SPRAWOZDANIE

z działalności Koła PTTK nr 24 „MSW” działającego przy

108 Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej „Dreptaki”

im. prof. Romana Kobendzy

za rok 1995

 

          Obecnie Koło PTTK nr 24 „MSW” przy 108 GDH „Dreptaki” liczy 41 członków. Na koniec 1994 roku Zarząd Koła działał w składzie:

1.      Dh. phm. Roman Orlicz – prezes

2.      Dh. HO Bartłomiej Maksalon – v-ce prezes

3.      Dh. HO Roman Zawadzki – v-ce prezes

4.      Dh. ćwik Michał Świtaj – sekretarz

5.      Dh. pwd. Włodzimierz Kęska – skarbnik

6.      Dh. ćwik Tomasz Sawiak – członek

7.      Dh. ćwik Maciej Mazur – członek

W trakcie trwania kadencji Dh HO Roman Zawadzki złożył swoją rezygnację, którą zarząd przyjął, powierzając jednocześnie pełnienie funkcji v-ce prezesa dh. pwd. Włodzimierzowi Kęska oraz dokooptowując do składu zarządu dh. sam. Kamilę Bartnicką.

          W 1995 roku odbyło się ogółem 19 imprez (w tym: 6 pieszych, 2 górskie, 5 krajoznawczych i 6 innych (2 spotkania biblioteczne, 2 prelekcje z przezroczami, konkurs krajoznawczy oraz wystawa). W imprezach tych brało udział ogółem 617 osób.

          Ponad to przedstawiciele naszego koła brali udział w imprezach organizowanych przez inne jednostki PTTK oraz inne organizacje:

        Zimowym Zlocie Turystów Wolskich – organizowanym przez Oddział Wolski,

        Wiosennym Zlocie Turystów Wolskich – organizowanym przez Oddział Wolski

        Kursie Organizatora Turystyki – organizowanym przez HKT „Wyga” przy Komendzie Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy,

        Rajdzie „Wokowskim” na WOK – organizowanym przez HKT „Wyga”,

        Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego,

        XIII Zlocie „Żółtego Liścia” – organizowanym przez Komendę Hufca Wola,

        Ogólnopolskim Zlocie Grunwaldzkim – organizowanym przez Komendę Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu oraz Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich”.

W lipcu 1995 roku zorganizowaliśmy Obóz Wędrowny „DOOKOŁA POLSKI” na trasie: Warszawa – Kraków – Wieliczka – Częstochowa – Wrocław – Poznań – Gniezno – Gdańsk – Gdynia – Ma1bok – Grunwald – Warszawa.

Imprezy piesze odbyły się na następujących trasach:

Kampinoskiego Parku Narodowego:

a)      Truskaw – rez. Zaborów Leśny – Mogiła Powstańców 1863 r. – Karczmisko – cm. Palmiry – Krzyż Jerzyków 1944 r. – Truskaw, trasa około 13 km.

b)      Dziekanów Leśny – Mogilny Mostek – rez. Sieraków im. prof. Romana Kobendzy – Długie Bagno – cm. Palmiry – Pociecha – Truskaw, trasa około 14km.

c)      Dąbrowa Leśna – Nadłuże – Na Miny – Sieraków – Pociecha – Truskaw, trasa około 11 km.

d)      Wólka Węglowa – ur. Opaleń – ur. Łuża – rez. Łuże – Laski – cm. Laski – Izabelin B – Lipków – Hornówek – Izabelin C, trasa około 13 km.

e)      Truskaw – Karczmisko – ur. Pohulanka – cm. Wiersze – ur. Mosionka – Ławska Góra – rez. Zaborów Leśny – Truskaw, trasa około 19 km.

Chojnowskiego Parku Krajobrazowego:

a)      Zalesie Górne – rez. Uroczysko Stephena – Zimne Doły – Zalesie Dolne, trasa około 11 km.

Odbyły się następujące wycieczki krajoznawcze:

1.      Warszawa – Trakt Królewski.

2.      Czechy – Austria (m. in. Jaskinia Macocha, Brno, Ołomuniec, Wiedeń).

3.      Warszawa – „Szlakami Walczącej Warszawy”.

4.      Olsztyn i okolice.

5.      Warszawa – „Szlakami Legend Warszawskich”.

Zorganizowaliśmy również dwie wycieczki górskie:

1.      Białe Karpaty (Czechy).

2.      Karkonosze.

Przeprowadzono następujące prelekcje z przezroczami:

1.      Zabytki Warszawy.

2.      Architektura na przestrzeni wieków.

Przeprowadzono Konkurs Krajoznawczy na temat „Nowe odczytanie treści Powstania Warszawskiego”. Zorganizowano spotkanie biblioteczne mające na celu spopularyzowanie wśród członków koła księgozbioru biblioteki „WAGANT”. Odbyła się wystawa „IX Giełda Hobbystów-Kolekcjonerów”.

W roku 1995 członkom naszego koła przyznano następujące odznaki:

1.      Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza (MOK) – 18 szt.

2.      Odznaka Turystyki Pieszej (OTP) w stopniu:

        popularnym – 10 szt.

        brązowym – 7 szt.

        srebrnym – 3 szt.

3.      Górska Odznaka Turystyczna (GOT) w stopniu:

        popularnym – 9 szt.

        brązowym – 2 szt.

4.      Odznaka regionalna „Turysta Dolnego Śląska” (TDŚ) w stopniu:

        brązowym – 9 szt.

5.      Warszawską Odznakę Krajoznawczą (WOK) w stopniu:

        popularnym – 19 szt.

        brązowym – 5 szt.

6.      Odznakę „Młodzi Silni Weseli” (OMSW) w stopniu:

        brązowym – 6 szt.

        srebrnym – 2 szt.

        złotym – 1 szt.

 

Z turystycznym pozdrowieniem i harcerskim

CZUWAJ!

 

 

PREZES

Koła PTTK nr 24 „MSW”

 

phm. Roman Henryk Orlicz

 

 

Warszawa, dnia 13 lutego 1996 r.