wolski PTTK,

        Rajdzie pieszym do Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – organizowanym przez Oddział Wolski PTTK,

        Rajdzie „Wokowski” na WOK – organizowanym przez HKT „Wyga” przy Komendzie Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy,

        Rajdzie „Na raty” – organizowanym przez HKT „Wyga”,

        Ogólnopolskim Zlocie Grunwaldzkim – organizowanym przez Komendę Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu oraz Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich”.

          W okresie wakacji ’96 zorganizowaliśmy Obóz Wędrowny na terenie Kotliny Kłodzkiej oraz Warmii i Mazur. Trasa obozu obejmowała m. in. Góry Sowie. Masyw Śnieżnika, Góry Stołowe, Grunwald, Olsztyn oraz Ruciane-Nida.

Imprezy piesze odbyły się na następujących trasach:

Kampinoskiego Parku Narodowego:

a)      Truskaw – rez. Zaborów Leśny – Mogiła Powstańców 1863r. – Karczmisko – cm. Palmiry – Krzyż Jerzyków 1944r. – Truskaw, trasa około 13 km.

b)      Wólka Węglowa – ur. Opaleń – ur. Łuża – rez. Łuże – Laski – cm. Laski – Izabelin B – Lipków – Hornówek – Izabelin C, trasa około 13 km.

c)      Truskaw – rez. Zaborów Leśny – Mogiła Powstańców 1863r. – cm. Wiersze – ur. Debły – Wierszowska Droga – ur. Tomczyk – Leszno, trasa ok. 17 km.

d)      Zaborów – cm. Wiktorów – Trzy Domy – Droga do Gaci – rez. Zaborów Leśny – Buda – Lisia Góra – Lipków – Izabelin B – cm. Laski – Laski, trasa około 11,5 km.

Mazowieckiego Parku Krajobrazowego:

a)      Otwock – leś. Torfy – rez. Na Torfach – Biała Góra – Okoły – Pogorzel Warszawska, trasa około 12 km.

Odbyły się następujące wycieczki krajoznawcze:

1.      Warszawa – Trakt Królewski.

2.      Warszawa – „Szlakami Powstań Narodowych”.

3.      Kraków i okolice (m. in. Pieskowa Skała, Ojców, Wieliczka).

4.      Poznań i okolice (m. in. Wielkopolski Park Narodowy, Kurnik).

Zorganizowaliśmy również trzy imprezy na orientację:

        Chojnowski Park Krajobrazowy,

        Lasek Bemowski,

        Puszcza Kampinoska.

Odbyły się 3 imprezy górskie:

1.      Kotlina Kłodzka (m. in. Góry Bystrzyckie, Góry Stołowe, Masyw Śnieżnika – Jaskinia Niedźwiedzia).

2.      Góry Świętokrzyskie (m. in. Św. Krzyż, Chęciny, Jaskinia Raj, Kielce).

3.      Góry Sowie (m. in. Walim – sztolnie) oraz Góry Stołowe (m. in. rez. Szczelinie Wielki i rez. Błędne Skały).

Przeprowadzono prelekcję z przeźroczami – „Zabytki Warszawy”. Zorganizowano spotkanie biblioteczne mające na celu spopularyzowanie wśród członków koła księgozbioru biblioteki „WAGANT”. Odbyła się „X Giełda Hobbystów-Kolekcjonerów”.

W roku 1996 członkom naszego koła przyznano następujące odznaki:

1.      Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza (MOK) – 14 szt.

2.      Odznaka Turystyki Pieszej (OTP) w stopniu:

        popularnym – 6 szt.

        brązowym – 2 szt.

3.      Górska Odznaka Turystyczna (GOT) w stopniu:

        popularnym – 11 szt.

        brązowym – 5 szt.

4.      Odznaka regionalna „Turysta Dolnego Śląska” (TDŚ) w stopniu:

        brązowym – 10 szt.

5.      Warszawska Odznaka Krajoznawcza (WOK) w stopniu:

        popularnym – 18 szt.

        brązowym – 2 szt.

6.      Odznakę „Młodzi Silni Weseli” (OMSW) w stopniu:

        brązowym – 5 szt.

        srebrnym – 1 szt.

        honorowa – 3 szt.

7.      „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” w stopniu:

        złotym – 1 szt.

.

Z turystycznym pozdrowieniem i harcerskim

CZUWAJ!

 

 

PREZES

Koła PTTK nr 24 „MSW”

 

phm. Roman Henryk Orlicz

 

 

Warszawa, dnia 28 lutego 1997 r.