SPRAWOZDANIE

z działalności Koła PTTK nr 24 „MSW” działającego przy

108 Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej „Dreptaki”

im. prof. Romana Kobendzy

za rok 1992

 

          Obecnie Koło PTTK nr 24 „MSW” działające przy 108 GDH „Dreptaki” im. prof. Romana Kobendzy liczy 61 członków.

          W dniu 13 listopada 1992 r. odbyło się Walne Zebranie Koła, które przyjęło sprawozdanie zarządu oraz ustaliło kierunki działania na okres kadencji. Wybrany przez Walne Zebranie władze ukonstytuowały się w następującym składzie:

Zarząd Koła:

1.      Dh. phm. Roman Orlicz – prezes

2.      Dh. pwd. Maciej Lau – v-ce prezes

3.      Dh. HO Bartłomiej Maksalon – v-ce prezes

4.      Dh. mł. Joanna Tracz – sekretarz

5.      Dh. mł. Bartłomiej Brzozowski – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

1.      Dh. HR Andrzej Jarosławski – prezes

2.      Dh. wędr. Michał Świtaj – sekretarz

3.      Dh. wędr. Włodzimierz Kęska – członek

          W 1992 roku odbyło się ogółem 31 imprez w tym: 12 pieszych, 2 górskie, 5 krajoznawczych, 2 kolarskie, 5 na orientację i 3 inne (spotkanie biblioteczne, prelekcja z przezroczami oraz wystawa). W imprezach tych brało udział ogółem 682 osoby.

          Ponad to przedstawiciele naszego koła brali udział w imprezach organizowanych przez inne jednostki PTTK oraz inne organizacje:

        XIX Zlocie Turystów Wo1skich „Nieporęt ’92” – organizowanym przez Oddział Wolski PTTK,

        XIV Jesiennym Zlocie Turystów Wo1skich – organizowanym przez Oddział Wolski PTTK,

        XI Zlocie „Żółtego Liścia” – organizowanym przez Komendę Hufca ZHP Wola,

        Wiosennych Zawodach Obronnych „Poligon ’92” – organizowanych przez „Krąg Przyjaciół Pluszowego Słonika”,

        Sejmiku Rad Drużyn Grunwaldzkich – organizowanym przez Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich.

        Ogólnopolskim Zlocie Grunwaldzkim – organizowanym przez Komendę Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu oraz Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich.

Imprezy piesze odbyły się m. in. na następujących trasach:

1.      Kampinoskiego Parku Narodowego:

a)      Izabelin C – Hornówek – Lipków – cm. Laski – Laski – Góra Ojca – Laskowa Góra – Pogórze Opaleń – jez. Opaleń – Wólka Węglowa, trasa około 11 km.

b)     Wólka Węglowa – ur. Opaleń – Góra Ojca – Młyńska Droga – rez. Łuże – Nadłuże – Rajski Las – Dąbrowa Leśna, trasa około 10 km.

c)      Wilcze Tułowickie – Famułki Królewskie – rez. Czapliniec – Kurlancka Góra – Kromnów, trasa około 10 km.

2.      Lasów Chotomowskich.

3.      Okolic Pomiechówka.

4.      Kotliny Jeleniogórskiej.

Odbyły się następujące wycieczki krajoznawcze:

1.      Kraków i jego zabytki.

2.      Łódź i jej zabytki.

3.      Olsztyn i jego zabytki.

4.      Zabytki Malborka i Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot).

5.      Warszawa – Trakt Królewski.

Zorganizowaliśmy również pięć imprez na orientację:

        Lasek Bemowski (dwie imprezy),

        Puszcza Kampinoska (dwie imprezy),

        Lasy Chotomowskie.

Odbyły się dwie wycieczki górskie:

1.      Karkonosze.

2.      Beskidy.

Przeprowadzono prelekcję z przeźroczami – „Warszawa wczoraj i dziś”. Zorganizowano spotkanie biblioteczne mające na celu spopularyzowanie wśród członków koła księgozbioru biblioteki „WAGANT”. Odbyła się wystawa – „VI Giełda Hobbystów-Kolekcjonerów”.

W roku 1992 członkowie naszego koła zdobyli następujące odznaki:

1.      Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza (MOK) – 20 szt.

2.      Odznaka Turystyki Pieszej (OTP) w stopniu:

        popularnym – 8 szt.

        brązowym – 5 szt.

3.      Górska Odznaka Turystyczna (GOT) stopniu:

        popularnym – 5 szt.

        brązowym – 3 szt.

 

Z turystycznym pozdrowieniem i harcerskim

CZUWAJ!

 

 

PREZES

Koła PTTK nr 24 „MSW”

 

phm. Roman Henryk Orlicz

 

Warszawa, dnia 7 grudnia 1992 r.