SPRAWOZDANIE

z działalności Koła PTTK nr 24 „MSW” działającego przy

108 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej „Dreptaki”

za rok 1990

 

          Obecnie Koło PTTK nr 24 „MSW” działające przy 108 WDH „Dreptaki” liczy 53 członków. Na koniec 1990 roku Zarząd Koła działał w składzie:

1.      Dh. phm. Roman Orlicz – prezes

2.      Dh. HO Maciej Lau – v-ce prezes

3.      Dh. HO Roman Zawadzki – v-ce prezes

4.      Dh. trop. Bartłomiej Maksalon – sekretarz

5.      Dh. wędr.  Maciej Kaniewski – skarbnik

6.      Dh. wędr. Tomasz Nowicki  – członek

          W trakcie trwania kadencji dh. dh. wędr. Robert Hołysz i wędr. Janusz Sobota złożyli swoją rezygnację, którą zarząd przyjął, dokooptowując jednocześnie do swojego składu dh. dh. trop. Bartłomieja Maksalona oraz wędr. Macieja Kaniewskiego i powierzając im odpowiednio funkcję sekretarza i skarbnika.

          W 1990 roku odbyły się ogółem 23 imprezy w tym: 8 pieszych, 1 górska, 5 krajoznawczych, 1 kajakowa, 2 na orientację i 6 innych (2 spotkania biblioteczne, 2 prelekcje z przezroczami, konkurs krajoznawczy oraz wystawa). W imprezach tych brały udział ogółem 824 osoby.

          Ponad to przedstawiciele naszego koła brali udział w imprezach organizowanych przez inne jednostki PTTK oraz inne organizacje:

        XVIII Zlocie Turystów Wo1skich „Nieporęt ’90” – organizowanym przez Oddział Wolski PTTK,

        Jesiennym Zlocie Turystów Wo1skich – organizowanym przez Oddział Wolski PTTK,

        IX  Zlocie „Żółtego Liścia” – organizowanym przez Komendę Hufca ZHP Wola,

        XII Manewrach Techniczno Obronnych Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy.

        Turnieju piłki nożnej – organizowanym przez KHS „CIGORSI”.

Imprezy piesze odbyły się m. in. na następujących trasach:

1.      Kampinoskiego Parku Narodowego:

a)      Leszno – Julianek – Łubiec – Grabina – Szymanówek – Kolonia – Leszno – ur. Tomczyk – Łysa Góra – Zielona karczma – Zaborówek – Janin – Zaborów, rasa około 20 km.

b)     Warszawa-Bemowo – Radiowo – Wólka Węglowa – ur. Opaleń – jez. Opaleń – ur. Łuże – Góra Ojca – Laski – cm. Laski, trasa około 20 km.

2.      Białowieskiego Parku Narodowego:

a)      Trasa turystyczna na terenie Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży, trasa około 8 km.

b)      Hajnówka – Nieznany Bór – rez. Krajobrazowy – Zwierzyniec – rez. Hodowlany Żubrów – rez. Pokazowy Zwierząt – Krzyże – Zastawa – Białowieża, trasa około 22 km.

3.      Okolic Warszawy:

a)      Dąbrówka – Pyry – Las Kabacki – Powsin, trasa około 10 km.

4.      Lasów Chotomowskich:

a)      Chotomów – Lasy Chotomowskie – Janówek, trasa około 10 km.

5.      Kotliny Jeleniogórskiej.

Odbyły się następujące wycieczki krajoznawcze:

1.      Jelenia Góra i okolice (m. in. Sobieszów, Cieplice, Karpacz, Szklarska Poręba).

2.      Łódź i jej zabytki.

3.      Białowieża i okolice.

4.      Jura Krakowsko-Wieluńska.

5.      Warszawa – Trakt Królewski.

Zorganizowa1iśmy również 2 imprezy na orientację:

1.      Lasek Bemowski.

2.      Okolice Milanówka.

Odbyła się wycieczka górska w Karkonosze.

Przeprowadzono 2 prelekcje z przeźroczami: „Krajobrazy polskich gór” oraz „Warszawa wczoraj i dziś”. Zorganizowano 2 spotkania biblioteczne mające na celu spopularyzowanie wśród członków koła księgozbioru biblioteki „WAGANT”. Odbyła się wystawa – „IV Giełda Hobbystów-Kolekcjonerów”. Członkowie Koła PTTK nr 24 „MSW” uczestniczyli także w Konkursie Krajoznawczym.

W roku 1990 członkowie naszego koła zdobyli następujące odznaki:

1.      Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza (MOK) – 9 szt.

2.      Odznaka Turystyki Pieszej (OTP) w stopniu:

        popularnym – 1 szt.

        brązowym – 3 szt.

3.      Górska Odznaka Turystyczna (GOT) w stopniu:

        popularnym – 4 szt.

        brązowym – 3 szt.

4.      „Miłośnik Jury Krakowsko-Wieluńskiej”

        brązowym – 4 szt.

5.      Odznaka „Szlakami Chwały Oręża Polskiego” (SPL) – 9 szt.

6.      Odznakę Pieszą „70 lat Niepodległości” – 4 szt.

7.      Odznakę Pieszą „Szlakami Polski Walczącej” – 4 szt.

8.      Odznaka „Młodzi Silni Weseli” w stopniu”

        brązowym – 1 szt.

        srebrnym – 5 szt.

        złotym – 2 szt.

 

Z turystycznym pozdrowieniem i harcerskim

CZUWAJ!

 

 

PREZES

Koła PTTK nr 24 „MSW”

 

phm. Roman Henryk Orlicz

 

Warszawa, dnia 22 grudnia 1990 r.