SPRAWOZDANIE

z działalności Koła PTTK nr 24 „MSW” działającego przy

108 Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej „Dreptaki”

im. prof. Romana Kobendzy

za rok 1994

 

          Obecnie Koło PTTK nr 24 „MSW” przy 108 GDH „Dreptaki” liczy 47 członków. Od początku nowej kadencji tj. od 13 listopada 1992 r. Zarząd Koła działał w składzie:

1.      Dh. phm. Roman Orlicz – prezes

2.      Dh. pwd. Maciej Lau – v-ce prezes

3.      Dh. HO Bartłomiej Maksalon – v-ce prezes

4.      Dh. trop. Joanna Tracz – sekretarz

5.      Dh. ćwik Bartłomiej Brzozowski – skarbnik

W trakcie trwania kadencji dh. pwd. Maciej Lau złożył sworezygnację, którą zarząd przyjął, wybierając jednocześnie na jego miejsce dh. HO Romana Zawadzkiego oraz dokooptowując do składu zarządu 2-ch nowych członków: dh. dh. Tomasza Sawiaka i Macieja Mazura.

          W 1994 roku odbyły się ogółem 22 imprezy w tym: 7 pieszych, 2 górskie, 5 krajoznawczych, 1 narciarska i 7 innych (2 spotkania biblioteczne, 2 prelekcje z przezroczami, konkurs krajoznawczy oraz 2 wystawy). W imprezach tych brało udział ogółem 678 osób.

          Ponad to przedstawiciele naszego koła brali udział w imprezach organizowanych przez inne jednostki PTTK oraz inne organizacje:

        Zimowym Zlocie Turystów Wo1skich – organizowanym przez Oddział Wolski PTTK,

        Wiosennym Zlocie Turystów Wo1skich – organizowanym przez Oddział Wolski PTTK,

        Jesiennym Zlocie Turystów Wo1skich – organizowanym przez Oddział Wolski PTTK,

        Kursie Organizatora Turystyki organizowanym przez Oddział Wolski,

        2-ch rajdach „Wokowskich” na „WOK” – organizowanych przez HKT „Wyga” przy Komendzie Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy,

        XII Zlocie „Żółtego Liścia” – organizowanym przez Komendę Hufca ZHP Wola,

        XXXIV Ogólnopolskim Zlocie młodzieży „PALMIRY '94” – organizowanym przez Oddział Żoliborski PTTK przy współudziale MEN i Wojska Polskiego,

        Ogólnopolskim Zlocie Grunwaldzkim – organizowanym przez Komendę Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu oraz Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich.

Imprezy piesze odbyły się na następujących trasach:

1.      Kampinoskiego Parku Narodowego:

a)      Truskaw – Marcinowa Góra – Truskawska Droga – rez. Zaborów Leśny – Mogiła Powstańców 1863 r. – Kręta Droga – rez. Cyganka – Karczmisko – rez. Niepust – Pociecha – Krzyż Jerzyków 1994 r. – Truskaw, trasa około 12 km.

b)     Dąbrowa Leśna – ur. Opaleń – rez.. Łuże – Łuża – Nadłuże – Na Miny – rez. Sieraków im. prof. Romana Kobendzy – Łosiówka – Pociecha – Truskaw, trasa około 14 km.

c)      Dziekanów Leśny – Mogilny Mostek – rez. Sieraków im. prof. Romana Kobendzy – Długie Bagno – cm. Palmiry – Pociecha – Truskaw, trasa około 14 km.

d)     Leszno – Julianek – Łubiec – rez. Żurawiowe – Stara Dąbrowa – rez. Wilków – rez. Rybitw – Leoncin, trasa około 19 km.

e)      Nowe Polesie – Posada Cisowe – Demboskie Góry – rez. Krzywa Góra – rez. Granica – cm. Granica – Granica – Muzeum Puszczy Kampinoskiej – Kampinos, trasa około 17 km.

2.      Mazowieckiego Parku Krajobrazowego:

a)      Otwock – Karczew – rez. Torfy – Dąbrowiecka Góra – Dąbrówka – Radzyń – Celestynów, traso około 16 km.

b)     Otwock – rz. Świder – Mlądz – Tekli – Otwock, trasa około 12 km.

Odbyły się następujące wycieczki krajoznawcze

1.      Kraków – Wieliczka – Pieskowa Skała – Ojców.

2.      Toruń i okolice.

3.      Wrocław i okolice.

4.      Poznań i okolice.

5.      Warszawa – Trakt Królewski.

Zorganizowaliśmy również dwie wycieczki górskie:

1.      Karkonosze.

2.      Góry Świętokrzyskie.

Przeprowadzono następujące prelekcje z przezroczami:

1.      Zabytki Zachodniej Europy.

2.      Warszawa wczoraj i dziś.

Przeprowadzono również konkurs krajoznawczy na temat „Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim”. Zorganizowano spotkanie biblioteczne mające na celu spopularyzowanie wśród członków Koła PTTK nr 24 „MSW” księgozbioru biblioteki „WAGANT”.

Odbyły się następujące wystawy:

1.      „VIII Giełda hobbystów-kolekcjonerów”.

2.      Harcerstwo w Powstaniu Warszawskim.

W roku 1994 członkom naszego koła przyznano następujące odznaki:

1.      Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza (MOK) – 13 szt.

2.      Odznaka Turystyki Pieszej (OTP) w stopniu:

        popularnym – 20 szt.

        brązowym – 8 szt.

        srebrnym – 2 szt.

3.      Górska Odznaka Turystyczna (GOT) stopniu:

        popularnym – 9 szt.

        brązowym – 6 szt.

        srebrnym – 1 szt.

4.      Odznaka regionalna „Turysta Dolnego Śląska” ('TDŚ) w stopniu:

        brązowym – 12 szt.

        srebrnym – 4 szt.

 

Z turystycznym pozdrowieniem i harcerskim

CZUWAJ!

 

 

PREZES

Koła PTTK nr 24 „MSW”

 

phm. Roman Henryk Orlicz